PRAVO IN MANAGEMENT V VLOGI ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA - MLC
Sreda, 25. 3. 2015 Izvajalec: Po programu

PRAVO IN MANAGEMENT V VLOGI ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Ravnatelj se danes pri vodenju vrtca, šole ali katerega koli vzgojno-izobraževalnega zavoda srečuje z dvema pomembnima vlogama – pojavlja se v vlogi managerja in vlogi pedagoškega vodje. Njegova pedagoška vloga izhaja iz upravne in pedagoške funkcije vodenja; vlogo mu je dodelila država. Kot manager pa zagotavlja čim boljše pogoje za kakovostno vzgojno in izobraževalno delo, skrbi za finance, odgovoren je za načrtovanje dela, razporeja delo in naloge, upravlja s človeškimi viti idr. Vlogo managerja pa mu je na neki način dodelila tudi lokalna skupnost, kajti področje otroškega varstva je ena najpomembnejših nalog v pristojnosti občine. Obe vlogi pa sta tesno naslonjeni druga na drugo, kajti ravnatelj mora videti perspektivo uspešnega vodenja ustanove z obeh vidikov – s perspektive managementa in tudi s pedagoške perspektive.

V okviru pravnih vidikov seminarja se bodo udeleženci seznanili s postopkom odločanja o položaju otrok in učencev ter z vlogo staršev pri tem. Posebna pozornost bo namenjena vprašanju pravne narave pravic in dolžnosti učencev ter s tem povezani neposredni, subsidiarni in smiselni uporabi Zakona o splošnem upravnem postopku. Udeleženci pa se bodo seznanili tudi z bistvenimi zahtevami, ki jih je treba pri uporabi zakona upoštevati. V seminarju pa bo s pravnega vidika predstavljen tudi mobing. Mobing v delovnem razmerju je pojav, v katerem posameznik ali skupina z negativnim vplivom na drugega posameznika ali skupino sproži pri njem reakcijo, običajno s posledicami. In kako se ta pojav odraža v vzgoji in izobraževanju?

Namen seminarja je predstaviti načine ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela s pedagoškega, management in pravnega vidika.

Seminar je namenjen ravnateljem in ravnateljicam vrtcev in osnovnih šol ter drugih vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Kje: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška 207, Ljubljana

Kdaj: Sreda, 25. 3. 2015

Trajanje: od 9. do 16. ure

Število udeležencev: 60

Kotizacija z DDV: 95 €

 

PROGRAM SEMINARJA

8.30–9.00
Registracija udeležencev

9.00–10.30
Predavanje
mag. Irena Deželak: Razlike med managementom v gospodarstvu in šolskim managementom ter motivacijske tehnike v praksi

10.30–10.45

Odmor

10.45–12.15

Predavanje
dr. Janez Krek in dr. Janez Vogrinc: Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti vzgojno- izobraževalnega dela: obremenitev pedagoških delavcev ter povezava med vzgojnim konceptom in procesom ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti

12.15–12.30

Odmor

12.30–14.00

Predavanje
dr. Janez Čebulj: Postopek odločanja o položaju otrok in učencev v šoli in vloga staršev: pravna narava pravic in dolžnosti učencev. Kdaj pride v poštev neposredna uporaba Zakona o upravnih postopkih in kdaj je treba njegova pravila uporabiti smiselno? Katere so bistvene zahteve, ki jih je treba pri tem upoštevati?

14.00–14.15

Odmor

14.15–15.45

Predavanje
dr. Aleksej Cvetko: Mobing v šolstvu

V kotizacijo je vključeno: mapa z gradivom, potrdilo o udeležbi, osvežitev med odmori. Kotizacije ne vračamo, mogoča pa je zamenjava udeležencev. Prijave na seminar in podatke za izdajo računa nam posredujete elektronsko prek spletne strani MLC Ljubljana (http://www.mlcljubljana.com/) ali po pošti na e-naslov info@mlcljubljana.com. Na podlagi prijavnice za seminar nakažite kotizacijo na poslovni račun MLC Ljubljana pri SKB, d. d., TRR SI56 0313 4100 0456 725 (sklic SI00, davčna številka-0301). Račun za kotizacijo boste prejeli po opravljenem seminarju.

Pridržujemo si pravico, da ob premajhnem številu udeležencev seminar odpovemo. Morebitne odjave s seminarja so mogoče do 20. 3. 2015.

Prijave na posvet sprejemamo do 20. 3. 2015 prek preko spodnjega prijavnega obrazca. Za dodatne informacije smo Vam na voljo prek e-naslova info@mlcljubljana.com oz. po telefonu 059 047 920 vsak dan od 9. do 17. ure.

POPUSTI, PLAČILNI IN DRUGI POGOJI
Organizator priznava popuste za udeležencev iz iste organizacije: 5-odstotni popust za dva udeleženca in 10-odstotnega za tri udeležence ali več.
Odjave s seminarja bodo upoštevane, če bodo prispele najmanj pet delovnih dni pred izvedbo; v nasprotnem primeru bo zaračunan 50-odstotni znesek kotizacije.
Zamenjava udeleženca je mogoča; ta se lahko sporoči tudi ob registraciji udeleženca.
Ob višji sili si organizatorji pridržujemo pravico do spremembe programa.
Seminar bo odpovedan ob premajhni udeležbi.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis