Sklad obrtnikov in podjetnikov Slovenije - MLC
Četrtek, 17. marec 2016 ob 16. uri Izvajalec: Vesna Cetinski

Sklad obrtnikov in podjetnikov Slovenije

Organizacija: MLC Ljubljana in OOZ Ljubljana Vič

Kje: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška 207, Ljubljana

Datum: četrtek, 17. marec 2016 ob 16. uri

Spremembe pokojninske zakonodaje in uvedba 3 stebernega pokojninskega sistema
ZPIZ-1 je leta 2000 uvedel 3 steberni pokojninski sistem. V praksi to pomeni, da bodo bodoči upokojenci prejemali pokojnino iz 3 različnih virov. Skupna pokojnina iz vseh treh virov naj bi bila primerljiva s pokojninami, ki jih prejemajo danes naše mame in babice. Prvi steber ostaja državna pokojnina, ki jo izplačuje ZPIZ. Drugi steber so novo nastale pokojninske družbe, ki bodo izplačevale pokojnine, ko bo zavarovanec izpolnil pogoje za prejem državne pokojnine. Značilnost tega stebra je, da so prispevki davčna olajšava. Tretji steber pa so različna varčevanja, ki jih ponujajo banke, zavarovalnice in skladi.

Sklad obrtnikov in podjetnikov Slovenije skozi zgodovino
Sklad so ustanovili obrtniki leta 1956 na lastno pobudo, saj jim je tedanja država prepovedovala vključitev državni pokojninski in zdravstveni sistem. Sklad je bil do leta 1965 edini izvajalec pokojninskega zavarovanja, do leta 1975 pa tudi zdravstvenega zavarovanja za obrtnike. Po letu 1965 so se obrtniki morali vključiti v državni pokojninski sitem – ZPIZ, vendar so ohranili vlaganja v sklad. Ta se je ohranil, prilagodil novim razmeram ter se leta 1996 odprl za zunanje vlagatelje.

Poslanstvo sklada v današnjem času
Skladovo temeljno in edino poslanstvo je, da zagotavlja svojim lastnikov – zavarovancem – pokojninska zavarovanja in pokojninska varčevanja. To vlogo opravlja z vso skrbnostjo dobrega gospodarja že 60 let. Največja skladova referenca je, da letno upravičencem izplača za skoraj 9 mio eur pokojnin. Ves dobiček podjetja se pripiše kritnemu skladu, s katerim si sklad zagotavlja zmožnost izplačevanja bodočih obveznosti. Sklad je pri skrbi za naše pokojnine dolgoročno zanesljiv partner, saj deluje izključno v interesu lastnikov zavarovancev ter imajo le ti nad njegovim poslovanjem stalen nadzor. Tako organiziran je znanilec novih trendov v finančnem svetu.

Predavatelj:
Vesna Cetinski, predstavnica Sklada obrtnikov in podjetnikov Slovenije, imetnica zastopniške in posredniške zavarovalne licence. Ima dolgoletne izkušnje v finančnem sektorju; tako v banki kot v zavarovalnici.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis