Študentski svet MLC Ljubljana

Člani ŠS MLC Ljubljana 2019/2020:

 

Alen Nuhanović – predsednik,

kontakt: nuhanovic.alen.97@gmail.com, studentski.svet@mlcljubljana.com

Rok Petrič – podpredsednik

Eva Trseglav – član.

Delovanje študentskega sveta MLC Ljubljana je določeno v 19. in 20. členu Statuta MLC Ljubljana.

 

19. člen

 • Študentski svet fakultete je organ študentov fakultete.
 • Študentski svet ima najmanj tri (3) člane, ki jih izmed sebe izvolijo študentje posameznih smeri študija na fakulteti.
 • Mandat članov študentskega sveta fakultete traja eno leto. Član študentskega sveta je lahko ponovno izvoljen.
 • Način volitev študentov študentskega sveta fakultete določi poseben pravilnik, ki ga sprejme študentski svet fakultete.
 • Na prvi seji izvolijo člani študentskega sveta predsednika in podpredsednika.

 

20. člen

 • Študentski svet deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta.
 • Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov.
 • O sejah se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik.
 • Študentski svet fakultete razpravlja o zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, poleg tega pa:

·      oblikuje mnenja študentov fakultete za organe fakultete,

·      voli člane organov fakultete iz vrst študentov, kot je določeno s tem statutom,

·      daje mnenje o pedagoški usposobljenosti v postopkih izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev,

·      opravlja druge naloge po sklepu senata fakultete ali dekana fakultete.

Študentski svet fakultete deluje v skladu z zakonom, statutom in poslovnikom za delo študentskega sveta.

 

Študentski svet MLC Ljubljana je na svoji seji, dne 25.5.2020 sprejel Poslovnik Študentskega sveta MLC Ljubljana, s katerim je urejena organizacija, delovanje in pristojnosti tega organa.

Na isti seji je bil sprejet tudi Pravilnik o volitvah v Študentski svet MLC Ljubljana, na podlagi katerega bodo volitve prvič izvedene za študijsko leto 2020/2021.

 

 

Dogodki

Letošnja božična dobrodelna akcija je trajala do 20.12.2019. Z zbranimi denarnimi prispevki smo obdarovali tri socialno ogrožene družine v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Vič-Rudnik ter živali iz zavetišča Gmajnica.

Letošnje BRUCOVANJE na MLC Ljubljana je potekalo v petek, 29. novembra 2019 in se je tudi tokrat, zdaj že tradicionalno začelo s BOWLING-om v Areni Play & Party v ljubljanskem BTC. Dobri rezultati so bili posledica odličnega počutja in razpoloženja študentov MLC Ljubljana, vsekakor je nekaj doprinesla tudi športna sreča.

Člani novoizvoljenega Študentskega sveta so se 21.10.2019 sestali na ustanovni seji, na kateri so izmed sebe določili predsednika, podpredsednika in člana:

 • Alen Nuhanović – predsednik,

kontakt: studentski.svet@mlcljubljana.com

 • Rok Petrič – podpredsednik
 • Eva Trseglav – članica.

 

Znani so rezultati volitev v Študentski svet MLC Ljubljana.

Sestava Študentskega sveta MLC Ljubljana za študijsko leto 2019/2020, glede na število prejetih glasov:

 

1.         Alen Nuhanović – VS

2.         Eva Trseglav – VS

3.         Rok Petrič – MAG

 

V oktobru bodo med 16. in 18. na naši fakulteti potekale volitve kandidatk in kandidatov za Študentski svet MLC Ljubljana v novem študijskem letu. Rok za predlaganje kandidatov je 25.9.2019. Predvolilna kampanja se bo začela drugi teden v oktobru.

V petek, 14. junija 2019 ob 17. uri smo se zbrali v gostišču Zajčja Dobrava, kjer smo se prijetno družili ob hrani in pijači, manjkale pa niso niti športne igre. Organizirali smo tekmovanje v metanju MLC podkve, zmagovalna ekipa pa je prejela nagrado “ZLATA PODKEV.”

 

 

V soboto, 11. maja 2019 je v Ljubljani potekal Tek trojk 2019, ki so se ga udeležile ekipe (beri: trojke) naše fakultete:

 1. Najhitrejši na fakulteti (doc. dr. Aleksij Mužina, Denis Perko in Saša Šajh) so s časom 0:57:27 dosegli odlično sedmo mesto v svoji skupini.
 2. MLC Ljubljana – mešani trio (Tadej Bončina, Jerneja Vrabič, Barbara Glavina),
 3. MLC Ljubljana – tekaške magistrice (Julija Fux, Petra Plečnik in Diana Sepeta) in
 4. MLC Ljubljana – profesorica in dve piflarki

V petek, 8. marca 2019 smo se študentke in nekaj naših študentskih kolegov zbrale v kavarni Sputnik in nazdravile ob mednarodnem prazniku žena. Tudi zaplesali smo in se imeli lepo, naši kolegi pa so nam še bolj jasno in glasno potrdili, da brez žensk pač ne gre.

V okviru božične dobrodelne akcije smo na MLC Ljubljana zbirali sredstva za 3 otroke, ki smo jim preko Zveze prijateljev mladine izročili darila. Hvala vsem, ki ste sodelovali in nam pomagali polepšati praznike!

Da smo na MLC Ljubljana popestrili dogajanje v temačnem mesecu novembru, je študentski svet v petek, 16.11.2018 organiziral bowling večer z druženjem študentov visokošolskega in magistrskega programa.

Na MLC Ljubljana so od 16. – 19. oktobra potekale volitve v Študentski svet! Izvoljeni člani za študijsko leto 2018/2019 so:

 • Simon Krušec – predsednik,
 • Uma Mia Modrijan – podpredsednica
 • Samo Mušič – član.

Ob koncu študijskega leta smo v petek, 22. junija 2018 organizirali piknik. Dogodku smo želeli dodati malce tekmovalnega duha, zato se je odvilo tekmovanje v metanju MLC podkve. Zmagovalna ekipa je za nagrado prejela »Zlato podkev MLC”.

Študenti in predavatelji smo se zbrali na družabnem dogodku, kjer smo se posladkali, podružili in pripadnicam nežnejšega spola podarili drobno pozornost.

Dekan fakultete prof. dr. Srečko Devjak, je v sodelovanju s Študentskim svetom povabil študente, predavatelje, sodelavce ter diplomante MLC Ljubljana na po-novoletno druženje, ki je v sproščenem vzdušju potekalo v ponedeljek, 8. januarja 2018 ob 19.30 uri.

Študentski svet MLC Ljubljana je organiziral dobrodelno akcijo “MLCjevci delamo dobro!”.

Na MLC Ljubljana smo v sodelovanju z zaposlenimi Socialno varstvenega programa Kažun Piran (CSD Piran), zbirali oblačila in higienske pripomočke za Piranske brezdomce. Darovane predmete smo zapakirali v darila in jih skupaj z Božičkom odpeljali v Piran. Oskrbovanci KAŽUNA so nas pogostili z dobrotami, ki so jih sami pripravili, Božiček pa jih je razveselil z darili.

Novo izvoljeni Študentski svet MLC Ljubljana je v petek, 24. novembra 2017 organiziral prvo brucovanje študentov MLC Fakultete za management in pravo Ljubljana.

Študenti in nekateri predavatelji so se zbrali v Klubu 300 ter se razporedili v skupine, ki so medsebojno tekmovale v bowlingu. Navdušeni organizatorji so poskrbeli tako za druženje, animacijo kot tudi za prigrizke in tekoče spodbude, za zaključek pa niso manjkale niti medalje za vse tekmovalce prvih treh skupin.

Brucovanje 2

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis