T-2 in svoboda podjetništva - MLC

T-2 in svoboda podjetništva

Med odmevnejšimi zadevami, o katerih je odločilo Ustavno sodišče v zadnjem obdobju, je zadeva, katere predmet je bila ustavnosodna presoja sodnih postopkov, v katerih je bilo odločeno o začetku stečajnega postopka zoper družbo T-2 in o pravnih sredstvih zoper odločitev prvostopenjskega sodišča. Ustavno sodišče je z odločbo, ki jo je sprejelo 22.3.2017, odločilo, da za začetek stečajnega postopka ni na zakonu temelječih razlogov. Ugotovilo je, da pri uporabi zakonskih določb niso bili spoštovani ustavnopravni vidiki njihove razlage. Posledica tega je bila med drugim tudi ta, da je bilo družbi T-2 oziroma njenim lastnikom (družbenikom) z neustavnimi odločitvami sodišč in s tem z neustavnim začetkom stečajnega postopka poseženo tudi v lastninsko pravico, ki jo kot človekovo pravico varuje 33. člen Ustave. S tem pa je bilo lastnikom (družbenikom) poseženo, čeprav tega Ustavno sodišče ni izrecno zapisalo, tudi v svobodo podjetništva, ki jo varuje 74. člen Ustave.

Odločitev Ustavnega sodišča o tej zadevi je ponovno potrdila, da za uresničevanje svobode podjetništva ni potrebno samo poznavanje prava, torej predpisov, ki urejajo delovanje in poslovanje podjetnikov in gospodarskih družb. Nujno je tudi poznavanje ustavnopravnih vidikov uresničevanja svobode podjetništva. Njihovo poznavanje je nujno zato, ker je treba pravne norme vedno razlagati in uporabljati na način, ki je z ustavnopravnimi vidiki skladen.

To poznavanje pa ni pomembno šele v trenutku, ko se podjetnik ali gospodarska družba znajde v sodnem postopku, pomembno je vsakič, ko se podjetništvo sreča z vprašanjem, kako poslovati, da bo to poslovanje, ki je del svobode podjetništva, če bo to potrebno, uživalo tudi ustavnosodno varstvo.

Dejstva, da je poznavanje ustavnega varstva podjetništva eden od temeljev uspešnega poslovanja, se močno zavedamo tudi na MLC Ljubljana, zato v okviru magistrskega študijskega programa »Management in poslovno pravo« med drugim izvajamo obvezni predmet Ustavno varstvo podjetništva. S takšnimi in podobnimi vsebinami nudimo našim študentom vsa znanja, potrebna za uspešno delovanje managerjev v poslovnem svetu.


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Ustavno sodišče kladivo

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis