VSTOP V SVET PODJETNIŠTVA – KAKO SE PODATI NA SAMOSTOJNO POT? (tretjič) – DEJAVNOST, FIRMA IN SEDEŽ - MLC

VSTOP V SVET PODJETNIŠTVA – KAKO SE PODATI NA SAMOSTOJNO POT? (tretjič) – DEJAVNOST, FIRMA IN SEDEŽ

Še preden ustanovite podjetje, morate vedeti, katere dejavnosti boste v njem opravljali. Pri izbiri dejavnosti podjetja so družbeniki načelno avtonomni, kar pomeni, da je njihova odločitev glede tega, katere posle bodo opravljali z namenom pridobivanja dobička svobodna, a so pri nekaterih dejavnosti vezani na izpolnitev posebnih pogojev, ki se zahtevajo za opravljanje teh dejavnosti. Poleg tega morate pri podjetju izbrati tudi določene identifikacijske in lokacijske elemente, ki so po zakonu obvezni – firmo in sedež družbe Pomen firme je predvsem v tem, da se z njo podjetje loči od konkurence – omogoča torej individualizacijo podjetja. Pomen sedeža podjetja pa je večkraten, saj se po njem določa krajevna pristojnost sodišča, davčna pripadnost podjetja, poleg tega pa je navedba sedeža tudi nujna informacija za vse, ki vstopajo v (različna) pravna razmerja s podjetjem – za poslovne partnerje, stranke, državne organe, ipd.

 

DEJAVNOST

Pomembno je, da kot bodoči družbeniki v gospodarski družbi izberete dejavnosti, ki jih boste v podjetju dejansko opravljali. To morate vedeti še preden sprejmete statut ali podpišete družbeno pogodbo, saj jih morata ta dva dokumenta obvezno vsebovati. Družbe smejo sicer opravljati gospodarske posle le v okviru dejavnosti, določene v statutu ali v družbeni pogodbi, te dejavnosti pa se vpisujejo tudi v Poslovni register Slovenije.[1] Kot sem omenil že zgoraj je načelno možno opravljati vse dejavnosti, saj lahko gospodarske družbe opravljajo vse posle, razen tistih, ki se po zakonu ne smejo opravljati kot gospodarski posli. Navedbo dejavnosti, ki jih lahko gospodarske družbe opravljajo v Sloveniji vsebuje tako imenovana Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD). Več o tem.

Ne more pa gospodarska družba opravljati prav vseh navedenih dejavnosti, saj je opravljanje nekaterih izmed njih vezano na izpolnjevanje posebnih pogojev. Zobozdravstveno dejavnost lahko denimo opravlja le doktor dentalne medicine z licenco, borzni posrednik, če želi opravljati dejavnost borznega posredništva, pa mora opraviti poseben preizkus strokovnih znanj in nato pridobiti še dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

 

FIRMA

Vse gospodarske družbe morajo v pravnem prometu nastopati s firmo. Pomen firme je v tem, da se podjetje individualizira, da se torej razlikuje od konkurence. Ker potrošniki podjetje prepoznajo po firmi, je velikega pomena, da se ta jasno loči od drugih firm in ne posega v pravice intelektualne lastnine drugih podjetij. Številne firme so celo zaščitene kot blagovne znamke pri Uradu za intelektualno lastnino.

Moj nasvet je, da ste pri izboru firme kreativni, drzni, da z njo odstopate od konkurence, a obenem ohranjajte določeno raven resnosti in verodostojnosti, ki se pričakuje od vsakega podjetnika na trgu. Zakon sicer določa omejitev, da mora biti firma načelno v slovenskem jeziku in ne sme vsebovati besed, ki bi nasprotovali zakonu ali morali (denimo žaljive besede, besede nestrpnosti, kletvice, ipd.), prav tako firma ne sme posnemati uradnih znakov držav ali mednarodnih organizacij. Podjetje denimo ne boste mogli poimenovati Podjetniška Slovenija d.o.o., ali pa Združeni narodi d.o.o.

 

SEDEŽ

Sedež podjetja je kraj, ki je kot sedež družbe vpisan v sodni register. Kot sedež lahko določite naslov vaše pisarne, stanovanja, celo počitniške hišice. Izbira je torej načelno svobodna, zakon postavlja le to omejitev, da se za sedež družbe določi kraj, kjer se dejavnost opravlja, kraj, kjer večinoma potekajo njeni posli, ali kraj, kjer je poslovodstvo družbe. Sedeža torej ne morete izbrati na naslovu vaše počitniške hišice, če boste tam le počivali in se zabavali, ampak le, če boste tam opravljali dejavnost, kjer boste opravljali večino vaših poslov, ali, če bo tam vaše poslovodstvo. Od sedeža je treba ločiti poslovni naslov, ki je točen naslov sedeža družbe. Tudi poslovni naslov se vpisuje v sodni register, ni pa ga treba določiti v ustanovitvenih aktih – denimo v družbeni pogodbi, s katero ustanovite družbo.

V zvezi s sedežem bi svetoval previdnost, če naletite na nekoga, ki želi sedež svojega podjetja registrirati v vaši pisarni, ali celo v vašem stanovanju (denimo najemnik). V praksi se je že dogajalo, da so lastniki pisarn/stanovanj še leta po tem, ko »gostov« ni bilo več v njihovih nepremičninah prejemali različno neželeno pošto, obiskovali so jih celo izvršitelji, ipd. Ugodite le prošnjam tistih posameznikov, ki jih dobro poznate, ki so zaupanja vredni, medtem, ko ostale raje zavrnite.

—————————————————————–
[1] Glej Zakon o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B, 19/15 in 54/17)

 

Že veste, katere dejavnosti boste opravljali v vašem bodočem podjetju? Ste preverili, za katere dejavnosti potrebujete posebno dovoljenje? Menite, da so nekateri pogoji prestrogi – denimo v luči ustavnega načela svobodne gospodarske pobude?

Kakšno je vaše mnenje glede izbora ustrezne firme? Menite, da je zahteva zakonodajalca, da mora biti firma v slovenskem jeziku prestroga? Pa menite, da zakon vendarle pozna kakšne izjeme glede tega?

Ste že imeli izkušnjo s podjetjem, ki je imelo sedež v vaši pisarni«/stanovanju? Vam je bilo zaradi tega kdaj žal?  


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis