5. Konferenca Javno naročanje (in javno-zasebno partnerstvo): sklepanje pogodb in njihovo spreminjanje - MLC

5. Konferenca Javno naročanje (in javno-zasebno partnerstvo): sklepanje pogodb in njihovo spreminjanje

V okviru posveta je programski vodja, izr. prof. dr. Aleksij Mužina nekaj uvodnih misli namenil tudi seznanitvi s pravnimi podlagami za naročanje blaga, storitev in gradenj ob naravnih nesrečah.

Mlc 5 Konferenca Banner 1920x1080

Namen in sodelujoči

V zadnjih letih se je na področju javnega naročanja (in javno-zasebnih partnerstev) izvedlo kar nekaj sprememb, na katere želimo na prihajajoči konferenci opozoriti tako naročnike kot tudi ponudnike, nekatere med njimi pa še niso bile uveljavljene in bo to šele sledilo.

Ker je izboljšanje stanja na področju javnega naročanja ključno za učinkovito delovanje države, bo uvodoma mag. Sašo Matas, generalni direktor Direktorata za javno naročanje na Ministrstvu za javno upravo, predstavil glavne spremembe, ki se nam še letos obetajo na področju javnega naročanja.

Sledi izr. prof. dr. Aleksij Mužina z vsebino, ki se bo nanašala na spremembe bistvenih in nebistvenih sestavin v pogodbah o izvedbi javnih naročil (koncesij). Avtor bo predstavil meje med dopustnimi in nedopustnimi spremembami, njegova izhodišča pa bo na tipičnih primerih sprememb v praksi predstavila Tanja Boršič iz Holdinga Slovenske Elektrarne d.o.o., ki s profesorjem sodeluje v projektu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Naročnik mora že pred nameravano spremembo predvideti pravno odločilne argumente za njeno objektivno artikuliranje. Zato bo red. prof. dr. Marko Novak v sklopu svojega predavanja podal pravno argumentacijo odločitve o spremembi pogodbe o javnem naročilu.

Na prekrškovne posledice spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila nas bo opozoril doc. dr. Miha Šošić. Aktualnost se kaže posebej v tem, ko je Ustavno sodišče (v zadevi P-4/23) pristojnost za odločanje o prekrškovnih postopkih podelilo sodišču.

Nato bomo prisluhnili predavanju Tadeje Pušnar z naslovom Revizija aneksov v praksi Računskega sodišča. Kot je znano, Računsko sodišče pogosto opozarja na primere dopustnih/nedopustnih aneksov k pogodbam o javnih naročilih (koncesijah in javno-zasebnem partnerstvu).

Na področju sodelovanja javnega in zasebnega partnerja se bomo skupaj z odvetnico Tanjo Vodovnik spraševali o tem, kdaj sploh gre za javno-zasebno partnerstvo. Predavanje se bo dotaknilo tudi tematike ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, pravil javnega naročanja in javno-zasebnih partnerstev oziroma pravnih položajev, ki to niso.

Za zaključek srečanja pa bo doc. dr. Danijela Brečko spregovorila o vodenju timov, ki se ukvarjajo z javnim naročanjem. Vodenje timov bo predstavila skozi prizmo organizacijske energije in na podlagi dobre prakse Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o., predstavila model vodenja za optimizacijo postopkov javnega naročanja.

 

Program

8.30 – 9.00       Registracija z jutranjo kavo in rogljičkom

9.00 – 9.30       Otvoritev konference in nagovor dekana MLC Ljubljana, red. prof. dr. Srečko Devjak in programski vodja dogodka, izr. prof. dr. Aleksij Mužina, odvetnik (Javna naročila pri odpravi posledic naravnih nesreč https://www.youtube.com/watch?v=R049aQpybMI)

9.30 – 10.10     Katere spremembe se nam še letos obetajo na področju javnega naročanja?, mag. Sašo Matas, generalni direktor Direktorata za javno naročanje

10.10 – 10.50    Sprememba bistvenih in nebistvenih sestavin v pogodbah o izvedbi javnih naročil, z obravnavo tipičnih primerov v praksi, izr. prof. dr. Aleksij Mužina, odvetnik in Tanja Boršič, Služba za javna naročila HSE d.o.o.

10.50 – 11.30   Pravna argumentacija odločitve o spremembi pogodbe o javnem naročilu, red. prof. dr. Marko Novak

11.30 – 12.10    Odmor

12.10 – 12.50    Prekrškovne posledice spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila, doc. dr. Miha Šošić, odvetnik

12.50 – 13.30    Revizija aneksov v praksi Računskega sodišča, Tadeja Pušnar, Računsko sodišče RS

13.30 – 14.00    Sodelovanje javnega in zasebnega partnerja; kdaj gre za javno-zasebno partnerstvo in kdaj ne? Tanja Vodovnik, odvetnica

14.00 – 14.30    Vodenje timov javnega naročanja skozi prizmo organizacijske energije, doc. dr. Danijela Brečko

14.30 – 15.30    Razprava o aktualnih vprašanjih javnega naročanja in koncesij ter pravnega varstva v teh  postopkih

15.30                 Zaključek konference

 

Kotizacija, plačilo in prijava

Kotizacija in plačilo

 

190,00 € (Skladno z 42. členom Zakona o davku na dodano vrednost je cena oproščena plačila DDV). V kotizacijo je vključena knjiga »Upravne pogodbe«, izdana leta 2019, izročki prispevkov predavateljev, kava, prigrizki in osvežilni napitki ob registraciji in med odmorom.

Dodatna ugodnost pri udeležbi 2 ali več slušateljev iz iste ustanove: 10 % popust za vsakega slušatelja.

Kotizacijo je treba poravnati na TRR SI56 03160 1001270736 (račun prejmete po izvedeni prijavi)

Sklic: 0023092023

Namen: Konferenca MLC – JN

Pisne odjave organizator upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom konference.

Prijava

 

Dodatne informacije in prijave:

  • po telefonu ga. Diana Sepeta, tel. št. ­­­­­­­­­­­­­­051 664 405
  • po e-pošti: institut@mlcljubljana.com ali
  • osebno na sedežu MLC Ljubljana, Tržaška 207, 1000 Ljubljana.

Dogodek se bo fotografiral in snemal, zato vas prijazno prosimo, da nam skladno z varstvom osebnih podatkov sporočite morebitne zadržke glede objave fotografskega in video materiala s konferenčnega dogodka.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis