6. Konferenca Javno naročanje (in koncesije): sklepanje pogodb in njihovo spreminjanje - MLC

6. Konferenca Javno naročanje (in koncesije): sklepanje pogodb in njihovo spreminjanje

Mlc 6 Konferenca Banner 1920x1080

Namen in sodelujoči

V zadnjih letih se je na področju javnega naročanja (in koncesij) izvedlo kar nekaj sprememb, na katere želimo na prihajajoči konferenci opozoriti tako naročnike kot tudi ponudnike, nekatere med njimi pa še niso bile uveljavljene in bo to šele sledilo.

Ker je izboljšanje stanja na področju javnega naročanja ključno za učinkovito delovanje države, bo uvodoma mag. Sašo Matas, generalni direktor Direktorata za javno naročanje na Ministrstvu za javno upravo, predstavil glavne postopkovne spremembe, ki se nam obetajo na področju javnega naročanja v prihodnje.

Sledi izr. prof. dr. Aleksij Mužina z vsebino, ki se bo nanašala na spremembe pogodb zaradi povišanja cen in/ali spremembe okoliščin (1. ali 3. točka 95. člena ZJN-3, 1. ali 3. točka 60. člena ZNKP), njegova izhodišča pa bo dopolnila in na tipičnih primerih sprememb v praksi predstavila dr. Katja Štemberger Brizani iz Pravne fakultete v Ljubljani. Predavanje bo namenjeno predstavitvi izvirnega znanstvenega dela, v katerem bodo predstavljena vsa relevantna stališča pristojnih organov in podan kritični pogled nanje.

Naročnik mora že pred nameravano spremembo predvideti pravno odločilne argumente za njeno objektivno artikuliranje. Zato bo red. prof. dr. Marko Novak v sklopu svojega predavanja predstavil neobvezne argumente razlage 95. člena Zakona o javnem naročanju.

Z nami bo tudi gostujoči predavatelj iz Hrvaške, g. Zoran Blažević, iz podjetja Temporis savjetovanje d.o.o., ki nam bo predstavil Anekse k pogodbam o javnem naročanju – interpretacija omejitev v pravu Republike Hrvaške. Ker gre za razlago istih pravil prava EU, bo predstavitev tako naročnikom kot ponudnikom v pomoč pri razlagi nacionalnega prava (predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku, brez prevajanja).

Nato bomo prisluhnili predavanju Tanje Boršič iz Službe za javna naročila v HSE z naslovom Dopustne subjektivne in (druge) manjše spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila. V predavanju bodo  predstavljene po eni strani možnosti menjave pod/izvajalcev, po drugi pa objektivne spremembe pogodb, znotraj teh pa tudi primeri prekrškovnih odločb (npr. PRp 523/2021 (sprememba glede manjšega obsega).

Konferenco bo sklenilo predavanje mag. Marka Žviplja iz Odvetniške pisarne Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o.., ki bo na primeru aktualnega stališča Sodišča EU predstavil pravico ponudnika do povračila škode zaradi protipravne izločitve iz postopka javnega naročanja. Sodišče EU ima glede tega bistveno drugačen pogled kot ga zavzela sodna praksa.

Program

8.30 – 9.00       Registracija z jutranjo kavo in rogljičkom

9.00 – 9.30       Otvoritev konference in nagovor dekana MLC Ljubljana, red. prof. dr. Srečko Devjak in programski vodja dogodka, izr. prof. dr. Aleksij Mužina, odvetnik

9.30 – 10.10     Katere spremembe se nam obetajo na področju javnega naročanja?, mag. Sašo Matas, generalni direktor Direktorata za javno naročanje

10.10 – 10.50    Spremembe pogodb zaradi povišanja cen in/ali spremembe okoliščin (1. ali 3. točka 95. člena ZJN-3, 1. ali 3. točka 60 člena ZNKP), izr. prof. dr. Aleksij Mužina, odvetnik in dr. Katja Štemberger Brizani, Pravna fakulteta v Ljubljani

10.50 – 11.20   Neobvezni argumenti razlage iz 95. člena ZJN-3, red. prof. dr. Marko Novak

11.20 – 12.00    Odmor

12.00 – 12.30    Aneksi k pogodbam o javnem naročanju – interpretacija omejitev v pravu Republike Hrvaške (kako iste Direktive razlagajo drugod) Zoran Blažević, Temporis savjetovanje d.o.o..

12.30 – 13.00   Dopustne subjektivne in (druge) manjše spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila, Tanja Boršič, HSE

13.00 – 13.30   Pravica ponudnika do povračila škode zaradi protipravne izločitve iz postopka javnega naročanja, mag. Marko Žvipelj, Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o.

13.30 – 14.00  Razprava o aktualnih vprašanjih javnega naročanja in koncesij

14.00                Zaključek konference

Kotizacija, plačilo in prijava

Kotizacija in plačilo

 

190,00 € (Skladno z 42. členom Zakona o davku na dodano vrednost je cena oproščena plačila DDV). V kotizacijo je vključena knjiga »Upravne pogodbe«, izdana leta 2019, izročki prispevkov predavateljev, kava, prigrizki in osvežilni napitki ob registraciji in med odmorom.

Dodatna ugodnost pri udeležbi 2 ali več slušateljev iz iste ustanove: 10 % popust za vsakega slušatelja.

Kotizacijo je treba poravnati na TRR SI56 03160 1001270736 (račun prejmete po izvedeni prijavi)

Sklic: 0023092023

Namen: Konferenca MLC – JN

Pisne odjave organizator upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom konference.

Prijava

 

Dodatne informacije in prijave:

  • po telefonu ga. Diana Sepeta, tel. št. ­­­­­­­­­­­­­­051 664 405
  • po e-pošti: institut@mlcljubljana.com ali
  • osebno na sedežu MLC Ljubljana, Tržaška 207, 1000 Ljubljana.

Dogodek se bo fotografiral in snemal, zato vas prijazno prosimo, da nam skladno z varstvom osebnih podatkov sporočite morebitne zadržke glede objave fotografskega in video materiala s konferenčnega dogodka.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis