Biti vodja v VUCA svetu - MLC

Biti vodja v VUCA svetu

Vodenje je bilo vselej zahtevno, v tako imenovani novi normalnosti pa je še zahtevnejše in kompleksnejše. Potreben bo premik od obsesije zbiranja dobička za vsako ceno do razumevanja pomena akumuliranja znanja in nenehnega učenja. Znanje postaja nova svetovna valuta, vendar pa to tudi izjemno hitro zastareva. V povprečju se naše uporabno znanje prepolovi v 3-5 letih, na področju vodenja pa še veliko prej. Kdaj ste torej nazadnje osvežili svoje znanje vodenja?

Utopično bi bilo tudi pričakovati, da po končanem osnovnem študiju, tam okoli 22 leta starosti vemo dovolj za uspešno vodenje. Delati stvari prav ali delati prave stvari je vprašanje podobno tistemu, kaj je bilo prej, kokoš ali jajce. Pri vodenju je oboje enako pomembno. Za odkrivanje pravih poslovnih priložnosti je potrebno delati prave stvari, vendar je pri poslu treba delati stvari tudi prav in upoštevati pravni red okolja. Če kje, ravno na področju vodenja še kako drži stari rek, da nepoznavanje prava škoduje. Najboljši vodje vselej rešujejo poslovne probleme iz dveh zornih kotov: managerskih možnosti vodenja in pravne dopustnosti.

Nastajajoči vodstveni trendi leta 2021 pri vodenju

Vsi se lahko strinjamo, da je obdobje v katerem živimo nadvse kaotično. Živimo v tako imenovanem VUCA svetu, kjer se soočamo z volatilnostjo (Volatility) oz. nenehnim nihanjem vrednosti, negotovostjo (Uncertancy), kompleksnostjo (Complexity) in dvoumnostjo (Ambiguity). Z drugimi besedami soočamo se s tem, da ne vemo, kaj se bo dogajalo jutri in kakšna bo jutri realnost poslovnega okolja. Med managerji in bodočimi vodji tako skokovito narašča potreba po znanju poslovnega prava in razumevanju pravnega okolja pri vodenju. Ne le, da ni lahko usmerjati delo zaposlenih, še večji izziv je, kako jih motivirati in v stalno spreminjajočih se ter negotovih razmerah skrbeti za varno poslovanje. V začetku leta 2021 se je tako izoblikovalo 7 najpomembnejših trendov, ki bodo narekovali upravljanje in vodenje podjetij in organizacij v VUCA svetu.

Trend 1: Nove zahteve po znanju in spretnostih;

Aktualna razmere so povzročile, da je večina podjetij sprejela nov način dela, številni zaposleni so se morali čez noč naučiti delati na daljavo, implementirati nove tehnologije in na daljavo komunicirati s strankami in sodelavci. Nadgrajevanje spretnosti in pridobivanje novega znanja velja tako za vodje kot za zaposlene, s hitrostjo sprememb pa se moramo vsi usposabljati še hitreje in še močneje. Za odkrivanje svojih vrzeli v spretnostih in znanjih se vprašajte: Kaj želite storiti, česar še ne zmorete? Katere nove teme morate razumeti? Kako lahko sproti osvežujete svoje znanje in veščine?

 

Trend 2: Povečana pričakovanja in hitrejše doseganje rezultatov

Eden od nastajajočih vodstvenih trendov leta 2021 je, da bodo hitre spremembe postale nova norma. V času hitrih sprememb pa je ključna razlika med najboljšimi in ostalimi  vodji v tem, kako upravljajo s časom, talenti in energijo svoje delovne sile. Hitrejše doseganje rezultatov je možno le ob zmanjšanju izgubljenega časa in povečanju osredotočenosti zaposlenih. Ključna vprašanja, kako slediti večjim pričakovanjem in hitreje dosegati rezultate so: Katere spremembe morate izvesti? Kako zagotavljate uravnoteženost, zdravje in varnost in ohranjate produktivnost, ko se šprint spremeni v maraton?

 

Trend 3: Načrtovanje gospodarske nestanovitnosti

Trenutne razmere in podnebne spremembe si podajajo roke. To povzroča veliko nestanovitnost gospodarstva na mednarodni kot tudi lokalni ravni, kar povečuje potrebo po znanju prava in nove ekonomije. Pri načrtovanju gospodarske nestanovitnosti vam lahko pomagajo odgovori na vprašanja: Kakšen vpliv na vas in vaše podjetje bo gospodarska nestanovitnost imela v naslednjem četrtletju, pol leta, celem letu? Kaj lahko in morate storiti, da okrepite in zavarujete posle podjetja pred in med padcem? So se pokazale kakšne priložnosti, ki jih prej ni bilo?

Trend 4: Grajenje zaupanja in psihološke varnosti

Mnoge organizacije bodo delovale po hibridnem modelu (mešanica dela na daljavo in v pisarni). Vodje bodo morali oblikovati nove delovne strukture in zagotavljati prožnost. V prožnih strukturah mora vodja zagotoviti jasni „zakaj“ z jasnimi časovnimi okviri in jasnimi cilji.  Trenutne razmere so (poleg ostalih dejavnikov) znatno zmanjšale zaupanje ljudi v institucije. Zaupanje pa je bistveno orodje vodenja. Spomnimo se primera podjetja Adobe, ki je v času prvega vala prvo ponudilo obljubo “brez odpuščanja”, da bi  tako olajšali skrbi zaposlenih in pokazali vrednost svoje delovne sile. Oblikovanje jasnih vrednot in sprejemanje odločitev, ki temeljijo na teh vrednotah so ključnega pomena pri krepitvi zaupanja. Vprašajte se:

Kako vaše vrednote vplivajo na vaša dejanja in odločitve? Kdo ima moč v vaši organizaciji? Kaj naredite za izgradnjo zaupanja? Ali lahko še kaj storite za večjo psihološko varnost zaposlenih?

Trend 5: Povečajte prilagodljivost (osebno in profesionalno)

Če želite uspevati v hitro spreminjajočih se okoliščinah, se morate prilagoditi številnim spremembam tako v službi kot doma – kot voditelji in kot človek. Mnogo zaposlenih zaradi naraščajočih pritiskov doma in v službi zapušča svoje organizacije. Osnovno vprašanje sodobnega vodje je, kako  torej spodbujati zavzetost  in pripadnost zaposlenih. Po raziskavi Gallup je zavzeti zaposleni kar za 45% produktivnejši od nezavzetega člana ekipe. Vzemite si trenutek za vprašanja: S katerimi največjimi izzivi se srečujete vi in ​​vaša ekipa? Kakšno je sodelovanje pri reševanju izzivov? Kdo so vaši ljudje in kako ste povezani z njimi?

Trend 6: Od optimizacije dobička k optimizaciji zdravja

Potreben bo premik od optimizacije dobička in učinkovitosti k večjemu poudarku na zdravju ter psihičnem in socialnem blagostanju (well-being) zaposlenih.

Nova normalnost je porodila številne nove ideje, ki začenjajo izzivati ​​obstoječe hierarhije in sisteme. Produktivnost v podjetjih, ki so učinkovito upravljala s časom, nadarjenostjo in energijo svojih ekip,  je zrasla. Uspešno so optimizirali sistem kadrov Številne organizacije pa so doživele upad produktivnosti zaradi neučinkovitega sodelovanja, potratnih načinov dela in splošnega upada zavzetosti zaposlenih pravijo

Če se želite optimizirati sisteme na vseh ravneh, se vprašajte: Kako se vaši procesi in sistemi razvijajo in ali odražajo nastale spremembe? Se organizacija razvija in uspeva tudi, ko se ekosistem razvija naprej? Kako zagotavljate  fizično, psihološko in socialno varnost v novih ekosistemih?

Trend 7: Večja svoboda in avtonomija pri delu

Med izrednimi razmerami smo večinoma delali od doma. Kljub nekaterim slabostim, pa ima delo od doma tudi prednosti. Pridobili smo nekaj več časa, ki bi ga sicer porabili za vožnjo na delo, v povprečju 50 minut (povzemam lastno raziskavo). Postali smo tudi bolj avtonomni pri delu. Če smo bili dobro opremljeni z delujočimi tehnologijami in pridobili še nekaj znanja o učinkovitem delu na daljavo, se je produktivnost povečala ob sočasnem doživljanju večje svobode in avtonomije pri delu. Delo na daljavo je organizacijam tako omogočilo dostop do talentov, ki jim prej niso bili dostopni. Vendar pa delo od doma ne ponuja le več svobode, temveč zahteva tudi večjo prilagodljivost. Službeno in zasebno življenje se hitro lahko začneta prekrivati. Ohranjanje  zdravega ravnovesja med delom in življenjem od vodij zahteva iskrene odgovore na naslednja vprašanja: Kako “trgujete”  med fleksibilnostjo in zasebnostjo? Kako prilagodljivost vpliva na iskanje novih priložnosti? Kako prilagodljivost vpliva na vaše vezi v službi in doma? Ste zaposlenim vzor uravnoteženega življenja?

 

Dober vodja se ne rodi, temveč naredi

Dober vodja se vselej naredi, izoblikuje se na svoji učni poti, ki se nikoli zares ne konča.  Vodenje v novi normalnosti zahteva drugačne spretnosti, ki se jih da naučiti in se jih preprosto moramo naučiti, če želimo preživeti v ekonomiji znanja. Vsak vodja bi moral v t. i. novi realnosti nadgraditi kompetence vodenja v smeri zgoraj predstavljenih trendov.  (Pre)pogosta praksa v Sloveniji je, da so vodje pri razvoju novih kompetenc “samouki” oz. je njihov glavni učitelj “stric Google”, kjer pa se praviloma naučimo tudi veliko napačnih pristopov. Veliko boljši in precej manj tvegan način je načrtno in strukturirano usposabljanje, kjer lahko kompetence sprva preizkušamo v varnem okolju in kjer imamo dovolj časa tudi za refleksijo naučenega ter izmenjavo izkušenj z drugimi vodji.  Razvoju vodstvenih kompetenc  skozi prizmo managerskih možnosti in pravne dopustnosti je namenjen tudi MAGISTRSKI ŠTUDIJ NA MLC LJUBLJANA, kjer spoznate učinkovite  pristope in prakse vodenja v novi realnosti. Zgodovina nas uči, da zmagovalci niso najmočnejši, temveč tisti, ki se najhitreje prilagodijo spremembam. In če je bil apel industrijske dobe, da je za dobre rezultate treba trdno delati, je apel ekonomije znanja trdno in nenehno učenje.

 


Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis