Izjava o zasebnosti MLC Ljubljana - MLC

Izjava o zasebnosti MLC Ljubljana

Zagotavljamo, da bomo vse vaše podatke, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Katere podatke zbiramo in s kakšnim namenom

 

Ko se izpolnite kontaktni obrazec, v sistem vnesete svoje ime in priimek, e-naslov, telefonsko številko, torej podatke, ki omogočajo morebitno nadaljnjo komunikacijo. Vaše podatke zbiramo z namenom z namenom nadaljnje komunikacije ter jih hranimo v naši bazi, na podlagi legitimnega interesa družbe. MLC Ljubljana v tem primeru obdeluje in hrani vaše podatke z namenom nadaljnjega sodelovanja.

V primeru, da se prijavite na naše e-novice, nam s tem dovolite, da vam periodično pošiljamo e-poštna sporočila, iz področij, ki vas zanimajo: vabila na brezplačne in ostale seminarje MLC Ljubljana ter druge oblike dodatnih izobraževanj; informacije o vpisu v visokošolski oz. magistrski program MLC Ljubljana ter informacije o študijskih in drugih vsebinah ter dogajanju na MLC Ljubljana (e-novice). Vaše podatke zbiramo na podlagi vaše izrecne privolitve, v skladu s smernicami Splošne uredbe, z namenom da personaliziramo vašo uporabniško izkušnjo in vam posredujemo vsebine ter da lahko stopimo v stik z vami. Z e-novic se lahko kadarkoli odjavite.

Hramba podatkov

Osebne podatke MLC Ljubljana hrani, v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen, če je z zakonom določen drug rok hrambe.

MLC Ljubljana hrani podatke stranke, ki so potrebni za izvedbo storitve še 5 let od izpolnitve pogodbe na pogodbeni podlagi. MLC Ljubljana osebne podatke strank hrani po poteku tega obdobja še 5 let (skupaj torej 10) v arhivu na podlagi upravičenih zakonitih interesov upravljavca, ki so: kvalitetnejše zagotavljanje storitev, lažje in hitrejše odpravljanje napak, učinkovitejše svetovanje strankam, omogočanje uveljavljanja pravic strankam, predvsem na področju garancije in jamčevalnih zahtevkov.

Moje pravice

MLC Ljubljana skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, posamezniku zagotavlja naslednje pravice:

  • pravico od MLC Ljubljana zahtevati informacije, kateri podatki se obdelujejo v zvezi z njim;
  • pravico od MLC Ljubljana pridobiti potrdilo o tem, ali so v obdelavi njegovi osebni podatki;
  • pravico, da MLC Ljubljana brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
  • pravico, da MLC Ljubljana brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim;
  • pravico, da MLC Ljubljana omeji obdelavo osebnih podatkov;
  • pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval MLC Ljubljana, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu ali od MLC Ljubljana zahteva, da posreduje te podatke neposredno.
  • pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim.

Uveljavljanje navedenih pravic in pravna sredstva

Posameznik navedene pravice uveljavlja brezplačno. MLC Ljubljana lahko zaradi potrditve identitete posameznika zahteva njegove podatke. Upravljavec mora o zahtevi posameznika odločiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju zapletenosti in števila zahtev. O podaljšanju je potrebno obvestiti posameznika, posameznik pa se lahko zoper podaljšanje pritoži. Pri očitno neutemeljenih ali pretiranih zahtevah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zlasti, če se zahteve pogosto ponavljajo, lahko MLC Ljubljana s posebno obrazložitvijo odkloni ukrepanje na podlagi zahtevka.

Če posameznik po prejeti odločitvi upravljavca meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri upravljavcu vloži obrazložen ugovor v roku 15 dni. Upravljavec mora o ugovoru odločiti kot o novi zahtevi v 5. delovnih dneh. Če upravljavec ne odloči o zahtevi posameznika v roku, lahko posameznik pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo zaradi molka.

V postopku pritožbe zoper odločitev upravljavca po tem delu zakona odloča Informacijski pooblaščenec po pravilih splošnega upravnega postopka. Informacijski pooblaščenec v primerih, ki jih ni možno rešiti drugače, o pritožbi odloči z odločbo. Zoper odločbo ni dovoljenja pritožba, je pa dopustne upravni spor.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

MLC Ljubljana lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa obdelovalcu. Pogodba mora biti pisna ali v enakovredni elektronski obliki in skladna z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

 

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis