Mednarodna poslovna konferenca na MLC Ljubljana »Vpliv koronavirusa na gospodarska gibanja v 2021« - MLC

Mednarodna poslovna konferenca na MLC Ljubljana »Vpliv koronavirusa na gospodarska gibanja v 2021«

V četrtek, 4. marca 2021 smo v spletnem okolju MLC Ljubljana organizirali mednarodno poslovno konferenco z naslovom »Vpliv koronavirusa na gospodarska gibanja v 2021«. Konferenca je bila pripravljena v sodelovanju z mednarodnimi strokovnjaki in glavnim partnerjem dogodka, družbo Bisnode Dun & Bradstreet ter ostalimi partnerji dogodka: Verlag Dashofer, Slovensko gospodarsko zvezo iz Celovca in Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem iz Trsta. Gre za prvo tovrstno poslovno konferenco, ki je kot pomoč gospodarstvu za odločanje v nepredvidljivih domačih in mednarodnih okoliščinah bila organizirana na MLC Ljubljana.

Dogodek se je vsebinsko nanašal predvsem na aktualna stanja, spremembe in pričakovanja v zvezi z vplivom koronavirusa na gospodarska gibanja v 2021 doma in v tujini. Konferenca je bila namenjena zlasti srednje velikim in velikim podjetjem, ki morajo pri poslovnem odločanju upoštevati gospodarska gibanja v posameznih gospodarskih panogah in s tem povezane pojave kot so npr.: brezposelnost, inflacija, vpliv sprememb na finančne in davčne trge, trge surovin in na računovodske izkaze poslovnih partnerjev. Zanimive teme za vse tiste, ki jih zanima, kako pridobiti znanje za manj tvegano poslovanje podjetij tudi v času korona – krize in po njej.

Za udeležence konference smo na MLC Ljubljana pripravili dodano vrednost tega dogodka. Poleg spremljanja konference v živo so udeleženci pozneje pridobili tudi posnetek srečanja, ki ga bodo lahko uporabljali za svoja nadaljnja interna izobraževanja. S tem naša fakulteta opravlja svoje poslanstvo širjenja znanja o analizah za poslovno odločanje v težko predvidljivih okoliščinah.

V nadaljevanju vam podajamo kratke opise posameznih predavanj po vrstnem redu, kot so bila izvedena na konferenci in vas vljudno vabimo, da si ogledate posnetek predavanja določenega gostujočega predavatelja ali posnetek  dogodka v celoti.

 

Milan Dragič: Koronakriza in izzivi za gospodarstvo

Uvodno predavanje opisno povzema, kakšne sledi na gospodarstvu je do zdaj že pustila koronakriza v različnih oblikah, med drugim tudi v obliki števila izbrisanih podjetij in v obliki zmanjšanje podjetniške likvidnosti. Predavanje pojasnjuje, kako pomembno je zlasti v času gospodarske krize, da podjetje bolj pogosto kot v mirnodobnih časih razpolaga z zanesljivimi podatki, s pomočjo katerih lahko sprejema informirane poslovne odločitve. Predavanje zaključuje z opomnikom, kako pomembna je digitalna preobrazba podjetij za njihovo trajnostno poslovanje.

 

mag. Maja Bednaš – Pričakovana gospodarska aktivnost v 2021

Predavanje pojasnjuje pričakovana gospodarska gibanja na najvišjem nivoju, to je na nivoju države Slovenije in njenih glavnih zunanjetrgovinskih partneric. Uvodoma začne s predstavitvijo pričakovane gospodarske rasti v glavnih trgovinskih partnericah Slovenije, da si bodo podjetja v Sloveniji lažje predstavljala možnosti za izvoz v 2021. Predavanje nadaljuje s prikazom pričakovane gospodarske aktivnosti v Sloveniji v 2021 in 2022 in pa z napovedjo spremembe v strukturi BDP. Sprememba v strukturi BDP bo podjetjem v pomoč pri razumevanju, kako koronakriza na nivoju države spreminja proizvodno in potrošno strukturo. Predavanje v sklepnem delu predstavi še pričakovane trende v državi na področju zaposlenosti ter inflacije.

Posnetek si lahko ogledate na: https://youtu.be/3AHR4fB45dA

 

Bojan Ivanc: Kaj lahko panoge pričakujejo v 2021?

Predavanje izhaja iz predhodnega predavanja in najprej pojasnjuje pričakovano gospodarsko aktivnost po panogah v Sloveniji v 2021. Nato pojasnjuje zaposlitvena pričakovanja po panogah v 2021, v sklepnem delu pa napoveduje gibanje povprečnih bruto plač po dejavnostih v 2021. Vse z namenom, da bo posamezno podjetje lažje pozicioniralo sebe v celotnem gospodarstvu Slovenije ter kakšno lastno gospodarsko aktivnost lahko pričakuje v 2021.

Posnetek si lahko ogledate na: https://youtu.be/EVR15VSsEeY

 

Peter Brezinschek: Finančni trgi v času koronakrize in njihov vpliv na gospodarstvo v 2021 (predavanje v angleščini)

Predavanje podrobno analizira trende na finančnih trgih, ki bodo vplivali na obseg proizvodnje v realnem sektorju. Predavanje uvodoma pojasnjuje pričakovano gibanje inflacije v 2021. Nato  pojasnjuje denarne politike centralnih bank v regiji, kar bo pomembno vplivalo na devizne tečaje njihovih valut in na izvozne dobičke slovenskih podjetij, ki izvažajo v države s temi valutami. V sklepnem delu predavanje pojasnjuje, kako se bodo predvidoma gibale cene ključnih surovin v 2021, kar bo vplivalo na produkcijske stroške podjetij in na končno ceno proizvodov na trgu, ki jo bodo plačali kupci.

Posnetek si lahko ogledate na: https://youtu.be/aoWZtktjiUA

DI Felix Wieser: Posledice koronakrize in rekonstrukcija gospodarstva

Predavanje uvodoma analizira padec gospodarske aktivnosti po državah OECD zaradi koronakrize. Nato primerja gibanje stopnje brezposelnosti v Avstriji in Nemčiji tekom leta 2020. Nadaljuje pa s pojasnjevanjem pomembnosti regionalnega povezovanja pri odpravljanju posledic koronakrize.

Posnetek si lahko ogledate na: https://youtu.be/UD_9LUne9wE

 

ddr. Marian Wakounig: Koronakriza in ukrepi avstrijske vlade na finančnem področju

Predavanje uvodoma predstavlja vpliv koronakrize na proračunske prejemke in izdatke v Avstriji. Nato pa predstavlja posamezne ukrepe, ki jih je avstrijska vlada sprejela kot pomoč gospodarstvu z namenom, da bi bile posledice koronakrize na gospodarstvu čim manjše. Predavanje podrobno pojasnjuje tudi sveženj ukrepov avstrijske vlade na davčnem področju. Namen predavanja je bil podjetjem v Sloveniji predstaviti, kakšne sistemske možnosti imajo na razpolago v Alpe-Adria regiji.

Posnetek si lahko ogledate na: https://youtu.be/TpGeEEX-Skw

 

dr. Srečko Devjak: Bisnode stresne bonitetne ocene in pričakovana zmožnost bank za kreditiranje gospodarstva v 2021

Predavanje predstavlja povsem nov koncept. To je stresna bonitetna ocena. Stresna bonitetna ocena nam pove/ilustrira bonitetno oceno podjetja, če bo prišlo do krize/stresa. Sestavni del predavanja je tudi grafični prikaz, kako se bo spremenila struktura podjetij po bonitetnih razredih zaradi vpliva koronakrize. To bo podjetjem v pomoč pri razumevanju, koliko dodatnega kreditnega tveganja se je pojavilo v njihovem portfelju poslovnih partnerjev zaradi koronakrize. Predavanje pojasnjuje tudi pričakovan učinek koronakrize na sposobnost bank za kreditiranje gospodarstva.

Posnetek si lahko ogledate na: https://youtu.be/q5l5dHA_xik

 

Posnetek celotnega dogodka pa vam je na voljo na https://youtu.be/vAnNcd_0PRo

 

 

Nekateri udeleženci konference so z nami delili svoja mnenja in izkušnje, za kar se jim najlepše zahvaljujemo:

 

Konferenca VPLIV KORONAVIRUSA NA GOSPODARSKA GIBANJA V 2021 je bila odlično pripravljena in izvedena. Relevantni gostje so podali svoj pogled na trenutno stanje v gospodarstvu in podali videnje izhoda iz krize. Udeleženci smo prejeli pomembne informacije in spoznali gospodarske trende, ki bodo pomembno vplivali na stanje v gospodarstvu v prihodnjih mesecih in letih.

mag. Peter Grabner, Sekretar OOZ Ljubljana Vič

 

Kljub krizi zaradi koronavirusa menim, da se mora človek še vedno izpopolnjevati, se spraševati in podajati svoje mnenje, če se počuti relevatnega. Zato sem se udeležil konference MLC-ja Vpliv koronavirusa na gospodarska gibanja v 2021 in nisem se zmotil. Dogodek je bil vsebinsko bogat, z zanimivimi, koristnimi in atraktivnimi prezentacijami. Zaradi situacije z epidemijo je sicer žal omejeno druženje z ostalimi udeleženci in otežena izmenjava izkušenj, vendar je bilo dovolj priložnosti za sodelovanje in predvsem vsebin, ki so bile nove, ki dajo drugačen in svež pogled na stvari, ter so koristne pri nadaljnjem delu  in poslovnih ter osebnih odločitvah. 

Sebastijan Pungračič

 

Vsem, ki so se nam na konferenci pridružili in se pri tem naučili veliko zanimivega, novega in predvsem uporabnega, se v imenu partnerjev dogodka še enkrat iskreno zahvaljujemo za izkazano zaupanje in vas vljudno vabimo, da se nam pridružite tudi naslednjič!

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis