Kontakt in vpis
Zapri

Kontakt in vpis

 • E: INFO@MLCLJUBLJANA.COM
 • M: 040 931 231 ALI 040 937 931
 • TEL: +386 (0)59 047 920

Kontaktirajte nas


  Visokošolski programMagistrski programDodatno izobraževanje

  *obvezna polja

  PARTNERSTVO ZA ZNANJE

  Partnerstvo za znanje pomeni povezovanje podjetij in fakultet ter drugih institucij z namenom razvoja skupne dejavnosti za ustvarjanje inovacijskega potenciala regije.

  MLC Ljubljana se s svojimi partnerji usmerja k doseganju naslednjih ciljev:

  • vsebinsko bogatenje študija managementa in prava na različnih poslovnih področjih, z namenom okrepiti zanimivost ter konkurenčnost študija in s tem zaposljivost diplomantov v domačem in mednarodnem okolju,
  • razvoj mednarodne konkurenčnosti partnerstva, z vključevanjem vedno novih partnerjev,
  • uresničevanje partnerstva pri projektih, ki bodo podpirali tovrstna mreženja v domačem, evropskem in širšem mednarodnem prostoru,
  • povečanje zaposljivosti diplomantov in pretok znanja v poslovno prakso.

  DOMAČI PARTNERJI:

  Zakaj postati partner?

  • Želim biti član skupine zmagovalcev.
  • Ker iščem kadre, ki se zavedajo, da je pomembna poslovna priložnost, ki jo je treba znati uresničiti.
  • Ker akademsko skupnost sooblikuje skupina pravnih (odvetnikov, sodnikov) in poslovnih (članov uprav, svetovalcev, direktorjev …) strokovnjakov iz mednarodnega okolja.
  • Ker bom svojo poslovno izkušnjo delil z drugimi in tako tudi sam pridobival izkušnje.
  • Ker bodo moji zaposleni lahko spoznali prakso v drugih poslovnih sistemih.
  • Ker bom član skupnosti, ki išče znanje in poslovno prakso tako v regionalnem kot globalnem mednarodnem okolju.
  • Ker bomo gradili »Bazo znanja« in jo po sodobni poti posredovali vsem članom skupine: izobraževalne igrice, socialna omrežja.
  • Konkurirali bomo na projektih EU, ki bodo pomembno prispevali k razvoju partnerske mreže in posameznikov.
   Ustvarjali bomo možnosti mreženja in širjenja partnerstva na tuje trge ter znanstveno-raziskovalna okolja.

  TUJI PARTNERJI

  Vsebina partnerstva

  Fakulteta bo uresničevala dejavnosti partnerstva na naslednjih področjih:

  • Širjenje znanja in izkušenj v partnerstvu, predstavljanje dosežkov zmagovalcev.
  • Profesionalni razvoj študentov managementa in prava ter s tem povezane dejavnosti študijskega procesa. Predvidene oblike sodelovanja: predavanja strokovnjakov iz podjetniške prakse, študijske ekskurzije, praktično usposabljanje v obliki študentske prakse ali izobraževalnih seminarjev.
  • Oblikovanje študija managementa in prava na način, ki bo dostopen partnerjem s ciljem, da se dvigne njihova konkurenčnost in poveča pretok znanja med vsemi partnerji.
  • Razvoj svetovalnih dejavnosti, ki bo omogočal upoštevanje sodobne poslovne prakse v okviru minimiziranih poslovnih tveganj.
  • Sodelovanja partnerjev pri njihovem uveljavljanju ter promociji v domačem in mednarodnem okolju.
  • Razvijanju raziskovalne, inovacijske in svetovalne dejavnosti v okviru partnerstva in vključevanjem v mednarodne inovacijske procese.
  • Organiziranje in sodelovanje pri prireditvah, študijskih programih, študijskih srečanjih ter pri drugih oblikah sodelovanja, ki bodo prispevale k uspešnosti delovanja partnerjev.