Partnerstva - MLC

Partnerstvo za znanje

Partnerstvo za znanje pomeni povezovanje podjetij in fakultet ter drugih institucij z namenom razvoja skupne dejavnosti za ustvarjanje inovacijskega potenciala regije.

MLC Ljubljana se s svojimi partnerji usmerja k doseganju naslednjih ciljev:

 • vsebinsko bogatenje študija managementa in prava na različnih poslovnih področjih, z namenom okrepiti zanimivost ter konkurenčnost študija in s tem zaposljivost diplomantov v domačem in mednarodnem okolju,
 • razvoj mednarodne konkurenčnosti partnerstva, z vključevanjem vedno novih partnerjev,
 • uresničevanje partnerstva pri projektih, ki bodo podpirali tovrstna mreženja v domačem, evropskem in širšem mednarodnem prostoru,
 • povečanje zaposljivosti diplomantov in pretok znanja v poslovno prakso.

Domači partnerji:

Zakaj postati partner?

 • Želim biti član skupine zmagovalcev.
 • Ker iščem kadre, ki se zavedajo, da je pomembna poslovna priložnost, ki jo je treba znati uresničiti.
 • Ker akademsko skupnost sooblikuje skupina pravnih (odvetnikov, sodnikov) in poslovnih (članov uprav, svetovalcev, direktorjev …) strokovnjakov iz mednarodnega okolja.
 • Ker bom svojo poslovno izkušnjo delil z drugimi in tako tudi sam pridobival izkušnje.
 • Ker bodo moji zaposleni lahko spoznali prakso v drugih poslovnih sistemih.
 • Ker bom član skupnosti, ki išče znanje in poslovno prakso tako v regionalnem kot globalnem mednarodnem okolju.
 • Ker bomo gradili »Bazo znanja« in jo po sodobni poti posredovali vsem članom skupine: izobraževalne igrice, socialna omrežja.
 • Konkurirali bomo na projektih EU, ki bodo pomembno prispevali k razvoju partnerske mreže in posameznikov.
  Ustvarjali bomo možnosti mreženja in širjenja partnerstva na tuje trge ter znanstveno-raziskovalna okolja.

Tuji partnerji

Vsebina partnerstva

Fakulteta bo uresničevala dejavnosti partnerstva na naslednjih področjih:

 • Širjenje znanja in izkušenj v partnerstvu, predstavljanje dosežkov zmagovalcev.
 • Profesionalni razvoj študentov managementa in prava ter s tem povezane dejavnosti študijskega procesa. Predvidene oblike sodelovanja: predavanja strokovnjakov iz podjetniške prakse, študijske ekskurzije, praktično usposabljanje v obliki študentske prakse ali izobraževalnih seminarjev.
 • Oblikovanje študija managementa in prava na način, ki bo dostopen partnerjem s ciljem, da se dvigne njihova konkurenčnost in poveča pretok znanja med vsemi partnerji.
 • Razvoj svetovalnih dejavnosti, ki bo omogočal upoštevanje sodobne poslovne prakse v okviru minimiziranih poslovnih tveganj.
 • Sodelovanja partnerjev pri njihovem uveljavljanju ter promociji v domačem in mednarodnem okolju.
 • Razvijanju raziskovalne, inovacijske in svetovalne dejavnosti v okviru partnerstva in vključevanjem v mednarodne inovacijske procese.
 • Organiziranje in sodelovanje pri prireditvah, študijskih programih, študijskih srečanjih ter pri drugih oblikah sodelovanja, ki bodo prispevale k uspešnosti delovanja partnerjev.
KONTAKT

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis