Sankcioniranje, nadzor in sodna praksa na področju prekrškov v negospodarskih dejavnosti - MLC

15.02.2022 Mlc Konferenca Prekrški Web Banner

MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana  organizira konferenco na temo prekrškovnega nadzora in pravne ureditve s pregledom prakse za prekrške v negospodarstvu. Dejavnost fakultete obsega redno organiziranje strokovnih posvetov in seminarjev, ki obravnavajo aktualno dogajanje tudi na tem predmetnem strokovnem področju.

V četrtek, 24. marca 2022 bo MLC Ljubljana gostila strokovno konferenco z naslovom:

Sankcioniranje, nadzor in sodna praksa na področju prekrškov v negospodarskih dejavnosti (v javnih in zasebnih zavodih, agencijah in skladih)

Konferenca je namenjena strokovnjakom in odgovornim osebam iz javnih in zasebnih zavodov, javnih agencij ter skladov, ki izvajajo javne in zasebne dejavnosti na področjih predšolske vzgoje, osnovnega, srednjega in visokega šolstva, primarnega, sekundarnega in terciarnega zdravstva, športa, kulture, socialnega varstva ter varstva starostnikov. Na konferenci bo predstavljena pravna ureditev prekrškov na splošno in z vidika navedenih področij. Opredelili bomo stvarno, krajevno in personalno pristojnost pooblaščenih organov, ki opravljajo prekrškovni nadzor (državne in občinske inspekcije, policija), kakšna je njihova praksa in tudi kako se je na teh področjih oblikovala sodna praksa.

Vsebina in sodelujoči na konferenci

Prekršek je v slovenski pravni ureditvi dejanje, ki pomeni kršitev zakona, uredbe vlade ali odloka samoupravne lokalne skupnosti. Prekrškov je izredno veliko in niso urejeni samo v enem predpisu, kot to velja npr. za kazniva dejanja. Ta so vsebovana v Kazenskem zakoniku (KZ-1) in imajo drugačno pravno ureditev nadzora in kaznovanja kot velja v primeru prekrškov. Pravo o prekrških je drugi del kaznovalnega prava Republike Slovenije. Ta daje državi in tudi občinam pooblastilo za predpisovanje prekrškov.

V slovenskem pravnem redu je pravo o prekrških sestavljeno iz splošnega in posebnega dela. Splošni del je urejen v Zakonu o prekrških (ZP-1), kjer pa prekrški niso opredeljeni. Prekrški so zajeti v posebnih predpisih. Določbe posebnega dela so razdrobljene in urejene z zakonskimi in podzakonskimi besedili (uredbami vlade, odloki občin), ki vsebujejo opise posameznih prekrškov. Kako je to urejeno na področju negospodarskih dejavnosti, kako deluje prekrškovni nadzor ter sankcioniranje prekrškov, to bo tema tokratne konference na MLC Ljubljana.

 

 

12 6 2019 Mlc Konferenca (50 Of 102)

 
Prvi del konference bo namenjen seznanitvi udeležencev s temeljnimi značilnostmi prekrškovnega prava in prekrškovnega postopka.

V uvodnem prispevku na konferenci bo red. prof. dr. Bojan Tičar, predavatelj prekrškovnega prava na Fakulteti za varnostne vede in Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, predstavil pojem prekrška in ureditev prekrškovnega prava. Udeležence bo seznanil s pojmom dihotomije prekrškov in kaznivih dejanj, načeli materialnega in procesnega prekrškovnega prava, kakor tudi z vidikom ureditve prekrškov na področju negospodarstva.

V drugem prispevku bo mag. Rafael Viltužnik prikazal hitri prekrškovni postopek, ki poteka pred organom, ki opravlja prekrškovni nadzor. Predavatelj prihaja  s Policijske uprave Maribor in je eden od vidnejših avtorjev publikacij s področja prekrškovnega prava ter izreden praktik, kakor tudi vrhunski strokovnjak za prekrške.

V naslednjem prispevku bo izr. prof. dr. Andreja Primec predstavila odgovornost pravne osebe, odgovorne osebe pravne osebe in odgovornost neposrednega storilca pri prekrških v negospodarstvu. Andreja Primec je pravna strokovnjakinja in predavateljica na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

Drugi del konference (po odmoru) bo namenjen praktični obravnavi in prikazom primerov prekrškov v negospodarstvu. 

V četrtem prispevku bo Suzana Gril, okrajna sodnica iz Sodišča na Ptuju prikazala pregled izbrane sodne prakse pri sankcioniranju prekrškov v negospodarstvu. Tudi Suzana Gril je vidnejša avtorica  publikacij s področja prekrškovnega prava, ki se pri svojem delu vsakodnevno srečuje s prekrški.

V zadnjem predstavitvenem delu pa bo sledil daljši prispevek s pregledom izbranih praktičnih primerov obravnave prekrškov na področju delovanja negospodarskih dejavnosti, ki ga bosta predstavila izr. prof. dr. Aleksij Mužina, odvetnik in predavatelj na MLC Ljubljana in odvetnik Bojan Medica.

 

 

Sklepni del konference  bo namenjen razpravi in odgovorom na  vprašanja udeležencev.

Program

12 6 2019 Mlc Konferenca (1 Of 102)

8.30 – 9.00          Registracija z jutranjo kavo

9.00 – 9.15         Otvoritev konference – nagovor dekana MLC Ljubljana: red. prof. dr. Srečko Devjak

9.15 – 9.45          Pozitivno pravna ureditev prekrškov v slovenskem pravnem sistemu na sploh in pravna ureditev področja negospodarskih dejavnosti: red. prof. dr. Bojan Tičar, MLC Ljubljana in FVV UM

9:45 – 10.15       Hitri postopek pri nadzoru in sankcioniranju prekrškov: mag. Rafael Viltužnik, PU MB

10.15 – 10.45     Odgovornost pravne osebe, odgovorne osebe pravne osebe in odgovornost neposrednega storilca pri prekrških v negospodarstvu: izr. prof. dr. Andreja Primec, EPF UM

10.45 – 11.15     Odmor

11.15 – 11.45     Pregled sodne prakse pri sankcioniranju prekrškov v negospodarstvu: Suzana Gril, okrajna sodnica, Sodišče na Ptuju

11.45 – 12.45    Pregled izbranih praktičnih primerov obravnave prekrškov na področju negospodarskih dejavnosti: izr. prof. dr. Aleksij Mužina, odvetnik in predavatelj na MLC Ljubljana in odvetnik Bojan Medica

12.45 – 13.15   Pogovor s predavatelji o aktualnih vprašanjih prekrškovne ureditve in prakse v negospodarstvu:  vodi red. prof. dr. Bojan Tičar

13.15               Zaključek konference

Kotizacija, plačilo in prijava

Kotizacija in plačilo

 

120,00 €

(V skladu z 42. členom Zakona o davku na dodano vrednost je cena oproščena plačila DDV).

 

Dodatna ugodnost pri udeležbi 2 ali več slušateljev iz iste ustanove: 10 % popust za vsakega slušatelja.

Račun za plačilo kotizacije prejmete po izvedeni prijavi.

Pisne odjave organizator upošteva le, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom konference.

Dodatne informacije in prijave:

 

  • po telefonu ga. Diana Sepeta, tel. št. ­­­­­­­­­­­­­­051 664 405
  • po e-pošti: info@mlcljubljana.com

 

PRIJAVE SO ZAPRTE

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis