Kontakt in vpis
Zapri

Kontakt in vpis

 • E: INFO@MLCLJUBLJANA.COM
 • M: 040 931 231 ALI 040 937 931
 • TEL: +386 (0)59 047 920

Kontaktirajte nas


Visokošolski programMagistrski programDodatno izobraževanje

*obvezna polja

INŠTITUT ZA MANAGEMENT IN PRAVO

RAZISKOVALNA ORGANIZACIJA IN SKUPINA PRI ARRS

 

MLC Ljubljana je vpisana v EVIDENCO RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), pod številko 3674.

V evidenci je vpisana tudi RAZISKOVALNA SKUPINA MLC LJUBLJANA pod št. 3674-001, katere vodja je red. prof. dr. Marko Novak.

 

INŠTITUT ZA MANAGEMENT IN PRAVO

 

Senat je na seji, dne 24.4.2020 s sklepom ustanovil Inštitut za management in pravo.

Predstojnik Inštituta za obdobje 2020 – 2024 je doc. dr. Aleksij MUŽINA.

Inštitut na svojem področju skrbi za:
 • razvoj znanstveno-raziskovalne dejavnosti na področju managementa in poslovnega prava,
 • razvoj interdisciplinarnosti in kakovosti raziskovalnega dela,
 • zagotavljanje primerne raziskovalne infrastrukture,
 • izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela v okviru nacionalnih in internacionalnih raziskovalno-razvojnih programov,
 • izvajanje projektov in programov za naročnike zunaj (inter)nacionalnega raziskovalno-razvojnega programa,
 • organizacijo raziskav povezanih z doktorskim in magistrskim študijem,
 • izvajanje svetovalnega in drugega strokovnega dela ter seminarsko dejavnost,
 • soorganizacijo posvetov in konferenc,
 • publiciranje in s tem povezano odličnost fakultete,
 • vključenost študentov v raziskovalno delo fakultete,
 • obveščanje javnostnosti o rezultatih raziskav.

MLC Ljubljana izvaja raziskovalne programe, aplikativno ter drugo znanstveno-raziskovalno in razvojno delo v skladu z nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in skladno z usmeritvami znanstveno-raziskovalnega dela, ki ga sprejme Senat MLC Ljubljana.

MLC Ljubljana izvaja tudi drugo znanstveno-raziskovalno, razvojno in svetovalno delo po naročilu tretjih oseb. Kot naročnik raziskovalnega in razvojnega dela lahko nastopa tudi MLC Ljubljana.