Inštitut za management in pravo - MLC

INŠTITUT ZA MANAGEMENT IN PRAVO

RAZISKOVALNA ORGANIZACIJA IN SKUPINA PRI ARRS

 

MLC Ljubljana je vpisana v EVIDENCO RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), pod številko 3674.

V evidenci je vpisana tudi RAZISKOVALNA SKUPINA MLC LJUBLJANA pod št. 3674-001, katere vodja je red. prof. dr. Marko Novak.

 

INŠTITUT ZA MANAGEMENT IN PRAVO

 

Senat je na seji, dne 24.4.2020 s sklepom ustanovil Inštitut za management in pravo.

Predstojnik Inštituta za obdobje 2020 – 2024 je doc. dr. Aleksij MUŽINA.

Inštitut na svojem področju skrbi za:
 • razvoj znanstveno-raziskovalne dejavnosti na področju managementa in poslovnega prava,
 • razvoj interdisciplinarnosti in kakovosti raziskovalnega dela,
 • zagotavljanje primerne raziskovalne infrastrukture,
 • izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela v okviru nacionalnih in internacionalnih raziskovalno-razvojnih programov,
 • izvajanje projektov in programov za naročnike zunaj (inter)nacionalnega raziskovalno-razvojnega programa,
 • organizacijo raziskav povezanih z doktorskim in magistrskim študijem,
 • izvajanje svetovalnega in drugega strokovnega dela ter seminarsko dejavnost,
 • soorganizacijo posvetov in konferenc,
 • publiciranje in s tem povezano odličnost fakultete,
 • vključenost študentov v raziskovalno delo fakultete,
 • obveščanje javnostnosti o rezultatih raziskav.

MLC Ljubljana izvaja raziskovalne programe, aplikativno ter drugo znanstveno-raziskovalno in razvojno delo v skladu z nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in skladno z usmeritvami znanstveno-raziskovalnega dela, ki ga sprejme Senat MLC Ljubljana.

MLC Ljubljana izvaja tudi drugo znanstveno-raziskovalno, razvojno in svetovalno delo po naročilu tretjih oseb. Kot naročnik raziskovalnega in razvojnega dela lahko nastopa tudi MLC Ljubljana.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis