Kontakt in vpis
Zapri

Kontakt in vpis

 • E: INFO@MLCLJUBLJANA.COM
 • M: 040 931 231 ALI 040 937 931
 • TEL: +386 (0)59 047 920

Kontaktirajte nas


  Visokošolski programMagistrski programDodatno izobraževanje

  *obvezna polja

  INŠTITUT ZA MANAGEMENT IN PRAVO

  RAZISKOVALNA ORGANIZACIJA IN SKUPINA PRI ARRS

   

  MLC Ljubljana je vpisana v EVIDENCO RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), pod številko 3674.

  V evidenci je vpisana tudi RAZISKOVALNA SKUPINA MLC LJUBLJANA pod št. 3674-001, katere vodja je red. prof. dr. Marko Novak.

   

  INŠTITUT ZA MANAGEMENT IN PRAVO

   

  Senat je na seji, dne 24.4.2020 s sklepom ustanovil Inštitut za management in pravo.

  Predstojnik Inštituta za obdobje 2020 – 2024 je doc. dr. Aleksij MUŽINA.

  Inštitut na svojem področju skrbi za:
  • razvoj znanstveno-raziskovalne dejavnosti na področju managementa in poslovnega prava,
  • razvoj interdisciplinarnosti in kakovosti raziskovalnega dela,
  • zagotavljanje primerne raziskovalne infrastrukture,
  • izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela v okviru nacionalnih in internacionalnih raziskovalno-razvojnih programov,
  • izvajanje projektov in programov za naročnike zunaj (inter)nacionalnega raziskovalno-razvojnega programa,
  • organizacijo raziskav povezanih z doktorskim in magistrskim študijem,
  • izvajanje svetovalnega in drugega strokovnega dela ter seminarsko dejavnost,
  • soorganizacijo posvetov in konferenc,
  • publiciranje in s tem povezano odličnost fakultete,
  • vključenost študentov v raziskovalno delo fakultete,
  • obveščanje javnostnosti o rezultatih raziskav.

  MLC Ljubljana izvaja raziskovalne programe, aplikativno ter drugo znanstveno-raziskovalno in razvojno delo v skladu z nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in skladno z usmeritvami znanstveno-raziskovalnega dela, ki ga sprejme Senat MLC Ljubljana.

  MLC Ljubljana izvaja tudi drugo znanstveno-raziskovalno, razvojno in svetovalno delo po naročilu tretjih oseb. Kot naročnik raziskovalnega in razvojnega dela lahko nastopa tudi MLC Ljubljana.