KONFERENCA: PRAVO IN MANAGEMENT V POGOJIH DIGITALNEGA POSLOVANJA - MLC

KONFERENCA: PRAVO IN MANAGEMENT V POGOJIH DIGITALNEGA POSLOVANJA

MLC Ljubljana je v novembru izdala znanstveno monografijo z naslovom Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja.

Prispevki v znanstveni monografiji predstavljajo izbor prispevkov, ki analizirajo aktualno problematiko današnjega časa, digitalizacijo področij prava, managementa in visokega šolstva. Uredništvo monografije je prevzela red. prof. dr. Tatjana Devjak, kot avtorji so sodelovali predavatelji fakultete, vključena pa sta tudi dva prispevka magistrantk. Recenzenta monografije sta bila red. prof. dr. Ludvik Toplak s področja prava in red.prof. dr. Siniša Zarić s področja managementa.

Na temo “Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja” bo 11. januarja 2022 organizirana konferenca s predstavitvijo prispevkov vseh avtorjev.

 

 

Monografija Primer 4

Namen

Namen znanstvene monografije ter konference z naslovom Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja je analizirati družbenopravne, managerske in osebne dejavnike, ki podpirajo digitalizacijo poslovanja, vodenje podjetja in zavodov s formalnopravno vidika, torej poznavanja zakonodaje in poslovanja. Med cilji monografije je tudi utemeljiti pomen učenja na daljavo ter skozi zgodovinski in pravni diskurz do današnjih dni analizirati, problematizirati in dograditi paradigme učenja in poučevanja na daljavo v visokošolskem prostoru tudi za naprej in ne le v izrednih razmerah, utemeljiti proces vseživljenjskega učenja in izobraževanja za pridobitev nove pismenosti in kompetenc za uspešno delovanje v spremenjenih družbenih, poslovnih in visokošolskih razmerah ter opozoriti na temne strani digitalizacije.

Program

9:30 – 10:00: Registracija udeležencev

10.00 – 10.15: red. prof. dr. Srečko Devjak – nagovor

10.15 – 10.30: Marko Novak – Pravo in umetna inteligenca

10.30 – 10.45: Boštjan Turk – Pravne meje optimalnega digitalnega marketinga

10.45 – 11.00: Lidija Robnik – Odkrivanje računovodskih prevar in poslovnih odločitvah v računovodskih izkazih

11.00 – 11.15: Tatjana Devjak in Natja Lavrič – Digitalizacija v visokošolskem prostoru

11.15 – 11.30: Julija Lapuh Bele – Temna stran digitalizacije

11.30 – 11.45: Marjanca Scheicher in Aleksij Mužina – Davčna utaja kot prekršek in kot kaznivo dejanje

11.45 – 12.15: DISKUSIJA: interdisciplinarnost v managementu in pravu

12.15 – 13.00: ODMOR ZA KOSILO

 

13.00 – 13.15: Luigi Varanelli – Pogodbe digitalne dobe

13.15 – 13.30: Nana Weber – Digitalizacija kadrovskih procesov

13.30 – 13.45: Danijela Brečko – Kompetence za vodenje na daljavo skozi prizmo managerjev

13.45 – 14.00: Lidija Kodrin in Ivana Marinović Matović – Izobraževanje na daljavo v času pandemije Covid-19: Nekatere značilnosti izobraževalnih praks v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju na Hrvaškem, v Srbiji in Sloveniji

14.00 – 14.15: Edita Boltežar Smuk in Marko Novak – Patentna zaščita medicinskega pripomočka za posameznega uporabnika, nameščenega na telo

14.15 – 14.45: DISKUSIJA: interdisciplinarnost v managementu in pravu

14.45 – 15.00: Zaključek in sklepi

Sklepi konference in Zbornik povzetkov

Sklepi:

 

  1. Digitalizacija področja prava in managementa potrebuje nadaljnjo interdisciplinarno raziskovanje teoretičnih in konceptualnih pristopov pa tudi primerov dobrih praks.
  2. Za nadaljnji razvoj in uporabo sistemov umetne inteligence v pravu in managementu je treba urediti pravne regulative za bolj transparentno ureditev sistema, zlasti ob preprečevanju zlorab in zmot njene uporabe in za ureditev sistema umetne inteligence na področju upravljanja in managementa v pravu, pri čemer bi lahko uporabili izbrane obstoječe in učinkovite rešitve z drugih področij managementa, npr. gospodarskih in tudi negospodarskih družb.
  3. Za učinkovitejšo digitalizacijo poslovanja, ki je velik zalogaj glede znanja, ciljev, kompetenc, programske opreme, finančnih sredstev in drugačne, zahtevnejše organizacije dela, je treba pospešiti raziskovanje na tem področju pa tudi prenos novih znanj in programske opreme na vse ravni družbenega delovanja. Raziskovanje naj bo inter- in transdisciplinarno.
  4. Okrepiti področje prava z vsemi elementi managementa za učinkovitejše digitalno poslovanje, kadrovanje, vodenje gospodarskih in negospodarskih združb z vidika družbene odgovornosti ter trajnostnega razvoja, kar vključuje tudi nenehen razvoj pravnih institutov, ki bodo učinkovito odgovarjali na zahteve digitalne in nenehno spreminjajoče se družbene realnosti.
  5. Digitalizacija ima tudi temne strani, kot sta npr. zloraba osebnih podatkov in možnost davčne utaje itn. Ker so posamezniki, podjetja, finančne ustanove in druge organizacije nenehno izpostavljeni kibernetskim napadom, ki lahko škodijo posameznikom, podjetjem ali družbi kot celoti, sta potrebna nenehno spodbujanje raziskovanja tega področja in iskanje uspešnih poti za zmanjšanje pomanjkljivosti tega področja.
  6. Digitalizacija področij prava in managementa z vidika razvoja visokega šolstva potrebuje nadaljnje raziskovalne, programske in pedagoške aktivnosti za čim kakovostnejši študijski proces, nove strategije učenja in poučevanja ter digitalnega preverjanja znanja.
  7. Digitalizacija je prisotna na vseh področjih družbenega delovanja. Posvet je opozoril še na področje patentne zaščite medicinskih pripomočkov, marketinga itn. Zato je treba spodbujati akademsko javnost in prakso za nadaljnja raziskovanja in ovrednotenja že obstoječih rešitev.

 

Zapisali:

Programski odbor konference: prof. dr. Tatjana Devjak, prof. dr. Marko Novak in doc. dr. Danijela Brečko

Zbornik povzetkov

 

Ob konferenci je bil izdan tudi Zbornik povzetkov znanstvene konference Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja, ki ga lahko pridobite na spletni strani Založbe MLC Ljubljana.

Zbornik Naslovnica

MLC Fakulteta Ljubljana

Kotizacija in prijava

Kotizacija:

On-line udeležba: 15,00 EUR (vključuje: potrdilo o udeležbi in e-zbornik prispevkov iz konference)

Udeležba v živo: 25,00 EUR (vključuje: potrdilo udeležbi in e-zbornik prispevkov iz konference, osvežilni napitki ob registraciji in med odmorom)

(V skladu z 42. členom Zakona o davku na dodano vrednost je cena oproščena plačila DDV.)

Za študente MLC Ljubljana: udeležba brezplačna!

Račun za plačilo kotizacije prejmete po izvedeni prijavi.

Pisne odjave organizator upošteva le, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom konference.

Dodatne informacije in prijave:

 

ROK za prijave:

  • on-line udeležba: 10. januar 2022
  • udeležba v živo: 7. januar 2022

·         po telefonu ga. Diana Sepeta, tel. št. ­­­­­­­­­­­­­­051 664 405

·         po e-pošti: info@mlcljubljana.com

 

Error: Contact form not found.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis