Kontakt in vpis
Zapri

Kontakt in vpis

 • E: INFO@MLCLJUBLJANA.COM
 • M: 040 931 231 ALI 040 937 931
 • TEL: +386 (0)59 047 920

Kontaktirajte nas


  Visokošolski programMagistrski programDodatno izobraževanje

  *obvezna polja

  ZALOŽBA MLC LJUBLJANA

  UPRAVNE POGODBE

  Prelistate jo lahko TUKAJ.

  Urednik: doc. dr. Aleksij Mužina

  Avtorji: as. Žiga Rejc, mag. Marko Žvipelj, doc. dr. Aleksij Mužina, as. dr. Klemen Pohar, mag. Janez Tekavc, mag. Janja Ceglar

  Avtor predgovora: izr. prof. dr. Marko Novak

  Recenzenta: izr. prof. dr. Janez Čebulj, doc. dr. Luigi Varanelli

  Izdala: MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana

  1. izdaja, april 2019

  Enotna cena knjige: 58 EUR*

  Cena za študente MLC Ljubljana: 15 EUR*

  Cena za ostale študente: 30 EUR*

  *stroški pošiljanja niso vključeni

  Opis:

  V znanstveni monografiji Upravne pogodbe so se pod uredniško taktirko doc. dr. Aleksija Mužine, sicer znanega slovenskega pravnika, specialista za področje upravnega pogodbenega prava, tudi nekdanjega predsednika Državne revizijske komisije, zbrali pravniki praktiki, specialisti za področje upravnih pogodb. Pri tem so obdelali splošno naravo takšnih javno reguliranih pogodb, se posvetili pogodbi o izvedbi javnega naročila, koncesijski pogodbi, urbanistični pogodbi, razlastitveni pogodbi, pogodbi o upravljanju in razpolaganju z javnim stvarnim premoženjem ter pogodbi o prodaji in pogodbi o zakupu kmetijskega zemljišča.

  Knjiga Upravne pogodbe črpa spoznanja ne le iz bogatega teoretičnega znanja avtorjev, temveč tudi iz njihovih izkušenj ne le na teoretično-raziskovalnem področju, temveč tudi na pedagoškem in svetovalnem področju, katerega rezultat so praktične izkušnje, pridobljene s sodelovanjem pri nastajanju in formalnem oblikovanju javnopravnih razmerij na obravnavanih področjih.

  Ob pomanjkanju tovrstne literature na slovenskem pravnem knjižnem trgu, bo ta knjiga nepogrešljiv pripomoček za vsakogar, ki želi izpiliti svoje znanje na tem področju in uspešneje reševati praktične primere.   Namenjena je najrazličnejšim strokovnjakom in pravnikom, ki se želijo bolj specialno seznaniti s temi vsebinami. Obenem je pomemben učni pripomoček v pravnih in sorodnih akademskih okoljih, kjer se predava predmet Upravno pogodbeno pravo. Na takšen način bo bogato znanje avtorjev skozi njihove prispevke v knjigi uspešno preneseno na generacije študentk in študentov, prihodnjih strokovnjakov na tem področju.

  OSNOVE PODJETNIŠKIH FINANC

  Prelistate ga lahko TUKAJ.

   

  Avtor: doc. dr. Srečko Devjak

  Recenzent: zaslužni prof. ddr. Janez Usenik

  Enotna cena knjige: 15 EUR

  Elektronska izdaja, januar 2020

  Opis:

  Učbenik »Osnove podjetniških financ« avtorja doc. dr. Srečka Devjaka je napisan kot učni pripomoček za slušatelje predmetov s področja podjetniških financ. Učbenik obsega 12 poglavij, ki pojasnjujejo pomen financ za podjetje in namen finančne funkcije v podjetju ter pojasnjujejo pojme kot so finančni trgi, institucije, produkti, tveganje in donosnost, vrednost denarja v času, finančno načrtovanje. Učbenik obravnava tudi ocenjevanje denarnih tokov pri dolgoročnih naložbah, investicijske odločitve ter ocenjevanje kreditne sposobnosti podjetja s praktičnimi primeri. Avtor je snov sistematično nadgrajeval ter postopoma vpeljeval in razjasnil pojme, ki se pojavljajo na področju financ in jih tudi ilustriral z več obširnimi primeri.

  RAČUNOVODSTVO

  Prelistate ga lahko TUKAJ.

   

  Avtorica: doc. dr. Lidija Robnik

  Recenzent: doc. dr. Branko Mayr

  Enotna cena knjige: 15 EUR

  Elektronska izdaja, januar 2020

  Opis:

  Visokošolski učbenik »Računovodstvo«, avtorice doc. dr. Lidije Robnik je namenjen študentom neračunovodskih usmeritev. Učbenik je strukturiran v 7 temeljnih poglavij, ki obravnavajo: temelje računovodstva (računovodstvo in poslovni sistem, poslovni proces in poslovne funkcije, informacijsko dejavnost in pomen računovodstva v podjetju), organizacijo delovnega procesa in izvajanje del v računovodstvu, računovodske listine in poslovne knjige, računovodska poročila, ekonomske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo ter pomen računovodskih informacij, ki so razvidne v računovodskem poročilu. V učbeniku so podrobneje prikazani tudi uporabniki računovodskih informacij.

  KREATIVNOST IN PROFESIONALNI RAZVOJ

  Prelistate ga lahko TUKAJ.

   

  Avtorica: pred. Sabina Vlašić, mag.

  Recenzent: doc. dr. Danijela Brečko

  Enotna cena knjige: 15 EUR

  Elektronska izdaja, julij 2020

  Opis:

  Učbenik »Kreativnost in profesionalni razvoj« avtorice Sabine Vlašić, mag. je napisan kot učni pripomoček za slušatelje predmeta Profesionalni razvoj I.

  Učbenik Kreativnost in profesionalni razvoj je nastal na prepričanju, da se kreativnosti lahko naučimo. Svojo podlago ima v večletnem proučevanju področja kreativnosti, preizkušanju in prenašanju teorij v prakso. Sestavljen je iz sedmih poglavij, ki skupaj tvorijo zaokroženo celoto in kreativnost predstavijo tako iz teoretičnega kot iz praktičnega vidika. Učbenik je praktično naravnan, zato se teorija prepleta s številnimi  vajami. Bralci si lahko ogledajo tudi videoposnetke o kreativnosti, do katerih lahko dostopajo z neposrednimi povezavami navedenimi v knjigi.

  Informacije in naročila:

   

  MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana

  E-naslov: info@mlcljubljana.com

  Telefonska številka: 051 664 405

  ALI preko prijavnega obrazca: