ZALOŽBA - MLC

ZALOŽBA MLC LJUBLJANA

 

Fakulteta MLC Ljubljana, se od leta 219 ukvarja tudi z zalozniško dejavnostjo. V tem letu je izdala prvo znanstveno monografijo »Upravne pogodbe«. V skladu s poslanstvom fakultete je, da spodbuja znanstveno-raziskovalno delo svojih visokošolskih učiteljev in sodelavcev tudi na način, da objavlja njihove prispevke ter na ta način skrbi za promocijo njihovega dela. Z bogatimi objavami sodelujočih pa se tudi povečuje prepoznavnost fakultete v slovenskem visokošolskem prostoru.

Fakulteta sodeluje tudi kot soizdajatelj strokovnih priročnikov z Inštitutom za civilno in gospodarsko pravo (ICGP). Priročniki na različne teme s področja poslovnega prava izhajajo redno.

ZNANSTVENE MONOGRAFIJE

Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja III

Naslovnica Knjige Pravo In Management V Pogojih Dig. Poslovanja Iii

 

Avtorji: Red. prof. dr. Rado Bohinc; doc. dr. Danijela Brečko; doc. dr. Danijela Brečko in izr. prof. dr. Nana Weber; doc. dr. Srečko Devjak; doc. dr. Julija Lapuh Bele in viš. pred. mag. Boštjan J. Turk; red. prof. dr. Marko Novak; doc. dr. Luka Martin Tomažič in izr. prof. dr. Matej Mertik; viš. pred. mag. Boštjan J. Turk; doc. dr. Luigi Varanelli; izr. prof. dr. Zoran Vaupot in Anais Vaupot; izr. prof. dr. Nana Weber; Matej Jugovic, mag. manag. in posl. prav. in doc. dr. Srečko Devjak; Maja Mekinda, dipl. posl. prav., pred. mag. Sebastijan Pungračič in red. prof. dr. Marko Novak
Uredila: red. prof. dr. Tatjana Devjak
Avtorica uvodnika: red. prof. dr. Tatjana Devjak
Recenzenta: red. prof. dr. Siniša Zarić, red. prof. dr. Mario Krešić
Lektura: izr. prof. dr. Tomaž Petek
Prevod: Prevajalstvo, tolmačenje in zastopništvo, Marko Jureš s.p.
Izdala: MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana
Oblikovanje: Mat-Format, d. o. o., Ljubljana
Realizacija: Mat-Format, d. o. o., Ljubljana
Naklada: 100 izvodov
Datum začetka prodaje: 15. 1. 2024
Enotna cena knjige: 17 EUR
1. izdaja
Januar 2024

Monografija vključuje trinajst prispevkov, ki so interdisciplinarno zasnovani ter usmerjeni v predstavitev, analizo, izziv, interdisciplinarno argumentacijo in v razmislek o temah, kot so: učinki digitalizacije na pravo družb, uvajanje tehnologije v pravno prakso, pametne pogodbe, tehnologija in regulacija, umetna inteligenca pri spletnem poslovanju, interdisciplinarni argument, pogodbeno pravo v dobi tehnoloških premikov, učinkovitost odločanja in vodenja, vloga digitalizacije v procesu insolventnosti, čustvena inteligenca in mobing v organizacijah. Avtorji izbranih znanstvenih prispevkov so visokošolski učitelji in sodelavci Fakultete za management in pravo Ljubljana. Dva prispevka sta nastala v soavtorstvu študentke in študenta ter mentorjev v sklopu raziskav pri njunih magistrskih delih, s ciljem krepiti raziskovalne kompetence in raziskovalno pismenost pri študentih. Zaradi prej omenjene interdisciplinarnosti, ki je prisotna v vseh izbranih prispevkih, smo tudi v tretjo znanstveno monografijo uvrstili prispevke po abecednem redu avtorjev in jih nismo delili na področja.

Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja II

Monografija Ii Cover1

Avtorji: doc. dr. Danijela BREČKO, doc. dr. Lidija BREZNIK, doc. dr. Julija LAPUH BELE, pred. Natja LAVRIČ in prof. dr. Tatjana DEVJAK, prof. dr. Marko NOVAK, doc. dr. Luka Martin TOMAŽIČ, viš. pred. mag. Boštjan J. TURK, doc. dr. Nana WEBER, Diana MARIJANOVIĆ in doc. dr. Danijela BREČKO in Peter ŽMAK in doc. dr. Luigi VARANELLI
Uredila: red. prof. dr. Tatjana Devjak
Avtorica uvodnika: red. prof. dr. Tatjana Devjak
Recenzenta: red. prof. dr. Rado Bohinc, red. prof. dr. Siniša Zarić
Lektura: izr. prof. dr. Tomaž Petek
Prevod: Prevajalstvo in turizem Ranč Jureš d.o.o.
Izdala: MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana
Oblikovanje: Mat-Format, d. o. o., Ljubljana
Realizacija: Mat-Format, d. o. o., Ljubljana
Naklada: 200 izvodov
Datum začetka prodaje: 15. 2. 2023
Enotna cena knjige: 25 EUR
1. izdaja
Februar 2023

Interdisciplinarnost področij prava in managementa se ustvarja na teoretskem, metodološkem in na znanstvenoraziskovalnem področju obeh disciplin, s poudarkom na analizi, sintezi ter na vrednotenju vsebin in znanstvenih dosežkov kot kreiranju novega znanja ter na znanstveni pismenosti. S pomočjo znanstvenih prispevkov v monografiji se krepi znanstvenoraziskovalno pismenost bralca (predvsem strokovnjaka s področja prava in managementa), saj ta vključuje: razumevanje pomena informacijsko-tehnološke pismenosti (zmožnost uporabe virov, kot so elektronski mediji ter baze podatkov za iskanje in pridobivanje člankov); bralne pismenosti (sposobnost razumevanja besedila in razprave o prebranem, zmožnost komuniciranja o prebranem; znanstveno statistično sintezo in interpretacijo podatkov); vizualne zmožnosti (zmožnost branja in sestavljanja nebesednih besedil, kot so: preglednice, grafikoni in drugi prikazi podatkov, uporaba konceptualnih zemljevidov, grafičnih organizatorjev itn.) ter spodbuja zmožnosti za kreiranje novih znanstvenoraziskovalnih pristopov na področju prava in managementa. Hiter razvoj vrednot poslovanja kot pravne urejenosti poslovnega okolja poleg nadgradnje teoretskih in metodološko raziskovalnih konceptov zahteva tudi dvig poslovne kulture po principu družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Pri tem je pomembno, da s kreativnim raziskovanjem krepimo inkluzijo najnaprednejših znanstvenoraziskovalnih metod, smo sposobni implementacije umetne inteligence in razvoja novega znanja v mikro- in makrookolje, z upoštevanjem pravnih regulativ in etičnih standardov.

Glavni cilji monografije Management in pravo v pogojih digitalnega poslovanja II so: 1) nadaljevanje raziskav vpliva novih tehnologij na spreminjanje teoretskih konceptov v managementu in poslovnem pravu; 2) na novo raziskati teoretske koncepte s tega področja in primere dobrih praks ter analizirati dozdajšnje rešitve uvajanja digitalizacije v poslovanje; 3) poiskati odgovore na odprta vprašanja pri uvajanju digitalizacije v poslovne procese; 4) opisati priložnosti, ki jih prinaša digitalizacija; 5) razumeti pravne regulative; 6) poiskati rešitve za ovire na poti do brezpapirnatega poslovanja.

Pravo in psihologija – izbrana poglavja

Naslovnica 1

Avtor: doc. dr. Luigi Varanelli
Avtor predgovora: doc. dr. Luigi Varanelli
Recenzenta: doc. dr. Luka Martin Tomažič in doc. dr. Maša Žvelc
Lektura: Mateja Erčulj, Zavod Vivastea
Izdala: MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana
Oblikovanje in realizacija: Mat-Format, d. o. o., Ljubljana
Naklada: 200 izvodov
Datum začetka prodaje: 20.6.2022
Enotna cena knjige: 19 EUR*
*stroški pošiljanja niso vključeni

1. izdaja, junij 2022

Opis:

Pravo in psihologija sta tako tesno povezani vedi, kot so pri drevesu korenine in deblo. Pravo je narejeno za človeka, človek pa ni nič drugega kot duša ali psiha – kot so rekli stari Grki. Mišice, kosti, vranica, pljuča, kri …, vse to ni samemu sebi namenjeno, temveč služi pomembnejši in težko dojemljivi človeški psihi. Človeku lahko presadijo vse organe, kljub temu ostane še vedno ista oseba z vsemi svojimi psihološkimi lastnostmi. Le možgani in njihovi skriti prebivalci (to so misli) so osebna izkaznica posameznika, so pravzaprav tisto, kar razlikuje enega človeka od drugega tisto, kar razlikuje posebno osebo od povprečneža, genija od intelektualno osiromašenega, altruista od egoista.

Misli so manifestacija človekove psihe. Manifestacija človekove duše so tudi njegovi motivi in vzgibi, njegove kognitivne sposobnosti, njegov spomin, njegova čustva. Zdi se neverjetno, a je vse to tudi predmet poglobljenega pravnega proučevanja. Tako v civilnem kakor tudi v kazenskem pravu se pravniki vedno soočamo z vprašanji, povezanimi s psihologijo, pa naj bo to sposobnost razumevanja pomena in posledic nekega ravnanja ali zgolj ocenjevanje stopnje verodostojnosti priče. Dober pravnik je lahko le tisti, ki je poleg ustreznega strokovnega pravnega znanja sposoben prodreti v človekovo bit in razvozlati njene zakonitosti. Brez ustreznega znanja psihologije je pravnik kot kemik, ki skuša brez mikroskopa ugotoviti naravo molekul, ki jih proučuje.

(iz predgovora monografije)

 

Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja

Mlc Monografija Cover

Uredila: red. prof. dr. Tatjana Devjak
Avtorji: Edita Boltežar Smuk, dipl. ing. ort. prot., mag. manag. in posl. prav., doc. dr. Danijela Brečko, red. prof. dr. Tatjana Devjak, doc. dr. Lidija Kodrin, doc. dr. Julija Lapuh Bele, Natja Lavrič, uni. dipl. prav., dr. Ivana Marinović Matović, izr. prof. dr. Aleksij Mužina, red. prof. dr. Marko Novak, doc. dr. Lidija Robnik, Marjanca Scheicher, mag. manag. in posl. prav., viš. pred. mag. Boštjan J. Turk, doc. dr. Luigi Varanelli, doc. dr. Nana Weber
Avtorica uvodnika: red. prof. dr. Tatjana Devjak
Recenzenta: red. prof. dr. Ludvik Toplak, red. prof. dr. Siniša Zarić
Lektura: izr. prof. dr. Tomaž Petek
Prevod: Oranžna nit, Jaka Geltar, s. p.
Izdala: MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana
Oblikovanje in realizacija: Mat-Format, d. o. o., Ljubljana
Datum začetka prodaje: 15. 11. 2021
Enotna cena knjige: 25 EUR*
*stroški pošiljanja niso vključeni

Elektronska izdaja, november 2021

Opis:

Svet je danes zaradi pandemije drugačen, kot je bil pred njo. Pandemija je prizadela veliko družbenih področij, zelo področje zdravstva, spremembe so doletele tudi področje prava, managementa, visokega šolstva in še bi lahko naštevali. Ne glede na to, kakšen je naš odnos do ukrepov za zamejitev širjenja koronavirusa, smo se morali vsi – posamezniki in skupine, zavodi, podjetja, korporacije, javni in zasebni sektor – na hitro prilagoditi razmeram in novi realnosti. Družba, zaznamovana s pandemijo, je bila primorana poiskati nove načine delovanja, med njimi delovanje, poslovanje in izobraževanje na daljavo. Izvajanje življenja in dela na daljavo oz. izvedba ≫online≪ zahteva od vseh deležnikov nove oblike pismenosti in nove kompetence tistih, ki dejavnost ali proces izvajajo, in tistih, ki ga uporabljajo, pa naj gre za katero koli področje človekovega delovanja. Vsak tak proces od vseh deležnikov zahteva nove oblike pismenosti in nove kompetence.

Prispevki v znanstveni monografiji predstavljajo izbor prispevkov, ki analizirajo aktualno problematiko današnjega časa, digitalizacijo področij prava, managementa in visokega šolstva. Uredništvo monografije je prevzela red. prof. dr. Tatjana Devjak, kot avtorji so sodelovali predavatelji fakultete, vključena pa sta tudi dva prispevka magistrantk. Recenzenta monografije sta bila red. prof. dr. Ludvik Toplak s področja prava in red.prof. dr. Siniša Zarić s področja managementa.

Namen znanstvene monografije z naslovom Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja je analizirati družbenopravne, managerske in osebne dejavnike, ki podpirajo digitalizacijo poslovanja, vodenje podjetja in zavodov s formalnopravno vidika, torej poznavanja zakonodaje in poslovanja. Med cilji monografije je tudi utemeljiti pomen učenja na daljavo ter skozi zgodovinski in pravni diskurz do današnjih dni analizirati, problematizirati in dograditi paradigme učenja in poučevanja na daljavo v visokošolskem prostoru tudi za naprej in ne le v izrednih razmerah, utemeljiti proces vseživljenjskega učenja in izobraževanja za pridobitev nove pismenosti in kompetenc za uspešno delovanje v spremenjenih družbenih, poslovnih in visokošolskih razmerah ter opozoriti na temne strani digitalizacije.

Upravne pogodbe

Prelistate jo lahko TUKAJ.

Urednik: doc. dr. Aleksij Mužina
Avtorji: as. Žiga Rejc, mag. Marko Žvipelj, doc. dr. Aleksij Mužina, as. dr. Klemen Pohar, mag. Janez Tekavc, mag. Janja Ceglar
Avtor predgovora: izr. prof. dr. Marko Novak
Recenzenta: izr. prof. dr. Janez Čebulj, doc. dr. Luigi Varanelli
Izdala: MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana

1. izdaja, april 2019

Enotna cena knjige: 58 EUR*
Cena za študente MLC Ljubljana: 15 EUR*
Cena za ostale študente: 30 EUR*
*stroški pošiljanja niso vključeni

Opis:

V znanstveni monografiji Upravne pogodbe so se pod uredniško taktirko doc. dr. Aleksija Mužine, sicer znanega slovenskega pravnika, specialista za področje upravnega pogodbenega prava, tudi nekdanjega predsednika Državne revizijske komisije, zbrali pravniki praktiki, specialisti za področje upravnih pogodb. Pri tem so obdelali splošno naravo takšnih javno reguliranih pogodb, se posvetili pogodbi o izvedbi javnega naročila, koncesijski pogodbi, urbanistični pogodbi, razlastitveni pogodbi, pogodbi o upravljanju in razpolaganju z javnim stvarnim premoženjem ter pogodbi o prodaji in pogodbi o zakupu kmetijskega zemljišča.

Knjiga Upravne pogodbe črpa spoznanja ne le iz bogatega teoretičnega znanja avtorjev, temveč tudi iz njihovih izkušenj ne le na teoretično-raziskovalnem področju, temveč tudi na pedagoškem in svetovalnem področju, katerega rezultat so praktične izkušnje, pridobljene s sodelovanjem pri nastajanju in formalnem oblikovanju javnopravnih razmerij na obravnavanih področjih.

Ob pomanjkanju tovrstne literature na slovenskem pravnem knjižnem trgu, bo ta knjiga nepogrešljiv pripomoček za vsakogar, ki želi izpiliti svoje znanje na tem področju in uspešneje reševati praktične primere.   Namenjena je najrazličnejšim strokovnjakom in pravnikom, ki se želijo bolj specialno seznaniti s temi vsebinami. Obenem je pomemben učni pripomoček v pravnih in sorodnih akademskih okoljih, kjer se predava predmet Upravno pogodbeno pravo. Na takšen način bo bogato znanje avtorjev skozi njihove prispevke v knjigi uspešno preneseno na generacije študentk in študentov, prihodnjih strokovnjakov na tem področju.

ZBORNIKI

Zbornik povzetkov znanstvene konference Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja III

Naslovnica Zbornika Pravo In Management V Pogojih Dig. Poslovanja Iii

Avtorji: Red. prof. dr. Rado Bohinc; doc. dr. Danijela Brečko; doc. dr. Danijela Brečko in izr. prof. dr. Nana Weber; doc. dr. Srečko Devjak; doc. dr. Julija Lapuh Bele in viš. pred. mag. Boštjan J. Turk; red. prof. dr. Marko Novak; doc. dr. Luka Martin Tomažič in izr. prof. dr. Matej Mertik; viš. pred. mag. Boštjan J. Turk; doc. dr. Luigi Varanelli; izr. prof. dr. Zoran Vaupot in Anais Vaupot; izr. prof. dr. Nana Weber; Matej Jugovic, mag. manag. in posl. prav. in doc. dr. Srečko Devjak; Maja Mekinda, dipl. posl. prav., pred. mag. Sebastijan Pungračič in red. prof. dr. Marko Novak
Uredila: red. prof. dr. Tatjana Devjak
Avtorica uvodnika: red. prof. dr. Tatjana Devjak
Lektura: izr. prof. dr. Tomaž Petek
Prevod: Prevajalstvo, tolmačenje in zastopništvo, Marko Jureš s.p.
Izdala: MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana
Oblikovanje: Mat-Format, d. o. o., Ljubljana
Realizacija: Mat-Format, d. o. o., Ljubljana
Elektronska izdaja
Januar 2024

Spoštovane udeleženke in udeleženci tretje znanstvene konference na temo Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja III na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana!

MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana je pripravila v sodelovanju s svojimi visokošolskimi učitelji in raziskovalci že tretjo znanstveno interdisciplinarno konferenco na temo Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja III. Namen konference je osvetlitev temeljnih teoretskih konceptov in dobre prakse sodobnega poslovanja in aktualne problematike v zvezi z digitalizacijo skozi pravni, poslovni, managerski, osebni in družbeni diskurz. Digitalizacija poslovnih procesov in uporaba umetne inteligence zahteva dvig poslovne kulture poslovanja po principu družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja družbe, veliko znanja in kompetenc iz različnih področij, poznavanje domačih, evropskih in svetovnih pravno-formalnih okvirjev delovanja in visoke etične standarde.

Prva znanstvena monografija ter prvi posvet s področja digitalizacije prava in managementa 11. januarja 2022 sta opozorila na ključne spremembe, spremenjene pogoje, nove modele in na odprta vprašanja pri uvajanju digitalizacije v poslovno okolje. Med sklepi druge znanstvene konference, ki je bila 12. januarja 2023, je bila tudi odločitev, da področji managementa in prava potrebujeta nadaljnjo interdisciplinarno raziskovanje teoretičnih in konceptualnih pristopov pa tudi primerov dobrih praks s področij digitalizacije procesov ter uporabe umetne inteligence na pravo družb in poslovnega sistema.

Današnji posvet in prispevki v znanstveni monografiji Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja III  so interdisciplinarno zasnovani ter usmerjeni v predstavitev, analizo, izziv, interdisciplinarno argumentacijo in v razmislek o temah, kot so: učinki digitalizacije na pravo družb, uvajanje tehnologije v pravno prakso, pametne pogodbe, tehnologija in regulacija, umetna inteligenca pri spletnem poslovanju, interdisciplinarni argument, pogodbeno pravo v dobi tehnoloških premikov, učinkovitost odločanja in vodenja, vloga digitalizacije v procesu insolventnosti, čustvena inteligenca in mobing v organizacijah.

Zahvaljujem se vsem sodelujočim, vabljenemu predavatelju red. prof. dr. Radu Bohincu, vsem avtoricam in avtorjem prispevkov, recenzentoma, lektorju in organizacijskemu odboru fakultete za vse delo, ki omogoča  nadaljnjo rast raziskovalne pismenosti in kulture raziskovanja novih generacij raziskovalcev in študentov na MLC Ljubljana.

Zbornik povzetkov znanstvene konference Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja II

Zbornik 2023 (2)

Avtorji: doc. dr. Danijela Brečko, doc. dr. Lidija Breznik, red. prof. dr. Tatjana Devjak,
doc. dr. Julija Lapuh Bele, Natja Lavrič, uni. dipl. prav., Diana Marijanović,
mag. manag. in posl. prav., red. prof. dr. Marko Novak, doc. dr. Luka Martin Tomažič,
viš. pred. mag. Boštjan J. Turk, doc. dr. Luigi Varanelli, doc. dr. Nana Weber,
Peter Žmak, mag. manag. in posl. prav.
Uredila: red. prof. dr. Tatjana Devjak
Nagovor dekana: red. prof. dr. Srečko Devjak
Lektura: izr. prof. dr. Tomaž Petek
Prevod: Prevajalstvo in turizem Ranč Jureš d.o.o.
Izdala: MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana
Oblikovanje: Mat-Format d.o.o., Ljubljana
Realizacija: Mat-Format d.o.o., Ljubljana
Elektronska izdaja
Januar 2023

Spoštovane udeleženke in udeleženci druge znanstvene konference na temo Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja II na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana.
Prva znanstvena konferenca na temo Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja, ki je potekala lani ob tem času, je s prispevki avtorjev teoretsko, empirično in aplikativno osvetlila proces digitalizacije oziroma pomen vpliva novih tehnologij na spreminjanje načinov delovanja na področju managementa in poslovnega prava. Z digitalizacijo poslovanja se spreminja poslovno in pravno okolje, v katerem so dejavniki in pogoji izvajanja funkcij managementa drugačni, spremembe in razvoj okolja pa razvoj tehnologij še pospešujejo. Z digitalizacijo poslovanja se oblikujejo novi poslovni modeli in pravne rešitve. Upam in želim si, da bo tudi letošnja konferenca na temo Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja II uspešna in inovativna – pri iskanju odgovorov na odprta vprašanja, ki jih s seboj prinaša digitalizacija poslovanja in poslovnega prava ter izobraževanja managerjev. Za napredno delovanje v digitalnem poslovnem svetu si MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana prizadeva za razvoj interdisciplinarnega in meddisciplinarnega pristopa in povezovanja ter nadgradnjo dozdajšnje prakse pri reševanju poslovnih in pravnih problemov ter prenosu znanja v študijska in delovna okolja. Zahvaljujem se vsem, ki so prispevali k uspehu konference: vabljenima predavateljema red. prof. dr. Radu Bohincu Digitalizacija poslovnega procesa kot izziv in potreba in red. prof. dr. Sinišu Zariću, vsem avtoricam in avtorjem prispevkov za zanimive in temeljite raziskave s področja prava managementa in izobraževanja, recenzentoma, lektorju in organizacijskemu odboru fakultete za vse delo, ki ni le pomembno izboljšalo kakovosti prispevkov na tej konferenci, temveč omogoča nadaljnjo rast raziskovalne pismenosti in kulture raziskovanja novih generacij raziskovalcev in študentov.

Zbornik povzetkov znanstvene konference Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja

Zbornik Naslovnica

Avtorji: Edita Boltežar Smuk, dipl. ing. ort. prot., mag. manag. in posl. prav., doc. dr. Danijela Brečko, red. prof. dr. Tatjana Devjak, doc. dr. Lidija Kodrin, doc. dr. Julija Lapuh Bele, Natja Lavrič, uni. dipl. prav., dr. Ivana Marinović Matović, izr. prof. dr. Aleksij Mužina, red. prof. dr. Marko Novak, doc. dr. Lidija Robnik, Marjanca Scheicher, mag. manag. in posl. prav., viš. pred. mag. Boštjan J. Turk, doc. dr. Luigi Varanelli, doc. dr. Nana Weber
Uredila: red. prof. dr. Tatjana Devjak
Nagovor dekana: red. prof. dr. Srečko Devjak
Lektura: izr. prof. dr. Tomaž Petek
Prevod: Oranžna nit, Jaka Geltar s.p.
Izdala: MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana
Oblikovanje: Mat-Format d.o.o., Ljubljana
Realizacija: Mat-Format d.o.o., Ljubljana
Elektronska izdaja
Januar 2022

Nagovor dekana:

Spoštovane udeleženke in udeleženci znanstvene konference na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana!
Znanstvena konferenca na temo Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja se posveča temi, o kateri se v poslovnem svetu veliko govori in razpravlja. Z digitalizacijo poslovanja se spreminja poslovno in pravno okolje, v katerem so dejavniki in pogoji izvajanja funkcij managementa drugačni, spremembe in razvoj okolja pa razvoj tehnologij še pospešujejo.

Z digitalizacijo poslovanja se oblikujejo novi poslovni modeli in pravne rešitve. Avtorji in avtorice v svojih prispevkih teoretsko, empirično in aplikativno predstavijo vpliv novih tehnologij na spreminjanje teoretskih konceptov s področij managementa in poslovnega prava, opravijo analizo dozdajšnjih rešitev uvajanja digitalizacije v poslovanje ter opišejo primere dobre prakse in primere zlorab. Pri iskanju odgovorov na odprta vprašanja, ki jih s seboj prinaša digitalizacija poslovanja, prava in izobraževanja, se naslanjajo na interdisciplinarni pristop z vidika prava v mamagementu in poslovanja v luči prava, ne nazadnje pa tudi z vidika izobraževanja in visokega šolstva: brez novih znanj in kompetenc ne bo uspešnosti in napredka. Nove strategije poslovanja danes v času digitalne dobe, industrije 4.0, virtualnih svetov, prihajajoče umetne inteligence itn. predstavljajo nadgradnjo pravnih, poslovnih, voditeljskih in izobraževalnih procesov.

Vsebina dela sloni na celovitosti razumevanja pomena prava za uspešnost managementa v podjetjih in drugih organizacijah ter družbi kot celoti. To pa zahteva ne le poznavanje teoretskih osnov, raziskovalnih in poslovnih modelov, ampak tudi zavedanje, da za napredno delovanje v digitalnem poslovnem svetu razvijamo povezovanje področij z interdisciplinarnostjo in meddisciplinarnostjo ter da nadgradimo dozdajšnje prakse reševanja poslovnih problemov ter prenosa znanja v študijska in delovna okolja.

BOOK OF ABSTRACTS STUDENT POSTER SECTION as part of the »9th Annual International Business, Law and Economics Conference« organized by ATINER & MLC Ljubljana

 

Book Of Abstracts Cover

Authors: Viktoriia Mamrenko, Jakob Levstik, Gleidcy Rocha, Gabriel Noira, Joana Videira, Barbara Kač, Jessica Belchior, Joao Sousa, Patricia Dimas
Organizational Committee: Tatjana Devjak, Full Professor Natja Lavrič, Lecturer
Editor: Natja Lavrič, Lecturer
Editorial: Natja Lavrič, Lecturer
Language editing: Oranžna nit
Published by: MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana
Electronic issue
Edition 1st
September 2022

The idea of Student poster section has emerged some years ago, when MLC Management and Law College Ljubljana, first started to cooperate with the Athens Institute for education and Research (ATINER) from Greece. At the beginning of the cooperation, the students of MLC Ljubljana have joined the Annual international Conference on Business, Law and Economics, that took place every year in Athens, Greece.

The Conference was an opportunity for students to prepare short presentation of their work and present it infront of international audience. Since the early years the conference has grown and so has the idea of including more students from our international partners.

The pandemic situation has brought something good after all, since the digitalisation and use of videoconference programs has made the participation in the Student poster section more approachable to students who may not have the means to travel, but would nevertheless like to cooperate in the international environment.

In the year 2021 first international on-line student poster section was organized and in this year, 2022,  it has grown in the number of participating institutions as well as in number of student participants.

The outcome of the student poster sections is infront of you. In the Book of abstracts you will find the program of the Student poster section 2022, short abstracts of the presentations and posters that the students have presented. Their topics are diverse, but nontheless all in the broader scope of »business, law and economics« theme. They are confronting the modern problems of communication, virtual violence, GRI standards in different economic backgrounds, validity of contracts and also legal regulation of advertising. The students had the support of their mentors, who have overseen their research and help them to prepare interesting presentations.

We believe that such events are a welcome opportunity for students to share their conclusions on the research they have carried out and present their work in the international community. This Student section can also be the means for their academic institutions and menthors to show support and offer them an insight of the international academic sphere and maybe raise some successfull academic and research staff in the future.

UČBENIKI

Izbrana poglavja managementa

Izbrana Poglavja Managementa Naslovnica

Avtor: izr. prof. dr. Zoran Vaupot
Recenzenti: red. prof. dr. Marko Jaklič, doc. dr. Milena Fornazarič, doc. dr. Danijela Brečko
Enotna cena knjige: 27 EUR
1. izdaja, september 2023

Iz predgovora avtorja:

 

Na našem knjižnem trgu je mogoče zaslediti številna dela v tujih jezikih in slovenskem jeziku, ki vsebine vede o managementu1 predstavljajo ozko področno ali pa vseobsegajoče – po širini, z obravnavo številnih podpodročij, in globini, s podrobno predstavitvijo povezanih pristopov.

Z namenom zapolnitve tržne vrzeli med obema skrajnostma ter s ciljem ponuditi delo z zaokroženo obravnavo temeljnih vsebin sodobnega managementa in z zadostnimi podrobnostmi smo ta učbenik zastavili s strukturo, ki vključuje izbrana poglavja managementa (Temelji managementa, Strateški management, Mednarodni management in Management sprememb) ter navedbo uglednih avtorjev in njihovih referenčnih del kot virov za dodatno, bolj poglobljeno seznanitev s področji po izbiri uporabnikov.

Ta učbenik priporočamo predvsem magistrskim študentom ekonomije, managementa oz. poslovnih ved, ki se na tovrstne študije vpisujejo s predizobrazbo z drugih področij izobraževanja in jim zato navadno primanjkuje temeljnega znanja iz managementa.

Osnove podjetniških financ

Prelistate ga lahko TUKAJ.

Avtor: doc. dr. Srečko Devjak
Recenzent: zaslužni prof. ddr. Janez Usenik
Enotna cena knjige: 15 EUR
Elektronska izdaja, januar 2020

Opis:

Učbenik »Osnove podjetniških financ« avtorja doc. dr. Srečka Devjaka je napisan kot učni pripomoček za slušatelje predmetov s področja podjetniških financ. Učbenik obsega 12 poglavij, ki pojasnjujejo pomen financ za podjetje in namen finančne funkcije v podjetju ter pojasnjujejo pojme kot so finančni trgi, institucije, produkti, tveganje in donosnost, vrednost denarja v času, finančno načrtovanje. Učbenik obravnava tudi ocenjevanje denarnih tokov pri dolgoročnih naložbah, investicijske odločitve ter ocenjevanje kreditne sposobnosti podjetja s praktičnimi primeri. Avtor je snov sistematično nadgrajeval ter postopoma vpeljeval in razjasnil pojme, ki se pojavljajo na področju financ in jih tudi ilustriral z več obširnimi primeri.

Računovodstvo

Prelistate ga lahko TUKAJ.

Avtorica: doc. dr. Lidija Robnik
Recenzent: doc. dr. Branko Mayr
Enotna cena knjige: 15 EUR
Elektronska izdaja, januar 2020

Opis:

Visokošolski učbenik »Računovodstvo«, avtorice doc. dr. Lidije Robnik je namenjen študentom neračunovodskih usmeritev. Učbenik je strukturiran v 7 temeljnih poglavij, ki obravnavajo: temelje računovodstva (računovodstvo in poslovni sistem, poslovni proces in poslovne funkcije, informacijsko dejavnost in pomen računovodstva v podjetju), organizacijo delovnega procesa in izvajanje del v računovodstvu, računovodske listine in poslovne knjige, računovodska poročila, ekonomske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo ter pomen računovodskih informacij, ki so razvidne v računovodskem poročilu. V učbeniku so podrobneje prikazani tudi uporabniki računovodskih informacij.

Kreativnost in profesionalni razvoj

Prelistate ga lahko TUKAJ.

 

 

Avtorica: pred. Sabina Vlašić, mag.
Recenzent: doc. dr. Danijela Brečko
Enotna cena knjige: 15 EUR
Elektronska izdaja, julij 2020

Opis:

Učbenik »Kreativnost in profesionalni razvoj« avtorice Sabine Vlašić, mag. je napisan kot učni pripomoček za slušatelje predmeta Profesionalni razvoj I.

Učbenik Kreativnost in profesionalni razvoj je nastal na prepričanju, da se kreativnosti lahko naučimo. Svojo podlago ima v večletnem proučevanju področja kreativnosti, preizkušanju in prenašanju teorij v prakso. Sestavljen je iz sedmih poglavij, ki skupaj tvorijo zaokroženo celoto in kreativnost predstavijo tako iz teoretičnega kot iz praktičnega vidika. Učbenik je praktično naravnan, zato se teorija prepleta s številnimi  vajami. Bralci si lahko ogledajo tudi videoposnetke o kreativnosti, do katerih lahko dostopajo z neposrednimi povezavami navedenimi v knjigi.

INFORMACIJE IN NAROČILA

MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana

E-naslov: info@mlcljubljana.com

Telefonska številka: 051 664 405

ALI preko prijavnega obrazca:

    * Označena polja so obvezna.

    Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

    Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

    Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

    Kontakt in vpis