Kontakt
Zapri

Kontakt

 • E: INFO@MLCLJUBLJANA.COM
 • M: 040 931 231 ALI 040 937 931
 • TEL: +386 (0)59 047 920

Kontaktirajte nas

O programu

Ste vedeli, da “ljudje ne zapuščajo organizacije, ljudje zapuščajo vodjo”?

V 200 letih obstoja delovnih organizacij se je marsikaj spremenilo in nadgradilo. Tudi in še zlasti vodenje. Potrebujemo več vodij in manj managerjev, je parola današnjega trenutka. Vodje so tisti, ki imajo v roki čarobno palico za povečanje zavzetosti in mehanizme za povečanje motivacije ob spoznanju, da materialna motivacija deluje le do določene mere.

Kako v času digitalizacije, nenehnih sprememb in turbulenc na svetovnih trgih zagotoviti   kakovostno rast organizacij in kako (še zlasti v času konjunkture) zadržati ljudi v organizaciji?

Sprva smo vzgajali vodje za tako imenovano administrativno vodenje, ki se je izkazovalo v dobrem upravljanju procesov in administriranju notranjih pravil (MBA – Management by Administration) – to obdobje je v globalnem merilu prevladovalo nekje do 70. let prejšnjega stoletja. Ponekod prej, pri nas nekoliko kasneje, ga je nadomestilo t. i. ciljno vodenje (MBO – Management by Objectives), ki je učilo vodje, da je umetnost vodenja in motiviranja ljudi v dobrem oblikovanju in komuniciranju ciljev posameznikov, timov in oddelkov. Po letu 2000 pa so daleč najbolj pomembne postale vrednote in razvije se nova paradigma vodenja, tako imenovano vodenje s pomočjo vrednot (MBV – Management by Values), ki povzroči tudi pravo revolucijo v raziskovanju ključev učinkovitega vodenja. Vodenje dobiva novo podobo v obliki Fleksibilnosti, kar pomeni hitro prilagajanje trenutnim situacijam in raznolikosti zaposlenih. Inspirativnost in vplivnost vodje še nikoli nista bili tako pomembni kot danes, ko ljudje daleč najbolj cenijo avtentično (naravno) vodenje. Transformativnost pa je pogoj za kakovostno obvladovanje ter vnašanje sprememb pri vodenju ljudi in organizacij v polje t. i. »zmagovalne energije«, ki rodi uspehe timov in organizacij.

 

5 strokovnih predavateljev

Prejeli boste F.I.T. Certifikat

Mreženje z udeleženci

Znam, hočem in zmorem biti F. I. T. vodja

1.   Ustvarjam vizijo prihodnosti

Močna vizija je bistveni razlikovalni element med vami in konkurenco. S. Sinek pravi, da sta za odličnega vodjo bistveni dve stvari: vizija sveta, ki v danem trenutku še ne obstaja, ter obenem sposobnost jasnega sporočanja in komunikacije o tej viziji. Kot F. I. T. vodja znam, hočem in zmorem ter udejanjam vse troje!

 

 

 

2. Motiviram in navdihujem ljudi, da sledijo moji viziji

Najmočnejše motivacijsko orodje vodenja je osebni zgled vodje. In po besedah J. Q. Adamsa postane posameznik vodja takrat, ko njegova dejanja navdihnejo druge, da sanjajo več, se naučijo več, naredijo več in postanejo več.

3. Poskrbim za implementacijo vizije

Vizija brez ustreznih dejanj so zgolj sanje. Dejanja brez ustrezne vizije so le aktivnosti za zapolnitev časa. Vizija, podprta z dejanji, pa lahko spremeni svet (J. A. Barker).

Naloga vodje pri tem je prevajanje močne vizije v realnost z osredotočenostjo na prava dejanja. Kako to izvesti karseda učinkovito, se naučite na izobraževanju F. I. T. vodij.

 

4. Gradim time in razvijam njihovo odličnost

Naloga vodij je ustvarjanje priložnosti in okolja, kjer lahko raznoliki posamezniki harmonično ustvarjajo in izražajo svoje potenciale. In ravno zaradi nujnosti raznolikih ljudi v timu je vodenje umetnost, ki zahteva visoko razvite kompetence, zajete v modulih izobraževanja F. I. T. vodij.

5. Spreminjam sebe in spreminjam svet

Eden izmed zelo znanih izrekov Mahatma Gandhija je, da če želiš spremeniti svet, začni pri sebi. Vodje uspešnih, inovativnih organizacij se tega zavedajo, to upoštevajo ter agilno spreminjajo sebe, organizacijo in svet.

PROGRAM

O modulu

Ljudje smo različni, tudi vodje, kar se kaže v tem, da ima vsak vodja svoj stil vodenja. Nekateri razvijejo prijazen stil vodenja, drugi ukazovalen, za nekatere ocenimo, da so “premehki”, drugi zopet “pretrdi”. Kateri stil je torej “pravi”? S katerim stilom vodenja bomo dosegali dobre rezultate? Resnica je, da ni pravega in napačnega stila vodenja. Umetnost dobrega vodenja je, da znamo svoj stil vodenja prilagajati glede na situacijo. Situacijski stil vodenja lahko razvijemo šele ob dobrem poznavanju samega sebe in svojega naravnega stila vodenja. V prvem modulu bomo tako spoznali različne stile vodenja in s pomočjo vprašalnika spoznali, kakšen je naš naravni stil vodenja in kako ga lahko po potrebi prilagodimo zahtevam specifične situacije. Spoznali bomo tudi strategije vodenja za dvig energije in zavzetosti zaposlenih glede na prevladujoč čustveni kvadrant, v katerem se nahaja organizacija. Udeleženci programa bodo imeli priložnost izmeriti tudi stanje organizacijske energije v organizaciji in tako sodelovati v projektu Nacionalnega merjenja organizacijske energije 2018.

Program
 • Različni stili vodenja in njihovi učinki na zaposlene
 • Black in Mouton – model vodenja
 • Hersey in Blanchard – situacijsko vodenje
 • Bruch&Vogel – metode in tehnike vodenja skozi paradigmo organizacijske energije
 • Strategije vodenja za izboljšanje produktivnosti
 • Organizacijski dolg skozi prizmo organizacijske energije

 

O modulu

Naloge in vloge voditeljev 3. tisočletja so: usmerjanje, motiviranje ter razvijanje zaposlenih z namenom doseganja vizije, poslanstva in ciljev organizacije.

V drugem modulu bodo udeleženci spoznali moč vizije, poslanstva in ključnih ciljev svojega podjetja ali oddelka, ki ga vodijo, izvedeli, kako se lahko pomaknejo od klasičnih upravljavskih aktivnosti k vodenju in voditeljstvu, kako si lahko s pomočjo delegiranja sprostijo minimalno dve uri na dan ter v tem času delajo na aktivnostih višje vrednosti, rešijo probleme, ki jih imajo z zaposlenimi, ki ne dosegajo pričakovanih rezultatov, dodelijo svojim sodelavcem več pristojnosti in jih ciljno usmerijo.

V modulu bodo spoznali tudi vitka načela vodenja (ang. lean), ki so v večini podjetij že standard za učinkovito organizacijo proizvodnje. Po drugi strani pa se redko uporabljajo kot temelj za postavitev učinkovitega delovanja ostalih funkcij v podjetju. V modulu bo tako predstavljeno: vitka filozofija, temeljna vitka načela, kako sta povezani vrednost in produktivnost, kako vitka načela uporabiti za vodenje podjetja in konkretni primeri uporabe vitkih pristopov v podjetjih.

Program
 • Poslanstvo in vizija organizacije
 • Strateško načrtovanje
 • Oblikovanje ciljev
 • Delegiranje
 • Paretovo načelo in Parkinsonov zakon
 • Osnove vitkega vodenja
O modulu

Ali veste, da so pri Ferrariju začeli zmagovati šele takrat, ko so sprejeli pravilo, da bodo komunicirali le v enem jeziku? Pred tem so namreč komunicirali kar v treh (italijanščina, nemščina in angleščina), zaradi česar je prihajalo do pogostih šumov v komunikaciji ter posledično do napak in slabših uvrstitev dirkačev. Komunikacija je ključnega pomena za uspešnost v katerem koli poslu in je tudi najpomembnejša sestavina zaupanja med vodjo in sodelavci. Nemogoče je nekomunicirati, saj četudi molčimo, s tem sporočamo. V tem modulu boste spoznali in intenzivno prakticirali temeljne sestavine učinkovite in vplivne komunikacije, nebesedno komunikacijo, proces komunikacije pri vodenju sestankov in vodenju pogovorov o delovni uspešnosti ter zlasti in predvsem pomen komunikacije pri podajanju povratne informacije sodelavcem.

V modulu bomo kot piko na i spoznali še, s kakšnim vodenjem in komuniciranjem boste v podjetju dosegli želen preobrat.

 

Program
 • Komunikacija kot proces vplivanja
 • Prepoznavanje nebesedne govorice pri sodelavcih
 • Organizacija in vodenje sestankov
 • Vodenje pogovorov o delovni uspešnosti
 • Podajanje povratne informacije z uporabo pristopa AI (Appreciative Inquiry)
 • Čustveno inteligentna komunikacija pri vodenju
 • Vodenje za dosego preobrata
O modulu

Brez motiviranih in zavzetih ljudi ni uspeha. Naloga vodje je, da ustvarja motivacijsko okolje, kjer bodo ljudje lahko razvijali svoje potenciale in dosegali cilje organizacije. Zunanja motivacija namreč deluje le do neke mere, vrhunske rezultate pa boste dosegali takrat, ko boste znali sprožiti notranjo motivacijo ljudi, ki pa je ne dosežemo z višino plačila za delo, temveč z oblikovanjem pravih izzivov in sklenitvijo psihološke pogodbe z zaposlenimi.

Ljudje bodo pri delu pokazali veliko več strasti, če bodo primerno vključeni v delo, oblikovanje ciljev in vizije organizacije, če bodo torej imeli priložnost in možnost soustvarjanja organizacije.

Pri umetnosti motiviranja in vključevanju sodelavcev v soustvarjanje se je v praksi kot najučinkovitejši izkazal coaching pristop, ki ga bomo v tem modulu tudi predstavili in izdatno prakticirali.

Umetnosti motiviranja se bomo učili tudi iz sveta športa, kjer bomo preučevali   in primerjali vodstvene pristope vrhunskih trenerjev in selektorjev in kaj se lahko od njih naučimo za uspešno vodenje v delovnih organizacijah.

 

Program
 • Motivacijske teorije in uporabnost v praksi
 • Najpogostejše napake pri motiviranju
 • Pomen vključevanja sodelavcev
 • Coaching kultura vodenja +
 • Uporaba načel coachinga za spodbujanje osebne rasti in razvoja sodelavcev
 • Kaj se lahko podjetništvo nauči od športa
O modulu

Zadnji modul je namenjen simulacijam vodstvenih situacij in preverjanju spretnosti, ki ste jih pridobili v programu. Vsak udeleženec bo vodil izbrano vodstveno situacijo, pri čemer bodo ostali udeleženci igrali vloge sodelavcev. Vsak vodja bo tudi pridobil 270-stopinjsko informacijo o vodenju simulirane situacije. To pomeni, da bo najprej sam predstavil svoje mnenje o vodenju situacije, povratno informacijo pa mu bodo podali tudi učni kolegi in vodja programa F. I. T. vodenje.

Modul bomo zaključili s podelitvijo certifikata in kreditnih točk.

 

Program
 • Simulacije vodstvenih situacij
 • Skupinska refleksija
 • Podelitev certifikatov

PREDAVATELJI

Andrej Božič

Andrej Božič je v svoji 30-letni karieri, ki jo je začel kot vodja prodaje za 40 različnih svetovnih tržišč v podjetju Videm Krško, uspešno izpeljal številna prestrukturiranja, sanacije in start-up projekte tako v Sloveniji kot v tujini. Prevzel je sanacijo Tovarne papirja Goričane. V globalnem podjetju ABB je imel funkcijo country managerja in bil odgovoren za Slovenijo in Srbijo. Saniral je skupino Iskra ERO, vodil Skupino Droga in saniral nemško podjetje Mondi Raubling GmbH, ki je del multinacionalne skupine Mondi, ter popeljal k uspehu Steklarno Hrastnik, ki jo je predhodno uspešno saniral.

Izkušnje:  

Ima več kot 20-letne izkušnje na področju oblikovanja vizije in strategije podjetja, s prestrukturiranjem in sanacijami. Vodi delavnice in predavanja s področja poslovne preobrazbe podjetij in kvantnega voditeljstva.

Reference (publikacije, članki, vodenje projektov..):

Vipap (Tovarna papirja Krško); Mešano podjetje med Vidmom in avstrijsko papirnico Leykam Muerztaler; Tovarna papirja Goričane; Multinacionalka ABB; Iskra Ero; Skupina Droga; Mondi Group, Mondi Raubling GmbH, Raubling; Steklarna Hrastnik

VEČ

 

Doc. dr. Danijela Brečko

Danijela Brečko je od leta 2015 izvršna direktorica pri Sofosu – Inštitutu za izobraževalni management. Doktorirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je predhodno pridobila znanstveni magisterij na področju osebnega razvoja odraslih. Poslovna znanja je pridobivala v sklopu dodatnih izobraževanj, kot je 7-tedenski program General Management Program, ki ga je zaključila na IECD Bled. Vodstvene in moderatorske veščine je gradila v vlogi direktorice Planeta GV, ki ga je vodila 15 let. Danes je docentka za management na MLC Fakulteti za management in pravo ter docentka za področje izobraževanja in kadrovskega managementa na fakulteti Doba.

Izkušnje:

Več kot 25 let izkušenj s predavanji in treningi in več kot 15 let izkušenj z moderiranjem. Področja: Vodenje, Kadrovski management, Management dogodkov, Izobraževalni management, Osebni razvoj. Svoje predavateljsko in trenersko delo povezuje z lastnimi raziskavami in je uradno registrirana za opravljanje raziskovalne dejavnosti.

Reference (publikacije, članki, vodenje projektov..):

Je avtorica 7 strokovnih knjig (Kako se odrasli spreminjamo, Načrtovanje kariere kot dialog med organizacijo in posameznikom, Razvijanje osebnega socialnega kapitala, 40 sodobnih učnih metod …), avtorica učbenika Izobraževanje in management in avtorica preko 250 strokovnih člankov.

Aktivno je soustvarjala Standarde kadrovske stroke v sklopu svojega delovanja v Slovenski kadrovski zvezi. Od leta 2016 vodi nacionalni projekt Organizacijska energija.

VEČ

Doc. dr. Rok Stritar

Rok Stritar je svojo kariero začel v pedagoško/akademskih vodah na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi doktoriral. Vendar ga je kmalu odneslo v podjetniške vode, kjer razvija podjetje Kibubo, ki ima danes 10 trgovin in 60 zaposlenih sodelavcev. Poleg tega še vedno vodi številne delavnice in predmete na področjih inovativnosti, vodenja in podjetništva ter deluje na številnih svetovalnih projektih za večje organizacije in podjetja.

Izkušnje:

Ima več kot 10-letne izkušnje s predavanji in vodenjem delavnic za različne skupine na področjih vodenja, design thinkinga, podjetništva, kreativnosti …

Reference (publikacije, članki, vodenje projektov..):

Sodelovanje na konferenci Izobraževalni management 2015 s temo Design Thinking. Je avtor ali soavtor več znanstvenih člankov in priročnikov, kot so: Action-based learning for millennials: using design thinking to improve entrepreneurship education; Entrepreneurial opportunity identification: the case of Skype technology; Osnove podjetništva: priročnik za pripravo poslovnega načrta …

 

 

mag. Damjan Pintar

Damjan Pintar je diplomiral na Fakulteti za šport v Ljubljani. Tudi nadaljeval je v smeri športnega managementa in magistrski naziv pridobil na Univerzi Claude Bernerd Lyon 1. Kot direktor trženja Slovenskega olimpijskega komiteja (1998 – 2007) je razvil učinkovit model trženja za olimpijske komiteje v majhnih državah po svetu. V nadaljevanju, je v letih od 2007 do 2013 deloval kot direktor turističnega programa UNITUR, ki ima v lasti smučišča, zdravilišča in športne centre po Sloveniji. Razvil je uspešne celoletne športne programe in v Slovenijo »pripeljal« ter vodil mednarodne prireditve kot jih še ni bilo, kot npr. svetovno prvenstvo v gorskem kolesarjenju, odbojki na mivki, alpskem smučanju…

Izkušnje:

Trenutno dela kot mednarodni svetovalec na področju športa in turizma po svetu, kjer vzpostavlja mrežo mednarodnih strokovnjakov iz tega področja. Prav tako je lastnik in razvojni poslovni direktor turistične organizacije, ki ima v lasti apartmajsko naselje in smučišče Rogla.

Od leta 2002 je član Olimpijske solidarnosti zunanjih strokovnjakov, prav tako pa je v času od leta 2005 do 2017 deloval kot predsednik Mednarodnega odbora Sredozemskih iger in svetovalec za trženje. V svoji bogati karieri je tudi član (2008-2015 tudi predsednik) Slovenske zbornice gorskih občin in član Slovenske zbornice za gospodarstvo in industrijo. Uspešno je zaključil tudi dvoletni svetovalni projekt prenove HIT ALPINEA Turistične organizacije in leta 2017 začel z mednarodnim projektom na Kitajskem.

Kot vabljeni predavatelj je sodeloval na številnih seminarjih o trženju v turizmu in športu in kot že rečeno, trženje iz omenjenih področij v številnih državah po svetu tudi razvil. Njegovo poslanstvo je prenašati znanje na področju športnega turizma na svoje slušatelje.

Reference (publikacije, članki, vodenje projektov..):

Trenutno poučuje tudi kot zunanji predavatelj športa in turizma na Fakulteti za poslovne vede v Celju. Prav tako je avtor in soavtor knjižnih del, izdanih v Sloveniji in v Ameriki.

Ddr. Marian Wakounig

Marian Wakounig je od leta 2004 naprej regionalni menedžer avstrijskega ministrstva za finance – in sicer za vzhodno regijo Avstrije, ki je ekonomsko najmočnejša regija Avstrije. Wakounig je leta 1983 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Salzburgu, leta 2002 pa je opravil doktorat znanosti s področja pravnih ved na Univerzi v Mariboru.

Wakounig (poleg svojega dela na ministrstvu za finance) deluje v okviru reformskih EU projektov pri reorganizaciji finančnih uprav držav, ki se potegujejo za včlanitev v EU. Bil je tudi član task force skupine za prenovo Grčije. Je član reformske skupine, ki je v celoti preoblikovala avstrijsko finančno upravo in s tem znotraj uprave uvedla menedžmentske metode, ki so sicer običajne samo v privatnih koncernih. Wakounig je poleg tega podpredsednik uprave Posojilnice Bank v Celovcu, član generalne uprave avstrijske Raiffeisnove Zveze na Dunaju, predsednik Nadzornega odbora Mohorjeve družbe v Celovcu ter član sosveta Slovenske gospodarske zveze (SGZ) v Celovcu. Poleg tega je predsednik izpitnih komisij na avstrijski zbornici davčnih svetovalcev in revizorjev, avstrijskega ministrstva za finance ter lektor na dunajski Univerzi za podjetniško davčno pravo.

Izkušnje:

Wakounig je več kot 25 let na vodilnih menedžmentskih mestih avstrijskega ministrstva za finance. Je vodja raznolikih projektov prestrukturiranja uprav tako v Avstriji kot tudi v tujini. Prav tako je soustanovitelj, sovodja in predavatelj na dunajski davčnoizobraževalni akademiji (www.steuerakademie.at). Izkušenj s predavanji in treningi ima več kot 25 let; prav tako moderira raznolike klavzure in simpozije z gospodarskega področja. Fokusiran je predvsem na vodenje preko ciljnih pogodb ter Change Management.

Reference (publikacije, članki, vodenje projektov..):

Wakounig je avtor številnih strokovnih knjig in strokovnih člankov.

Več

INFORMACIJE O PROGRAMU

TRAJANJE:

40 ur (5 srečanj po 8 šolskih ur)

 

TERMINI:
 • 29.5.2018
 • 5.6.2018
 • 12.6.2018
 • 19.6.2018
 • 21.6.2018

 

LOKACIJA:

MLC Ljubljana, Tržaška 207, 1000 Ljubljana

 

 

 

CERTIFIKAT

Udeleženci, ki  izkažejo pri zaključnem ocenjevanju ustrezno razvitost voditeljskih kompetenc, prejmejo Certifikat F.I.T. vodja, ki je ovrednoten z 10 ECTS visokošolskega izobraževanja.

 

CENIK
  • Redna cena: 2.250,00 EUR/udeleženca
  • Paket v paru: 1.700,00 EUR/udeleženca (za 2 udeleženca iz enega podjetja oz. organizacije, za večje število udeležencev: cena po dogovoru)
  • Za študente in diplomante MLC Ljubljana: 1.500,00 EUR/udeleženca

*V skladu z 42. členom Zakona o davku na dodano vrednost  (Ur. l. RS, št. 13/2011 in spr.) so cene oproščene plačila DDV.

**plačilo se izvede pred začetkom izvedbe programa.

***kosilo vključeno v ceno.

 

Akademija bo izvedena v primeru najmanj 8 udeležencev. Število udeležencev je omejeno.

Za prijavo kliknite TUKAJ.