Kontakt in vpis
Zapri

Kontakt in vpis

 • E: INFO@MLCLJUBLJANA.COM
 • M: 040 931 231 ALI 040 937 931
 • TEL: +386 (0)59 047 920

Kontaktirajte nas


  Visokošolski programMagistrski programDodatno izobraževanje

  *obvezna polja

  3. konferenca: Javno naročanje in koncesije ter njihovo pravno (sodno) varstvo

  MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana je prva fakulteta v Sloveniji, ki se sistematično ukvarja s področjem javnih naročil ter koncesij in širše z upravnimi pogodbami. V ta namen je leta 2019 izdala znanstveno monografijo »Upravne pogodbe« v slovenskem jeziku ter razvila spletni portal pravnega poznavanja javnega naročanja, kjer lahko vsak preizkusi in razvija svoje znanje na tem področju.

  Dejavnost fakultete sicer obsega tudi redno organiziranje strokovnih posvetov in seminarjev s področja javnega naročanja in koncesij, ki obravnavajo aktualno dogajanje na predmetnem strokovnem področju.

  Dne 16. 9. 2021 bo MLC Ljubljana gostila 3. konferenco Javno naročanje in koncesije ter pravno (sodno) varstvo,

  ki je namenjena odgovornim osebam na strani ponudnikov in naročnikov, ki se ukvarjajo s postopki javnega naročanja oz. vsem tistim, ki se pri svojem delu srečujejo s konkretnimi vprašanji s področja javnih naročil in koncesij in želijo biti na tekočem z novostmi s tega področja.

  Namen in sodelujoči

  V zadnjih letih se je na področju javnega naročanja in koncesij izvedlo kar nekaj sprememb, na katere želimo na prihajajoči konferenci opozoriti tako naročnike kot tudi ponudnike, večina od njih pa je in bo predvidoma uveljavljena v letos ali naslednje leto.

   

  Vsled tega, da je izboljšanje stanja na področju javnega naročanja ključno za učinkovito delovanje države, bo Sašo Matas, generalni direktor Direktorata za javno naročanje na Ministrstvu za javno upravo, uvodoma predstavil izhodišča za spremembo Zakona o javnem naročanju.

  V osrednjem delu konference bo prispevek o upravnem sporu kot pravnem sredstvu v postopkih javnih naročil podal sodnik Upravnega sodišča Jure Likar, ki bo predstavil prve izkušnje tega sodišča pri sojenju zoper odločitve Državne revizijske komisije.

  Pogosto se srečamo z vprašanjem, kako omejiti sodelovanje pri javnih naročilih tistim ponudnikom, ki so dejansko usposobljeni za izvedbo javnega naročila tako, da bo izbrani ponudnik javno naročilo sposoben nemoteno izpolniti. Doc. dr. Srečko Devjak nam bo kot strokovnjak s področja financ in upravljanja s tveganji predstavil predlog, kako nadgraditi obstoječi način ocenjevanja finančne moči ponudnikov tako, da bodo izbrani ponudniki lahko nemoteno izpolnili javno naročilo tudi, če se v poslovnem okolju pojavi gospodarska kriza, ki praviloma ogroža obstoj podjetij in s tem tudi izbranih ponudnikov.

  Dopustnim in nedopustnim spremembam pogodb o javnih naročilih/koncesijskih pogodb bo namenjeno predavanje izr. prof. dr. Aleksija Mužine, ki bo v tej zvezi predstavil obsežno prakso Sodišča EU na študiju konkretnih primerov iz prakse.

   

  Zadnji del konference pa bo namenjen temama, ki jih v našem prostoru v okviru znanstvenih konferenc, praktično še ni bilo.

   

  Najprej je to predavanje izr. prof. dr. Andreje Primec, glede določitve osebe, ki je odgovorna za javna naročila v primeru prekrškov. Obstaja namreč napačno prepričanje, da lahko zakoniti zastopnik naročnika (direktor zavoda, župan, …) enostavno določi osebo, ki namesto njega nosi kaznovalno odgovornost, po drugi strani pa je poenostavljeno stališče v praksi, da takšne odgovornosti na uslužbence ni dopustno učinkovito prenesti.

  Ekonomsko največje breme javnega naročanja lahko v okviru nadzora javnih naročil s strani organov države (UNP, SVRK) in Evropske unije, predstavljajo finančni popravki (zlasti EU sredstev). Žiga Rejc, odvetnik, ki se s to specifično temo ukvarja v praksi, bo zaključil enodnevno konferenco s predavanjem na temo zahtevkov, ki jih država vzpostavlja zoper upravičence do nepovratnih sredstev zaradi domnevnih kršitev (pravil javnega naročanja) pri sofinanciranih projektih in dejavnostih.

   

  Programski vodja dogodka je izr. prof. dr. Aleksij Mužina.

  Program

  8.30 – 9.00       Registracija z jutranjo kavo

  9.00 – 9.15       Otvoritev konference – nagovor dekana MLC Ljubljana, red. prof. dr. Srečko Devjak

  9.30 – 10.00      Izhodišča za spremembo zakona o javnem naročanju, Sašo Matas, direktor Direktorata za javno naročanje

  10.00 – 10.30    Upravni spor zoper odločitve Državne revizijske komisije, sodnik Jure Likar, Upravno sodišče RS

  10.30 – 11.00   Dodatne metrike za zagotavljanje celovitega presojanja finančne moči ponudnikov v postopkih javnih naročil, doc. dr. Srečko DevjakBisnode Dun & Bradstreet

  11.00 – 11.30    Odmor

  11.30 – 12.00    Dopustne in nedopustne spremembe pogodb o javnih naročilih/koncesijskih pogodbštudija primerov, izr. prof. dr. Aleksij Mužina, odvetnik in predavatelj na MLC Ljubljana

  12.00 – 12.30   Določitev osebe, odgovorne za javna naročila v primeru prekrškov, izr. prof. dr. Andreja Primec, Ekonomsko poslovna fakulteta v Mariboru

  12.30 – 13.00    Nadzor javnih naročil – finančni popravki (EU sredstev),  Žiga Rejc, odvetnik

  13.00 – 13.30    Pogovor s predavatelji o aktualnih vprašanjih javnega naročanja in koncesij ter pravnega varstva v teh postopkih, vodi izr. prof. dr. Aleksij Mužina

  13.30               Zaključek konference 

  Kotizacija, plačilo in prijava

  Kotizacija in plačilo

   

  Kotizacija: 150,00 €

  (V skladu z 42. členom Zakona o davku na dodano vrednost je cena oproščena plačila DDV).

  V kotizacijo je vključena knjiga »Upravne pogodbe«, izdana leta 2019, izročki prispevkov predavateljev, kava in osvežilni napitki ob registraciji in med odmorom.

  Dodatna ugodnost pri udeležbi 2 ali več slušateljev iz iste ustanove:

  • 10 % popust za vsakega slušatelja.

  Račun za plačilo kotizacije prejmete po izvedeni prijavi.

  Pisne odjave organizator upošteva le, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom konference.

  prijava

   

  Dodatne informacije in prijave:

   

  ·         po telefonu ga. Diana Sepeta, tel. št. ­­­­­­­­­­­­­­051 664 405

  ·         po e-pošti: info@mlcljubljana.com