ZAPOSLJIVOST - MLC

ZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV VISOKOŠOLSKEGA PROGRAMA

Diplomanti programa »Management in pravo« se zaposlujejo predvsem na delovna mesta, za katera so potrebna znanja in kompetence s področja poslovnega prava ali kjer managerskih del in nalog ni možno opravljati brez uporabe temeljnih pravnih znanj.

Z namenom, da diplomantom fakulteta poveča konkurenčnost na trgu dela, v okviru študija izvaja programe pridobivanja veščin in znanj za delo v sodobnih digitaliziranih podjetjih. Uspešni diplomanti tekom študija pridobijo certifikate s področja uporabe:

Diplomanti managementa in poslovnega prava se uspešno zaposlujejo tako na delovna mesta v gospodarstvu kot v negospodarstvu.

V gospodarstvu se diplomanti MLC Ljubljana zaposlujejo v:

 • nabavnih, skladiščnih, proizvodnih, prodajnih sektorjih, posebej so iskani tisti, ki so uspešno osvojili in obvladujejo SAP informacijsko tehnologijo, spletni marketing, BISNODE BIG DATA  analitiko;
 • splošno kadrovskem sektorju, tisti, ki obvladujejo področja poslovnega in upravnega prava;
 • finančno – računovodskem sektorju, če imajo katerega od pridobljenih certifikatov ali uspešno prakso;
 • računovodskih servisih kot strokovni sodelavci na finančno-računovodskem področju, davčnih optimizacijah, minimizacijah tveganj in drugih poslovno-pravnih področjih;
 • lastnih organizacijah ali družinskih podjetjih ali v nastajajočih mikro in malih podjetjih, kjer so njihova pravna znanja jamstvo za minimizacijo tveganj tako pri ustanavljanju podjetij, kot tudi pri zakonitosti poslovanja, poslovna znanja pa za zagotavljanje dolgoročne poslovne uspešnosti.

V negospodarstvu pa se diplomanti zaposlujejo predvsem na delovna mesta v:

 • javni upravi in imajo poslovne odnose z realnim sektorjem, kot npr: javno naročanje, koncesije, skrbništvo pogodb za javno zasebno partnerstvo, izobraževalne dejavnosti, finančno računovodsko področje;
 • javnih podjetjih in gospodarskih javnih službah – posebej tisti diplomanti s certifikati za delo s SAP informacijsko tehnologijo, organiziranjem in izvajanjem spletnega marketinga, BISNODE BIG DATA  analitiko za študij poslovnih tveganj;
 • pravosodju in odvetništvu: nadzor in revizija dokumentov, arhiviranje in urejanje dokumentov, mali pravnik;
 • društvih, združenjih in drugih neprofitnih organizacijah.

Študente in diplomante o zaposlitvenih in kariernih možnostih obvešča fakulteta preko Kariernega centra MLC Ljubljana.

VEČ

ZAPOSLJIVOST MAGISTRANTOV

Magistranti programa »Management in poslovno pravo« se zaposlujejo na delovna mesta, kjer je zaradi zahtevnosti dela potrebna VII. stopnja izobrazbe in so za reševanje managerskih problemov poleg strokovnih kompetenc potrebne tudi ustrezne kompetence poslovnega prava.

Vstopanje v obdobje digitalizacije zahteva od managerjev poznavanje orodij in dejavnikov, ki jih prinašajo sodobno tehnološko podprti poslovni informacijski sistemi za odločanje, BIG DATA analize in umetna inteligenca.

Magistranti lahko tekom študija pridobijo in nadgradijo svoja znanja s specialnimi znanji, za katera tudi pridobijo certifikate:

 • uporabe SAP ERP tehnologije,
 • merjenja tveganj poslovanja z BISNODE BIG DATA analitiko,
 • uspešnega vodje v poslovni ali javni upravi.

Magistranti so posebej iskani v poslovnih sistemih, kjer se uporabljajo napredne informacijske tehnologije, napredne tehnike vodenja ali modeli odločanja, podprti z metodami umetne inteligence, in upoštevajo pravno-etični trendi razvoja poslovnih odnosov.

Magistranti se zaposlujejo na delovna mesta:

 • managerjev podjetij/organizacij ali organizacijskih enot ali poslovnih funkcij,
 • managerjev v javnem sektorju: zdravstvo, izobraževanje, državna uprava, lokalna samouprava, javna podjetja,
 • vodij programov projektov ali posameznih projektov,
 • specialistov analitikov, ki podpirajo delo managerjev, kot so planerji, sodelavci kontrolinga, organizatorji itd.,
 • vodij ali svetovalcev v pravnih oddelkih, pravnih pisarnah, pravnih organizacijah,
 • v računovodskih servisih kot svetovalci ali samostojni sodelavci na finančno-računovodskem področju, davčnih optimizacijah, minimizacijah tveganj in na drugih poslovno-pravnih področjih,
 • specialistov analitikov na področju uporabe BIG DATA metodologij in z umetno inteligenco podprtega odločanja,
 • optimiranja vitkega poslovanja v naprednih podjetjih, podprtih s SAP ali podobnimi informacijskimi tehnologijami.

Študij je prilagojen vsem, ki imajo strokovna znanja, nimajo pa managerskih pravnih znanj in kompetenc, da bi postali uspešni vodje ali analitiki.

Študente in magistrante o zaposlitvenih in kariernih možnostih obvešča fakulteta preko Kariernega centra MLC Ljubljana.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis