Akademija SAP - MLC

Akademija SAP na MLC Ljubljana

SAP je eden vodilinih ponudnikov programov za upravljanje poslovnih procesov (t.i. ERP)

Z SAP Akademijo boste pridobili:

 • MLC certifikat SAP ERP
 • Znanje za uporabo SAP tehnologij
 • Večjo možnost za zaposlitev v podjetju, ki uporabljajo SAP sistem

 

PRIJAVITE SE

Sap Akademija Mlc Fakulteta 2023

Zakaj akademija SAP?

Z obiskom Akademije SAP ERP na MLC Ljubljana boste potrdili svoje prepričanje, da je poznavanje SAP programskega orodja za vas KORISTNA in PAMETNA ODLOČITEV.

Zavedati se je namreč treba, da je SAP ERP po vsem svetu razširjen panožni standard, ki je na voljo za več kot 25 panog v gospodarstvu (maloprodaja, zavarovalništvo, naftna industrija, oskrbovalna podjetja, mediji, vzdrževanje,…), razvit za dejavnosti v javnem sektorju in druge sektorje (raziskave in razvoj, finance, upravljanje blaga in HCM,….).

Akademija SAP ERP na MLC Ljubljana bo izvedena v trajanju 32 šolskih ur in na njej vam želimo približati uporabnost SAP ERP programov na SAP GBI primeru. Seminarji bodo potekali z namenom predstavitve in spoznavanja načinov optimizacije in zmanjševanja stroškov v podjetju, ohranjanja kvalitete proizvodov oziroma storitev ter zagotavljanja kvalitetnega servisiranja le-teh, zadovoljevanja potreb kupcev oziroma uporabnikov in nenazadnje ustvarjanja dobička z napredno informacijsko tehnologijo.

Študijsko okolje SAP GBI  nudi možnost udeležencem, da pridobijo vpogled in razumejo posamezne poslovne procese kot sestavine celotnega poslovanja podjetja. Uspešno zaključen seminar bo udeležence opremil z znanji, ki bodo uporabnike SAP prepričala, da pridobljeno znanje SAP omogoča optimalno vključevanje udeležencev v upravljaljske in delovne procese organizacije.

MLC Ljubljana prehaja na najnovejšo različico SAP S/4HANA!

Sistem SAP S/4HANA je naslednik predhodnikov SAP R/3 in SAP ERP, ki je optimiziran za izjemno hitro »in-memory« bazo SAP HANA. V Sloveniji se v naslednjih letih pričakuje postopni prehod več kot 300 večjih podjetji, ki trenutno uporabljajo SAP, na novi sistem S/4HANA. Za podjetja bo to razmeroma velik korak transformacije kompleksnih obstoječih SAP instalacij na povsem novo SAP platformo, ki poleg »in-memory« baze (IMDB) prinaša še veliko novosti na področju prenovljenih poslovnih funkcionalnosti, spletnega uporabniškega vmesnika SAP Fiori in napredne poslovne analitike.

MLC Ljubljana se tako uvršča v peščico slovenskih organizacij, ki bodo med prvimi v Sloveniji uporabljale S/4HANA. Za mnoga ostala slovenska podjetja in organizacije, ki šele načrtujejo migracijo na to novo različico sistema, pa lahko udeležba ključnih uporabnikov na SAP predavanjih in tečajih, ki jih organizira MLC Ljubljana, predstavlja prvi stik z novo tehnologijo –  v njihovi fazi priprave na zahtevne projekte migracije.

Vir: https://www.sap.com/slovenia/products/s4hana-erp.html

 

 

 

 

Namen in cilji

Namen seminarja
 • je udeležence seznaniti z glavnimi sestavnimi vsebinami SAP ERP programskega orodja s poudarkom na spoznavanju SAP organizacijske kulture, razlikah v vodenju med podjetji različnih velikosti, izboljšanju kognitivnih procesov ter smiselnosti njegovega učenja in uporabe.
Cilj seminarja
 • je udeležencem predstaviti razširjenost in smiselnost uporabe SAP v slovenskem prostoru ter temeljne procese, tehniko knjiženj in analiz na programskem paketu SAP GBI.
Preko celostne praktične uporabe in strokovnih pojasnil vam bomo predstavili:
 • glavne poslovne procese od nabave do plačila in naučili se boste znižati stroške ob podpori poznavanja postopkov celostne nabave in logistike;
 • glavne proizvodne postopke od načrtovanja do izdelave produkta in naučili se boste pospešiti vaš celotni proizvodni postopek ( skrajšati postopek načrtovanja, pravilneje razporediti čas v posamezni fazi, pravočasno izvesti potreben nadzor in opraviti analize);
 • glavne poslovne postopke od naročila do plačila in naučili se boste pravočasno zagotoviti podporo za vse postopke, ki se nanašajo na vaše stranke (prodaja izdelkov, izvajanje storitve, reševanje garancijskih zahtevkov, vračilo izdelka…);
 • glavne poslovne postopke od zahteve uporabnika do izvedbe storitve in naučili se boste povečati prodajo in zadovoljstvo vaših strank (pomen vsakokratne izvedbe izjemne storitve v vsaki uporabniški izkušnji);
 • osrednje kadrovske postopke in naučili se boste uspešneje in predvsem pravočasno zagotoviti podporo pri kadrovanju, uvajanju novih zaposlenih,  celotni administraciji, strokovnem razvoju in napredovanju zaposlenih;
 • osrednje finančne instrumente in naučili se boste optimizirati in avtomatizirati vaše finančne postopke in pri tem boste znali pravočasno zagotoviti skladnost s predpisi.

Video predstavitev - SAP izobraževanje

Udeleženci bodo:

spoznali funkcionalnosti in druge lastnosti delovanja SAP ERP programskega orodja,

osvojili s praktičnim delom na SAP GBI okolju postopke knjiženj na transakcijski ravni ter poročanja za managersko odločanje,

usposobljeni za delo na SAP ERP tehnologiji in s tem hitro (dobro) zaposljivi ter imeli dodatne priložnosti za karierni razvoj in osebno rast.

Komu je izobraževanje namenjeno - ciljne skupine

Seminar je namenjen vsem, ki:
 • SAP programskega orodja še ne poznajo in se želijo zaposliti v podjetju, ki je SAP uporabnik,
 • poznajo SAP parcialno in želijo celovitejšo predstavo o tej tehnologiji ali želijo pridobiti MLC –certifikat SAP ERP,
 • v svoje poslovanje uvajajo SAP tehnologijo in  želijo s tem v zvezi organizirati širše izobraževanje strokovnih služb,
 • ki poznajo pomen poznavanja SAP programskega orodja, vendar nimajo potrebnega znanja za uporabo le-tega.

Obdelava podatkov v SAP ERP

Program seminarja

Celoten program seminarja sestoji iz temeljev SAP ERP.

Ključna poglavja so naslednja:
 • Dokumentacija v poslovnem procesu (spoznali bomo dokumentacijo, ki je potrebna  za nemoteno poslovanje  preko sistema SAP ERP. To vključuje dobavnico, prejemnico, račun…).
 • Matični podatki v nabavi  (naučili se bomo kreiranja novih artiklov, spreminjanja obstoječih artiklov, pregledovanja artiklov, kreiranja dobaviteljev  in ostalo,  kar je potrebno za učinkovito rokovanje z dobavitelji).
 • Proces nabave (v procesu nabave se bomo naučili oddaje nabavnega naročila, prevzema blaga v skladišču, knjiženja dobaviteljevega računa ter storniranje le – tega, dodeljevanje vira nabave ter kreiranje naročila za nabavno zahtevo z dodeljenim virom. V to okolje sodi tudi nabava surovin za porabo na direktnem stroškovnem mestu).
 • Proces proizvodnje (spoznali bomo proizvodno kosovnico, eno in več nivojsko kosovnico. Naučili se bomo nabave vseh komponent za proizvodnjo specifičnega izdelka ter proizvodnjo polizdelkov).
 • Proces prodaje (spoznali bomo prodajno strukturo podjetja, se poglobili v matične podatke artikla, matične podatke kupca in analizo prodajnih pogojev ter spoznali korake v procesu od naročila kupca do izdaje računa).
 • Praktični primeri (na primeru katerih bomo prikazali dejansko uporabo informacijskega SAP modela na študijskem primeru SAP GBI ).
 • Preverjanje znanja (ob zaključku Akademije SAP se opravi zaključno ocenjevanje, ki je potrebno za pridobitev MLC -jevega certifikata SAP ERP).

NAČIN IN OBSEG DELA

 

Poleg predavanj oziroma podajanja teoretičnega znanja, boste potrebovali svoje osebne računalnike, saj boste pri večjem delu izvedbe ves čas uporabljali SAP programsko orodje in praktično knjižili ter spoznavali posamezne funkcije poslovnega procesa in potrebno dokumentacijo na primeru namišljenega podjetja.

Akademija SAP na MLC Ljubljana se izvede v obsegu 8 srečanj in sicer v spodaj navedenih terminih z začetkom 6. maja 2024 ob 17. uri (trajanje posameznega srečanja je 4 šolske ure).

TERMINI MAJ 2024: 6.5., 9.5., 13.5., 16.5., 20.5., 23.5., 27.5., 30.5.

Akademija bo izvedena v primeru najmanj 8 udeležencev, število le-teh pa je omejeno navzgor na 20.

Uspešno izveden zaključni praktični izpit je pogoj za MLC-jev certifikat poznavanja SAP ERP.

CENE

 • Cena za zunanjega udeleženca z MLC-jevim certifikatom SAP ERP znaša 1.650 €
 • Za diplomante MLC Ljubljana znaša cena 800 €.
 • Za študente visokošolskega programa MLC Ljubljana pa znaša cena 400 € (če opravlja izobraževanje SAP kot dodatno izbirno vsebino).

Cena vključuje gradivo, potrdilo o udeležbi in MLC certifikat SAP ERP.  Plačilo se izvede pred začetkom seminarja.

Izkoristite ugodnosti zgodnje prijave za fizične osebe do 15. aprila 2024!

Za fizične osebe velja ugodnost zgodnje prijave do 15. aprila 2024 in v tem primeru  znaša cena 1.300 € – prijavite se čim prej, saj je število mest omejeno, prijave pa že sprejemamo!

 

TRAJANJE:

 • 8 srečanj po 4 šolske ure, v popoldanskem času od 17.00 do 20.30  torej v skupnem trajanju 32 šolskih ur in dodatno pripravljalno srečanje pred zaključnim ocenjevanjem.

Za večje število udeležencev iz iste organizacije se cena oblikuje po dogovoru!

PREDAVATELJI

 

Izvajalca sta Simon Krušec, dipl. posl. prav. in Jure Kuleto, dipl. posl. prav. pod strokovnim vodstvom viš. pred. mag. Primoža Gričarja, predstavnika SAP SLOVENIJA in vodjo Akademije SAP ERP na MLC Ljubljana.

LOKACIJA:

MLC LJUBLJANA, TRŽAŠKA 207, 1000 LJUBLJANA

BREZPLAČNO PARKIRANJE!

 

CERTIFIKAT

Uspešna predstavitev praktičnega dela se izvede kot zaključno ocenjevanje in vsi tisti, ki dosežejo nadpovprečno oceno, pridobijo certifikat SAP University Alliance, katerega članica je tudi MLC Ljubljana, izdan v sodelovanju s SAP Slovenija.

Ostali prejmejo potrdilo o udeležbi na Akademiji SAP na MLC Ljubljana.

Certifikat SAP ERP je ovrednoten s 6 ECTS visokošolskega izobraževanja.

Prijavite se na SAP izobraževanje

ali nam pišite za kakršnakoli vprašanja

  * Označena polja so obvezna.

  Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

  Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

  Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

  Kontakt in vpis