Akademija Dun & Bradstreet - MLC

Akademija Dun & Bradstreet: Podatkovna analitika in pametni podatki

          

 

Globalizacija, digitalizacija, novi pristopi vodenja, nove tehnologije in razmah podatkov terjajo, da se igralci v svetovnem gospodarskem okolju usposabljajo za uvajanje konkurenčnih tehnik in metodologij podatkovne znanosti. Podatkovna analitika in umetna inteligenca se uvrščata v vrh sodobnih poslovnih trendov, povpraševanje po orodjih, ki ju izkoriščajo pa je vedno večje. Napredna analitika in razumevanje moči podatkov tako nista več zgolj v domeni znanstvenikov ampak vseh, ki želijo uspeti v poslovnem okolju.

Družba Dun & Bradstreet s svojo ponudbo storitev, ki temeljijo na podatkovni znanosti in uporabi pametnih podatkov (smart data) v sodelovanju z MLC Fakulteto za management in pravo Ljubljana izvaja izobraževanja za uvajanje naprednih metod in orodij podatkovne znanosti in pametnih podatkov v poslovno odločanje sodobnih managerjev.

Izobraževanje temelji na praktičnih delavnicah s prikazom uporabe pametnih podatkov in podatkovne analitike ter vrednotenjem poslovnih tveganj in poslovne rasti študijskih in vzorčnih primerov.

Ustvariti želimo izobraževalne pogoje za managerje in analitike prihodnosti. Konkurenčna podjetja bodo vedno bolj skrbno ravnala s kadri, ki bodo napredni pri iskanju in uporabi znanj sodobne IKT. Taka podjetja bodo najsposobnejšim »talentom«  nudila možnosti in delovne pogoje za osebno in strokovno rast ter se trudila, da jih ohranijo v svojih vrstah.

Namen in cilji

Namen seminarja

je izobraževanje managerjev in analitikov za  povečanje poslovne konkurenčnosti z uporabo SMART DATA modelov pri poslovnem odločanju.

 

Cilje lahko delimo v splošne in tematske.

Splošni cilji so predvsem v spoznavanju:

 • pomena in obsega uporabe podatkovne analitike in pametnih podatkov v poslovnem svetu,
 • uporabnosti Bisnode podatkovnih baz za potrebe poslovne analitike,
 • pravne urejenosti področja pridobivanja in uporabe pametnih podatkov.

Tematski  cilji pa so:

 • udeležencem prikazati standardne načine Dun & Bradstreet analiziranja masovnih podatkov,
 • predstaviti modele analize podatkov za izbrane primere: ocena tveganja poslovanja, ocena rasti,
 • s pomočjo različnih analitičnih pristopov (tudi nestandardni) in podatkov (bilančnih in drugih podatkov) definirati problem, najti rešitve in predstaviti implementacijo v poslovne procese podjetja,
 • vzpostaviti strokovno mrežo med udeleženci za analitično delo z globalnimi Dun & Bradstreet podatki.
Udeleženci pridobijo:
 • metodologijo izdelave analize poslovnega tveganja podjetja,
 • primere izdelave analize poslovnega tveganja (2 primera),
 • metodologijo  izdelave analize tveganj pri pospeševanju rasti podjetja,
 • primere izdelave analitike tveganj pri pospeševanju rasti podjetja (2 primera),
 • izdelan primer analize tveganja za lastni primer podjetja – kot zaključno delo,
 • večje možnosti zaposlitve na področju managementa poslovnih tveganj.

Prijavljam se!

Komu je izobraževanje namenjeno

Izobraževanje je namenjeno:
 • managerjem, podjetnikom in vodjem organizacijskih enot,
 • vodjem strokovnih služb in analitikom, ki se ukvarjajo s tveganji ali analizami trga,
 • vodjem neprofitnih organizacij ali njihovih služb za minimizacijo tveganj,
 • svetovalcem, ekspertom oziroma strokovnjakom, ki se pri delu srečujejo z vprašanji uporabe SMART DATA.

Program seminarja

Management poslovnih tveganj

 1. Poslovno okolje z vidika poslovnih tveganj
 2. Oblikovanje napovednih in drugih informacij
 3. Upravljanje s finančnim tveganjem
 4. Uporabne informacije za portfeljsko odločanje
 5. Vključevanje pametnih podatkov v procese in sisteme spremljanja stran
 6. Praktični primeri

Udeleženec, ki uspešno predstavi lastni primer pridobi certifikat: Basics of managing business risks / Osnove upravljanja poslovnih tveganj.

Management poslovne rasti

 1. Poslovno okolje z vidika rasti podjetja
 2. Strateški stebri poslovne rasti podjetja
 3. Management marketinga z uporabo Dun & Bradstreet podatkovnih baz
 4. Management prodaje z uporabo Dun & Bradstreet podatkovnih baz
 5. Praktični primeri

Udeleženec, ki uspešno predstavi en lastni primer, pridobi certifikat: Basics of managing business growth / Osnove upravljanja poslovne rasti.

Predavatelj

Modul I in II: doc. dr. Srečko Devjak

 

 

 

Način in obseg dela

Poleg predavanj prevladujejo aktivne oblike dela, študije poslovnih primerov, simulacija praktičnih situacij, delo v dvojicah in skupinah, skupinska diskusija o priložnostih za izboljšave, scenariji analiz z drugačnimi pristopi, ipd.

Vsak modul se izvede 5 krat in sicer ob sredah z začetkom ob 17. uri (4 šolske ure).

Vsak udeleženec izdela svoj primer in ga predstavi v skupini.

Uspešna predstavitev primera je pogoj za certifikat, ki se podeli ob zaključku posameznega modula.

 

CENE

Cena za enega udeleženca za posamezni modul je 800 EUR.

V primeru, da se kandidat odloči za oba modula, se cena zniža za 20%.

*Cena ne vključuje DDV.

**Cena vključuje gradivo, potrdilo o udeležbi in certifikat.

 

TRAJANJE:

5 srečanj po 4 šolske ure, v popoldanskem času od 17.00 do 20.30 ure

TERMINI: JESEN 2020

Modul 1: 12. oktober, 14. oktober, 19. oktober,, 22. oktober, 4. november
Modul 2: 17. november, 20. november, 24. november, 27. november, 2. december

CERTIFIKAT

Uspešna predstavitev primera je pogoj za certifikat, ki se podeli ob zaključku posameznega modula. Udeleženec, ki uspešno predstavi lastni primer pridobi certifikat: Basics of managing business risks / Osnove upravljanja poslovnih tveganj (1.modul) oziroma Basics of managing business growth / Osnove upravljanja poslovne rasti (2.modul).

 

LOKACIJA:

MLC LJUBLJANA, TRŽAŠKA 207, 1000 LJUBLJANA

BREZPLAČNO PARKIRANJE!

Prijavljam se!

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis