Kontakt in vpis
Zapri

Kontakt in vpis

 • E: INFO@MLCLJUBLJANA.COM
 • M: 040 931 231 ALI 040 937 931
 • TEL: +386 (0)59 047 920

Kontaktirajte nas


  Visokošolski programMagistrski programDodatno izobraževanje

  *obvezna polja

  Erasmus+

  Erasmus+ je nov program Evropske komisije, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Ključni ukrep programa Erasmus+ je ukrep za učno mobilnost posameznikov, s katero želi Evropska komisija do leta 2020 doseči mobilnost pri 20 % študentov terciarnega izobraževanja. Mobilnost naj bi pripomogla k dvigu kakovosti poučevanja in učenja in predstavljala izziv za spremembe in internacionalizacijo visokošolskih institucij.

  V Sloveniji za izvajanje programa skrbi nacionalna agencija: CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, ki pokriva področja izobraževanja, usposabljanja in športa.


  CMEPIUS – Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

  Telefon: (01) 620 94 50
  Faks: (01) 620 94 51
  E-pošta: info@cmepius.si
  Spletna stran: WWW.CMEPIUS.SI

  Erasmus+ Koordinator:

  Natja Lavrič, uni. dipl. prav.

  tel. št.: 040 931 231
  natja.lavric@mlcljubljana.com

  MOBILNOST ŠTUDENTOV

  Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog) namesto v matični instituciji opravi v partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična fakulteta študenta podpisan bilateralni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

  Študent lahko izbira med dvema vrstama mobilnosti:
  • Študijska izmenjava v eni izmed partnerskih držav, v obdobju od 3 do 12 mesecev.
  • Usposabljanje (pripravništvo) v tujini v obdobju od 2 do 12 mesecev.
  Programa mobilnosti se lahko udeleži:
  • Študent, ki ima status študenta MLC Ljubljana.
  • Študent, ki je zaključil prvi letnik visokošolskega ali magistrskega  študija (redni ali izredni).
  • Študent, ki aktivno obvlada angleški jezik ali jezik države gostiteljice.

   

  Razpisi in dokumenti:

   

  Razpis 2018 za študente:

   

  Razpis 2019 za študente – študij in praktično usposabljanje:    
  Razpis 2020 za študente – študij in praktično usposabljanje:   

   

  PRIJAVNICA ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV
   

  Zakaj Erasmus+?

  PARTNERJI IZ RAZLIČNIH NACIONALNIH IN GOSPODARSKIH OKOLIJ

  MEDNARODNI PREDAVATELJI

  MEDNARODNI PROJEKTI

  PARTNERSKE INSTITUCIJE

  Študenti in visokošolski učitelji ter osebje se lahko udeležijo mobilnosti na partnerskih institucijah:

   

   

   

  MOBILNOST UČITELJEV IN STROKOVNIH SODELAVCEV

  S tovrstnimi mobilnostmi se skuša spodbujati visokošolske zavode k širjenju in bogatenju obsega in vsebine predavanj, ki jih ponujajo; spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj, omogočiti, da zaposleni na visokošolski instituciji pridobijo novo znanje iz izkušenj in dobrih praks v tujini ter ustvarjati povezave med visokošolskimi zavodi.

  Mobilnost pedagoških delavcev

  se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na PARTNERSKI instituciji gostiteljici v tujini.

  Trajanje:
  • najmanj 2 delovna dneva do največ 2 meseca. Priporočilo programa je, da gostovanje na tuji instituciji traja vsaj 5 delovnih dni.

  Zaposleni mora opraviti najmanj 8 ur pedagoških obveznosti.

  Mobilnost strokovnih delavcev

  se nanaša na mobilnost zaposlenih na visokošolskih institucijah z namenom lastnega usposabljanja. Tovrstna mobilnost se lahko izvede na partnerski instituciji ali pa preko ponudnikov Erasmus+ usposabljanja:

   

  Trajanje:
  • vsaj 5 zaporednih delovnih dni.

  Namen usposabljanja je predvsem sledenje na delovnem mestu (“job shadowing”) in udeležba na seminarjih.

   

  Razpisi in dokumenti:

   

  Razpis 2017:
  Razpis 2018:
  Razpis 2019: 
  Razpis 2020:

   

  PRIJAVNICA ZA MOBILNOST OSEBJA

  Erasmus+ koda: SI LJUBLJA26
  Erasmus+ listina 2021-2027:
  Erasmus Policy Statement: