Erasmus+

Erasmus+ je nov program Evropske komisije, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Ključni ukrep programa Erasmus+ je ukrep za učno mobilnost posameznikov, s katero želi Evropska komisija do leta 2020 doseči mobilnost pri 20 % študentov terciarnega izobraževanja. Mobilnost naj bi pripomogla k dvigu kakovosti poučevanja in učenja in predstavljala izziv za spremembe in internacionalizacijo visokošolskih institucij.

V Sloveniji za izvajanje programa skrbi nacionalna agencija: CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, ki pokriva področja izobraževanja, usposabljanja in športa.


CMEPIUS – Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 620 94 50
Faks: (01) 620 94 51
E-pošta: info@cmepius.si
Spletna stran: WWW.CMEPIUS.SI

Erasmus+ Koordinator:

Natja Lavrič, uni. dipl. prav.

tel. št.: 040 931 231
natja.lavric@mlcljubljana.com

MOBILNOST ŠTUDENTOV ZA PRAKSO IN ŠTUDIJ

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog) namesto v matični instituciji opravi v partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična fakulteta študenta podpisan bilateralni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Študent lahko izbira med dvema vrstama mobilnosti:
  • Študijska izmenjava v eni izmed partnerskih držav, v obdobju od 3 do 12 mesecev (za Razpis 2019 in Razpis 2020).
  • Usposabljanje (praksa) v tujini v obdobju od 2 do 12 mesecev.
Programa mobilnosti se lahko udeleži:
  • Študent, ki ima status študenta na MLC Ljubljana
  • Študent, ki je vpisan vpisan najmanj v 2. letnik visokošolskega študija (izjemoma v 1. letnik) oz. v 1. letnik magistrskega študija na MLC Ljubljana.
  • Študent aktivno obvlada angleški jezik ali jezik države gostiteljice.
  • Študent ima urejene finančne obveznosti do MLC Ljubljana.

 

Razpisi in dokumenti:

 

Razpis 2018 za študente:

 

Razpis 2019 za študente – študij in praktično usposabljanje:    

 

Razpis 2020 za študente – študij in praktično usposabljanje:  
PRIJAVNICA ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV
 

KORISTNE POVEZAVE ZA ŠTUDENTE

Študentska listina Erasmus+ opisuje vaše pravice in dolžnosti in vas informira o tem, kaj lahko pričakujete od institucije pošiljateljice in institucije gostiteljice ob posameznem koraku vaše mobilnosti.

 

Študentje, ki gredo na mobilnost v tujino, morajo opraviti preizkus jezikovnega znanja. Če dosežejo pri prvem preverjanju znanja tujega jezika rezultat med A1 in B1, se jim avtomatsko dodeli licenca za spletni tečaj tujega jezika.

Preizkus jezikovnega znanja se opravi pred mobilnostjo in po koncu mobilnosti. Evropska komisija tako spremlja napredek jezikovnega znanja ERASMUS+ študentov.

Vse informacije najdete na: http://erasmusplusols.eu/

Program Erasmus+ je v sodelovanju z Evropsko komisijo in European University Foundation za študente pripravil E+  mobilno aplikacijo, s katero lahko upravljate svojo mobilnost od začetka, pa do konca. Na voljo za Apple in Android naprave.

Erasmus Student Network (ESN) je neprofitna mednarodna študentska organizacija. Njena misija je, da predstavljajo in povezujejo mednarodne študente in zagotavljajo možnosti za medkulturni dialog in osebni razvoj po principu “Študent pomaga študentu”.

Zakaj Erasmus+?

Partnerji iz različnih nacionalnih in gospodarskih okolij

Mednarodni predavatelji

Mednarodni projekti

Partnerske institucije

Študenti in visokošolski učitelji ter osebje se lahko udeležijo mobilnosti na partnerskih institucijah:

 

 

 

  Uni Valencia

Politecnico De LeiriaIzmir

Mobilnost učiteljev in strokovnih sodelavcev

S tovrstnimi mobilnostmi se skuša spodbujati visokošolske zavode k širjenju in bogatenju obsega in vsebine predavanj, ki jih ponujajo; spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj, omogočiti, da zaposleni na visokošolski instituciji pridobijo novo znanje iz izkušenj in dobrih praks v tujini ter ustvarjati povezave med visokošolskimi zavodi.

Mobilnost pedagoških delavcev

se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na PARTNERSKI instituciji gostiteljici v tujini.

Trajanje:
  • najmanj 2 delovna dneva do največ 2 meseca. Priporočilo programa je, da gostovanje na tuji instituciji traja vsaj 5 delovnih dni.

Zaposleni mora opraviti najmanj 8 ur pedagoških obveznosti.

Mobilnost strokovnih delavcev

se nanaša na mobilnost zaposlenih na visokošolskih institucijah z namenom lastnega usposabljanja. Tovrstna mobilnost se lahko izvede na partnerski instituciji ali pa preko ponudnikov Erasmus+ usposabljanja:

 

Trajanje:
  • vsaj 5 zaporednih delovnih dni.

Namen usposabljanja je predvsem sledenje na delovnem mestu (“job shadowing”) in udeležba na seminarjih.

 

Razpisi in dokumenti:

 

Razpis 2017:
Razpis 2018:
Razpis 2019: 
Razpis 2020:

 

PRIJAVNICA ZA MOBILNOST OSEBJA

Erasmus+ koda: SI LJUBLJA26

 

Erasmus+ listina 2021-2027:
Erasmus Policy Statement: 
Erasmus+ listina 2016-2020:

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis