Kontakt in vpis
Zapri

Kontakt in vpis

  • E: INFO@MLCLJUBLJANA.COM
  • M: 040 931 231 ALI 040 937 931
  • TEL: +386 (0)59 047 920

Kontaktirajte nas


Visokošolski programMagistrski programDodatno izobraževanje

*obvezna polja

Erasmus+

Erasmus+ je nov program Evropske komisije, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Ključni ukrep programa Erasmus+ je ukrep za učno mobilnost posameznikov, s katero želi Evropska komisija do leta 2020 doseči mobilnost pri 20 % študentov terciarnega izobraževanja. Mobilnost naj bi pripomogla k dvigu kakovosti poučevanja in učenja in predstavljala izziv za spremembe in internacionalizacijo visokošolskih institucij.

V Sloveniji za izvajanje programa skrbi nacionalna agencija: CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, ki pokriva področja izobraževanja, usposabljanja in športa.


CMEPIUS – Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 620 94 50
Faks: (01) 620 94 51
E-pošta: info@cmepius.si
Spletna stran: WWW.CMEPIUS.SI

Erasmus+ Koordinator:

Natja Lavrič, uni. dipl. prav.

tel. št.: 040 931 231
natja.lavric@mlcljubljana.com

MOBILNOST ŠTUDENTOV

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog) namesto v matični instituciji opravi v partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična fakulteta študenta podpisan bilateralni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Študent lahko izbira med dvema vrstama mobilnosti:
  • Študijska izmenjava v eni izmed partnerskih držav, v obdobju od 3 do 12 mesecev.
  • Usposabljanje (pripravništvo) v tujini v obdobju od 2 do 12 mesecev.
Programa mobilnosti se lahko udeleži:
  • Študent, ki ima status študenta MLC Ljubljana.
  • Študent, ki je zaključil prvi letnik visokošolskega ali magistrskega  študija (redni ali izredni).
  • Študent, ki aktivno obvlada angleški jezik ali jezik države gostiteljice.

 

Razpisi in dokumenti:

 

Razpis 2018 za študente:

 

Razpis 2019 za študente – študij in praktično usposabljanje:    

 

PRIJAVNICA ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV
 

Zakaj Erasmus+?

PARTNERJI IZ RAZLIČNIH NACIONALNIH IN GOSPODARSKIH OKOLIJ

MEDNARODNI PREDAVATELJI

MEDNARODNI PROJEKTI

PARTNERSKE INSTITUCIJE

Študenti in visokošolski učitelji ter osebje se lahko udeležijo mobilnosti na partnerskih institucijah:

 

 

 

 

 

MOBILNOST UČITELJEV IN STROKOVNIH SODELAVCEV

S tovrstnimi mobilnostmi se skuša spodbujati visokošolske zavode k širjenju in bogatenju obsega in vsebine predavanj, ki jih ponujajo; spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj, omogočiti, da zaposleni na visokošolski instituciji pridobijo novo znanje iz izkušenj in dobrih praks v tujini ter ustvarjati povezave med visokošolskimi zavodi.

Mobilnost pedagoških delavcev

se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na instituciji gostiteljici v tujini.

Trajanje:
  • najmanj 2 delovna dneva do največ 2 meseca. Priporočilo programa je, da gostovanje na tuji instituciji traja vsaj 5 delovnih dni.

Zaposleni mora opraviti najmanj 8 ur pedagoških obveznosti.

Mobilnost strokovnih delavcev

se nanaša na mobilnost zaposlenih na visokošolskih institucijah z namenom lastnega usposabljanja.

Trajanje:
  • vsaj 5 zaporednih delovnih dni.

Namen usposabljanja je predvsem sledenje na delovnem mestu (“job shadowing”) in udeležba na seminarjih.

 

Razpisi in dokumenti:

 

Razpis 2017:
Razpis 2018:
Razpis 2019: 

 

Prijavnica za mobilnost osebja
Erasmus+ koda: SI LJUBLJA26
Erasmus+ listina:   
Erasmus Policy Statement: