ERASMUS+ - MLC

Erasmus+

Erasmus+ je nov program Evropske komisije, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Ključni ukrep programa Erasmus+ je ukrep za učno mobilnost posameznikov, s katero želi Evropska komisija do leta 2020 doseči mobilnost pri 20 % študentov terciarnega izobraževanja. Mobilnost naj bi pripomogla k dvigu kakovosti poučevanja in učenja in predstavljala izziv za spremembe in internacionalizacijo visokošolskih institucij.

V Sloveniji za izvajanje programa skrbi nacionalna agencija: CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, ki pokriva področja izobraževanja, usposabljanja in športa.


CMEPIUS – Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 620 94 50
Faks: (01) 620 94 51
E-pošta: info@cmepius.si
Spletna stran: WWW.CMEPIUS.SI

Erasmus+ Koordinator:

Natja Sever, uni. dipl. prav.

tel. št.: 040 931 231
natja.sever@mlcljubljana.com

MOBILNOST ŠTUDENTOV ZA PRAKSO IN ŠTUDIJ

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog) namesto v matični instituciji opravi v partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična fakulteta študenta podpisan bilateralni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

 

Študent lahko izbira med vrstami mobilnosti:
  • Študijska izmenjava v eni izmed partnerskih držav, v obdobju od 2 do 12 mesecev.
  • Usposabljanje (praksa) v tujini v obdobju od 2 do 12 mesecev.
  • Kombinirani intenzivni programi (KIP): fizična mobilnost trajati od 5 do 30 dni ter mora biti kombinirana z obvezno virtualno komponento
Programa mobilnosti se lahko udeleži:
  • Študent, ki ima status študenta na MLC Ljubljana
  • Študent, ki je vpisan vpisan najmanj v 2. letnik visokošolskega študija (izjemoma v 1. letnik) oz. v 1. letnik magistrskega študija na MLC Ljubljana.
  • Študent aktivno obvlada angleški jezik ali jezik države gostiteljice.
  • Študent ima urejene finančne obveznosti do MLC Ljubljana.
Razpis 2022 za študente – študij in praktično usposabljanje: 
PRIJAVNICA ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV
Zeleno potovanje – častna izjava

 

Razpis 2018 za študente:

 

Razpis 2019 za študente – študij in praktično usposabljanje:    

 

Razpis 2020 za študente – študij in praktično usposabljanje:  
PRIJAVNICA ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV
 

Koristne povezave za študente

Študentska listina Erasmus+ opisuje vaše pravice in dolžnosti in vas informira o tem, kaj lahko pričakujete od institucije pošiljateljice in institucije gostiteljice ob posameznem koraku vaše mobilnosti.

 

Študentje, ki gredo na mobilnost v tujino, morajo opraviti preizkus jezikovnega znanja. Če dosežejo pri prvem preverjanju znanja tujega jezika rezultat med A1 in B1, se jim avtomatsko dodeli licenca za spletni tečaj tujega jezika.

Preizkus jezikovnega znanja se opravi pred mobilnostjo in po koncu mobilnosti. Evropska komisija tako spremlja napredek jezikovnega znanja ERASMUS+ študentov.

Vse informacije najdete na: http://erasmusplusols.eu/

Program Erasmus+ je v sodelovanju z Evropsko komisijo in European University Foundation za študente pripravil E+  mobilno aplikacijo, s katero lahko upravljate svojo mobilnost od začetka, pa do konca. Na voljo za Apple in Android naprave.

Erasmus Student Network (ESN) je neprofitna mednarodna študentska organizacija. Njena misija je, da predstavljajo in povezujejo mednarodne študente in zagotavljajo možnosti za medkulturni dialog in osebni razvoj po principu “Študent pomaga študentu”.

Zakaj Erasmus+?

Pridobitev novih znanj in kompetenc

Mreženje v mednarodnem okolju

Predstavljanje MLC Ljubljana v tujini

PARTNERSKE INSTITUCIJE

Študenti in visokošolski učitelji ter osebje se lahko udeležijo mobilnosti na partnerskih institucijah:

 

 

 

  Uni Valencia

Politecnico De LeiriaIzmir

University Of MontpellierUnimes Logo Superp (1)

 

Logo Porte Faculte Droit Science Politique Vectoriel Blanc Fond Noir

MOBILNOST UČITELJEV IN STROKOVNIH SODELAVCEV

S tovrstnimi mobilnostmi se skuša spodbujati visokošolske zavode k širjenju in bogatenju obsega in vsebine predavanj, ki jih ponujajo; spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj, omogočiti, da zaposleni na visokošolski instituciji pridobijo novo znanje iz izkušenj in dobrih praks v tujini ter ustvarjati povezave med visokošolskimi zavodi.

Mobilnost pedagoških delavcev

se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na PARTNERSKI instituciji gostiteljici v tujini.

Trajanje:
  • najmanj 2 delovna dneva do največ 2 meseca. Priporočilo programa je, da gostovanje na tuji instituciji traja vsaj 5 delovnih dni.

Zaposleni mora opraviti najmanj 8 ur pedagoških obveznosti.

Mobilnost strokovnih delavcev

se nanaša na mobilnost zaposlenih na visokošolskih institucijah z namenom lastnega usposabljanja. Tovrstna mobilnost se lahko izvede na partnerski instituciji ali pa preko ponudnikov Erasmus+ usposabljanja:

 

Trajanje:
  • najmanj 2 delovna dneva do največ 2 meseca. Priporočilo programa je, da gostovanje na tuji instituciji traja vsaj 5 delovnih dni.

Namen usposabljanja je predvsem sledenje na delovnem mestu (“job shadowing”) in udeležba na seminarjih.

Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (STA) in usposabljanja (STT) v okviru programa Erasmus+ 2021:

 

PRIJAVNICA ZA MOBILNOST OSEBJA

Zeleno potovanje – častna izjava

 

Razpis 2017:
Razpis 2018:
Razpis 2019: 
Razpis 2020:

 

PRIJAVNICA ZA MOBILNOST OSEBJA

IZVEDENE MOBILNOSTI

Konec oktobra se je naš predavatelj viš. pred. mag. Boštjan J. Turk odpravil na Erasmus+ mobilnost za poučevanje v sosednjo Italijo, natančneje na Univerzo v Sieni.

 

         

Svojo izkušnjo je slikovito delil z nami na POVEZAVI.

Konec septembra se je naša predavateljica doc. dr. Danijela Brečko odpravila na Erasmus+ mobilnost za poučevanje v Turčijo, natančneje na Izmir Katip Celebi University.

Erasmus Eu Emblem Slogan Slo 1024x416        Izmir

 

Svojo izkušnjo je slikovito delila z nami. Poglejte si na POVEZAVI.

Piše študent magistrskega programa Klemen Kostrevc, ki je na Erasmus+ mobilnosti na Portugalskem, na instituciji Politecnico de Leiria.

Moje prve izkušnje v kraju Leiria so bile odlične. Mesto samo po sebi me je očaralo s svojo kulturno dediščino in številnimi možnostmi za raziskovanje. Od čudovitih parkov do zanimivih ulic in restavracij z raznoliko kulinariko – vse to je na dosegu roke.

Začetek predavanj je bil nekoliko izzivalen, saj smo se morali prilagoditi drugačnemu pristopu k študiju. Namesto klasičnih predavanj je večji poudarek na pisanju in predstavitvah različnih seminarskih nalog. To je del programa, ki nas usmerja k temu, da bi čim bolje razumeli proces pisanja in raziskovanja, kar bo ključnega pomena pri pripravi naše končne magistrske naloge. Čeprav je ta pristop nekoliko drugačen od tistega, ki sem ga bil vajen, sem hitro ugotovil, da je to zelo koristno in pripomore k razvoju pomembnih veščin.

Ip Leiria Campus

Fakulteta in njen kampus sta odlično urejena. Osebje je vedno pripravljeno pomagati z informacijami o študiju in življenju v mestu, kar zelo olajša prilagajanje na novo okolje. Prav tako imam občutek, da sem del širše skupnosti študentov, ki si medsebojno pomagamo in si izmenjujemo izkušnje. Pod črto, sem z izbiro te fakultete in mesta res zadovoljen. Z veseljem se veselim naslednjih mesecev študija tukaj in novega znanja, ki ga bom pridobil. Študij v tujini je res edinstvena izkušnja, ki omogoča rast tako na akademski kot osebni ravni, in veselim se vsega, kar mi bo prineslo to novo poglavje v mojem življenju.

V juliju 2023 je na Cipru, v mestu Limassol, potekal seminar na temo “English for Educators: advance your career (level III)”, ki ga v okviru programa Erasmus+ organizira Shipcon. Seminarja se je udeležila Natja Sever, kot predstavnica strokovnih služb MLC Ljubljana. V okviru praktičnih delavnic je bil poudarek na komuniciranju v angleščini z udeleženci iz šestih Evropskih držav in institucij iz različnih področij.

20230724 091823 Large

Img 1519 Large

Teme, ki se navezujejo na področje izobraževanja so bile predstavljene zelo interaktivno, udeleženci pa so se preizkusili v veščinah timskega dela.

Img 1583 Large

 

Med 10. in 13. majem 2022 je prof. dr. Marko Novak obiskal partnersko institucijo Instituto politecnico de Braganca na Portugalskem. V okviru Erasmus+ mobilnosti je izvedel predavanji na iz področja prava intelektualne lastnine, na temi “The legal system of protecting the EU trademark” in “Legal disputes over the EU trademark”.

Novak Ipb 1 1

 

Namen njegovega obiska je bil tudi tudi okrepiti vezi s partnersko institucijo, njenimi študenti in zaposlenimi ter se pogovoriti za nove možnosti sodelovanja tudi na raziskovalnem področju. Kolegi iz IPB so mu pripravili prijeten sprejem ter mu tudi predstavili svojo institucijo ter lokalno okolje.

Veselimo se nadaljnjega sodelovanja s Portugalskimi kolegi!

Inštitut za politehnične znanosti Braganca je v študijskem letu 2022/23 organiziral Erasmus+ kombinirani intenzivni program (KIP) “Napredno raziskovanje čustvene inteligentnosti – od metodološke analize do znanstvenega pisanja”.  Partnerja programa sta Malteška univerza ter MLC Ljubljana. 

Erasmus+ Logo

Program je potekal v prvem semestru, udeležilo se ga je 30 študentov iz 9 držav: Norveška, Finska, Francija, Nemčija, Češka, Malta, Brazilija, Portugalska in Španija. V programu je sodelovalo 7 profesorjev, le ti so prišli iz Portugalske, Češke, Malte in Slovenije.

Zaključni teden programa je potekal na sedežu gostitelja na Inštitutu za politehnične znanosti Braganca, od 16. do 20. januarja 2023, ki sem se ga udeležila v okviru Erasmus+ izmenjave za pedagoške delavce.

Photo 2023 01 20 09 05 47

Čustveno-inteligentna komunikacija ne pozna meja

Za študente sem pripravila  8 urno delavnico o Čustveno-inteligentni komunikaciji, kjer smo v prvem delu predstavili osnovne predpostavke čustveno-inteligentne komunikacije  skozi prizmo osebne energije,  v drugem delu pa izdatno prakticirali izbrane tehnike čustveno inteligentne komunikacije.  Študentje smo se zelo lepo ujeli in ob reševanju povsem praktičnih vprašanj hitro premagali tudi kulturne bariere. Študent iz Malte je zastavil vprašanje ali je iz stališča čustveno-inteligentne komunikacije dovoljeno nekomu reči, da je prijazen, še zlasti ženski? Iz stališča kulturne raznolikosti smo se problema lotili nadvse praktično in udeležence iz vseh 9 držav vprašali, kako se počutijo ob tej izjavi. Vsi so v en glas zatrdili, da zelo prijetno, seveda ob predpostavki, da je izjava iskrena in avtentična.  Delavnico smo  sklenili s spoznanjem, da čustveno-inteligentna komunikacija ne pozna meja, uporaba njenih temeljnih načel odpira vrata prav povsod.

Photo 2023 01 20 09 05 44 2

Braganca, mesto prijaznih in ustrežljivih ljudi

S svojim pedagoškim prispevkom sem bila zelo zadovoljna, prav tako pa me je očaralo samo mesto Braganca. Le to je od letališča Porto, obmorskega mesta in prvega portugalskega pristaniška ob  Atlantiku, oddaljeno 200 km proti severu.

Img 1597

Ulična umetnost v Portu

Pot me je vodila po številnih viaduktih in mostovih, katerih arhitekturna dovršenost jemlje dih, največji čar poti pa je pogled na številne oljčne nasade, ki jim kar ni videti konca. Sever Portugalske je tudi dežela plutovca, zato tam najdete številne  izdelke iz plute; poleg zamaškov in talnih oblog tudi nakit, galanterijio kot so denarnice, pasovi, torbice…

Img 1240

Img 1251

Braganca spada med manjša  mesta, ki šteje približno 36.000 prebivalcev, razteza pa se na 1172 km2 na nadmorski višini 674 metrov (približno kot Šmarna Gora v Ljubljani). Več kot 60% ljudi je zaposlenih v terciarnem sektorju, v gostinstvu in hotelirstvu. Inštitut za politehnične znanosti je poleg mestne bolnišnice največja javna institucija v Braganci. Na njemu se usposablja preko 14.000 študentov. Mesto krasijo številni majhni (hišni) hoteli in restavracije, le te se večinoma odprejo šele po 19. uri.  Na mestnem hribu se dviguje grad, kjer si je moč ogledati zgodovinski vojaški muzej, kjer hranijo orožje od prazgodovinske dobe pa vse do zaključka druge svetovne vojne.

Ljudje so izjemno prijazni in ti pomagajo na vsakem koraku. Angleško govorijo večinoma tisti, ki so zaposleni v turizmu, v trgovinah pa bodo z vami praviloma komunicirali v portugalščini, celo prej v nemščini kot angleščini. Tudi to navsezadnje daje čar Braganci, kjer si lahko celo pričaraš razkošni občutek, da se je čas nekoliko ustavil.

Trije dnevi mojega pedagoškega obiska v Braganci so hitro minili in že se je bilo treba odpotovati nazaj do letališča v Portu, drugem največjem portugalskem mestu. Vsekakor se splača dan ali dva vzeti čas tudi za spoznavanje tega starodavnega mesta, ki ga krasijo številni mostovi, med njimi tudi Eifflov most, ki povezujejo rečna bregova reke Douro, kjer so v še bližnji preteklosti prevažalo sode vina portovec, po čemer je Porto tudi najbolj znan.

Progam se bo nadajleval/ponovil tudi v prihodnjem študijskem letu, udeležijo pa se ga lahko tako profesorji kot tudi študenti. Glede na mojo izkušnjo ga z vseljem priporočam.

Na Erasmus+ študijsko izmenjavo na Univerzo v Valenciji se je odpravila študentka visokošolskega programa, Maja Iršič, ki je takole podala svoje vtise o izmenjavi.

Uni Valencia

“V začetku februarja sem se v okviru študentske izmenjave Erasmus+ preselila v špansko obmorsko mesto Valencija. Dotično mesto sem izbrala predvsem zaradi lokacije, saj sem želela obnoviti svoje znanje španskega jezika, se pobliže spoznati s špansko kulturo in doživeti nepozabno izkušnjo te kulture, ki mi je že od nekdaj blizu. Tukaj so ljudje na splošno zelo sproščeni, saj je vreme večinoma sončno in veliko topleje kot v Sloveniji, tako da uživajo v vsakem trenutku, ki ga lahko preživijo zunaj. Opažam, da so tukajšnji lokalni prebivalci naklonjeni tujcem in zelo radi pomagajo, v kolikor potrebuješ pomoč pri orientaciji v mestu ali pa zgolj pri vsakodnevnih opravilih.  Seveda pa ne gre brez sangrije in valencijske paelle, ki sta najbolj okusni na glavni mestni tržnici – Mercado Central, ki se nahaja v starem mestnem jedru s prečudovito arhitekturo, ki je povečini iz 15. stoletja oziramo t.i. Zlate dobe Valencije. Kar pa se tiče samega učnega procesa, moram priznati, da se kar razlikuje od slovenskega, kar mi ne ustreza povsem, saj je potrebno veliko snovi predelati sam, brez usmeritve profesorjev. Po drugi strani pa mi odgovarja, da imamo pri vsakem predmetu delo v skupini, saj lahko na tak način spoznam tudi kolege iz drugih evropskih in neevropskih držav. Seveda pa na  Erasmus-u ne gre brez zabave in fiest!”

Valencia4

Valencia2

Valencia3

Valencia5

Naš student Klemen Kostrevc opravlja Erasmus+ prakso v kraju Terranova da Sibari, kjer v neprofitni organizaciji Extramus dela kot poslovni pravnik/business lawyer na projektu ustvarjanja platforme za online gledališke predstave. Njegovo delo je na področju pogodb z ustvarjalci vsebin, pisanje splošnih pogojev spletne strani in pogojev zasebnosti, tako da s pridom uporablja znanje pridobljeno na MLC fakulteti.

Poleg življenja v italijansko govorečem okolju, prihajajo njegovi kolegi iz različnih koncev sveta: Francija, Belgija, Turčija, Iran, Portugalska, Nigerija, Poljska, Češka Republika, Vietnam in še mnogo drugih držav, tako da je vedno v stiku z drugimi kulturami in jeziki. Poleg dela veliko časa preživi na potovanjih po Italiji. V zadnjem mescu je obiskal Rim, Catanio na Siciliji, Bari, Siracuze, Cosenzo in še mnogo manjših obmorskih mest s peščenimi plažami. V naslednjih dneh pa načrtuje obisk Neaplja in Pompejev.

 

Img 2197

Img 2895

Img 2102

Img 2356

Img 2725

Med 7. in 11. marcem 2022 se je Natja Lavrič, ki na fakulteti deluje tudi kot Erasmus+ koordinatorka, udeležila usposabljanja na temo “English for educators”, v organizaciji izobraževalne agencije Shipcon. Usposabljanje je potekalo v Palermu, na Siciliji je obsegalo petdnevni program, ki je bil podkrepljen z obsežnim gradivom in praktičnimi vajami. Na seminarju so bili udeleženci iz različnih evropskih držav (Francija, Španija, Latvija, Islandija) ter iz različnih izobraževalnih institucij (srednje šole, fakultete in inštitute). Preko učenja jezika so spoznavali tudi medsebojne kulture in institucije ter na ta način našli skupne točke, ki bodo osnova za nova sodelovanja v prihodnosti.

Palermo 3

Palermo 4

Palermo 5

 


Erasmus+ koda: SI LJUBLJA26

 

Erasmus+ listina 2021-2027:
Erasmus Policy Statement: 
Erasmus+ listina 2016-2020:

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis