Kontakt in vpis
Zapri

Kontakt in vpis

 • E: INFO@MLCLJUBLJANA.COM
 • M: 040 931 231 ALI 040 937 931
 • TEL: +386 (0)59 047 920

Kontaktirajte nas


  Visokošolski programMagistrski programDodatno izobraževanje

  *obvezna polja

  ALUMNI KLUB

  Alumni klub je namenjen združevanju in povezovanju diplomantov MLC Ljubljana ter nudi možnosti za ustvarjanje poslovnih mrež, druženju in vzdrževanju prijateljskih ter profesionalni stikov.

  Na MLC Ljubljana smo diplomske listine podelili trem generacijam diplomantom. Do konca junija 2019 je tako študij uspešno zaključilo 51 diplomantov ter 3 magistranti.

   

  Diplomanti MLC Ljubljana 2019

  Diplomanti MLC Ljubljana 2018

  Diplomanti MLC Ljubljana 2017

  Namen Alumni kluba MLC Ljubljana je:

  • razvijati sodelovanje med fakulteto in našimi diplomanti,
  • ustvarjati poslovne mreže med diplomanti, našimi predavatelji ter partnerji,
  • negovati pripadnost fakulteti in promovirati dosežke članov alumni kluba ter na ta način prispevati k večji prepoznavnosti diplomantov tako doma kot v tujini,
  • prispevati k nadaljnjemu razvoju in promociji MLC Ljubljana.

  Članstvo v Alumni klubu prinaša:

  • možnost povezovanja z diplomanti
  • networking,
  • sodelovanje na strokovnih in družabnih dogodkih v organizaciji MLC Ljubljana,
  • redno obveščanje o aktualnih zadevah in dogodkih,
  • ugodnejšo ceno različnih dodatnih izobraževanj, ki jih ponuja MLC Ljubljana.

  Marjanca Scheicher, dipl. posl. prav.
  predsednica Alumni kluba MLC Ljubljana

  Kontakt: alumni@mlcljubljana.com

  Spoštovani diplomanti in študentje MLC Ljubljana,

  vabim Vas, da se včlanite v Alumni klub MLC Fakultete za management in pravo Ljubljana, saj bomo na tak način še dodatno utrdili naše vezi, ki so se spletle med študijem. Članstvo v Alumni klubu pa je obenem priložnost za mreženje, prenašanje osebnih in delovnih izkušenj ter pridobivanje novih znanj. Prav povezovanje slednjega, torej znanja, izkušenj in novih poznanstev, je v poslovnem svetu sodobnega časa poglavitno za napredek in nenazadnje uspeh.

  Ostanite še naprej v stikih z MLC Ljubljana – prvi korak je, da izpolnite prijavnico in tako izkoristite priložnosti in ugodnosti, ki smo jih za vas pripravili v Alumni klubu.

  Želim se včlaniti v Alumni klub MLC Ljubljana

  Alumni klub MLC Ljubljana ima redne, častne in podporne člane.

  Redni član Alumni kluba MLC Ljubljana lahko postanejo diplomanti vseh programov MLC Ljubljana. Častni član Alumni kluba MLC Ljubljana lahko postane tisti član Alumni kluba MLC Ljubljana, ki ima posebne zasluge pri delovanju in razvoju MLC Ljubljana. Podporni člani so lahko fizične ali pravne osebe, ki Alumni klub MLC Ljubljana materialno, moralno ali kako drugače podpirajo in z Alumni klubom MLC Ljubljana sodelujejo.

   

   

    

    

   DOGODKI ALUMNI KLUBA MLC LJUBLJANA

   Prvo srečanje Alumni kluba MLC Ljubljana v 2020 je bilo nadvse zanimivo, saj nas je obiskal strokovnjak za komunikacijo in osebnostni razvoj ter specialist za neverbalno komunikacijo, posebej za govorico telesa, Edvard Kadič. V predavanju, za katerega je bilo izjemno zanimanje, je razkril, kako bolje nebesedno komunicirati, predvsem pa kako nadzirati prostor, ko javno nastopamo, kateri so trije veliki stebri za dobro komunikacijo, kako pomembna je višina glasu, da prepričamo sogovorca; dal pa je tudi zanimive konkretne prikaze, kakšen je dober položaj rok oz. kaj nam z določenim položajem rok sogovorec sporoča. Nadvse zanimiv je bil tudi del, ko je razlagal, kako prepoznati, da nam nekdo laže.

    

   Alumni klub MLC Ljubljana je izkoristil ta novembrski čas za prednovoletno druženje članov kluba. Tokrat so se na prijetnem druženju ob odlični hrani in čudovitem ambientu Tehniškega muzeja Bistra zbrali vsi tisti, ki se zavedajo, da je za osebni in poslovni uspeh nadvse pomembno mreženje. Po uvodnem pozdravu in nagovoru predsednice Alumni kluba MLC Ljubljana, kolegice Marjance Scheicher, so priložnost za predstavitev sebe in  svoje karierne poti, dobili ostali člani. Tako so se udeleženci včerajšnjega dogodka med seboj spoznali še bolje, zanimivo pa je bilo slišati predvsem zgodbe in razloge, ki so vsakega izmed njih usmerili na pot, ki jih je pripeljala do študija na MLC Ljubljana. Razmišljalo se je tudi o naslednjih projektih in dogodkih, tako da zanimivih vsebin in dogajanja v Alumni klubu MLC Ljubljana zagotovo ne bo zmanjkalo tudi v novem letu, ki prihaja.

   V sredo, 6. novembra 2019 so se člani Alumni kluba MLC Ljubljana zbrali na novembrskem ekskluzivnem predavanju s področja dednega prava, za katerega je bilo zainteresiranih največ članov. Kot gostujočega predavatelja so tokrat gostili priljubljenega doc. dr. Luigija Varanellija, ki je zbranim predstavil nekatere najpomembnejše pojme kot npr. univerzalno pravno nasledstvo, zakonito in oporočno dedovanje, kategorije dedičev, prednosti in slabosti različnih vrst oporok, nujni dediči, razdedinjenje in dedna nevrednost. Slušatelji so izvedeli veliko novega in zanimivega, kar jim bo zagotovo prišlo prav tudi v vsakdanjem življenju. Vprašanj je bilo veliko in s tem se je še dodatno potrdilo, da je bila tema s strani Sveta Alumni kluba MLC Ljubljana, več kot dobra izbira!

   Pred prihodom doc. dr. Luigija Varanellija je tokrat člane nagovoril podpredsednik Alumni kluba MLC Ljubljana, kolega Matej Jugovic in poudaril pomen aktivnega delovanja kluba, pojasnil nekatere podrobnosti v zvezi s financiranjem delovanja ter zaključil s povabilom na prednovoletno druženje, na katerega bodo člani Alumni kluba MLC Ljubljana prejeli uradno povabilo. Nekaj besed je dodala še predsednica, kolegica Marjanca Scheicher in g. dekan, red. prof. dr. Srečko Devjak, ki je prišel izrazil zadovoljstvo, da so se člani zbrali v tako lepem številu.

   Člani Alumni kluba MLC Ljubljana so pred in po predavanju uživali ob manjši pogostitvi in prijetnem druženju in že se veselijo ponovnega srečanja.

   Na pobudo predsednice Alumni kluba MLC Ljubljana, kolegice magistrskega programa Marjance Scheicher, so se 9.10.2019 ob 17.00 uri zbrali člani Alumni kluba MLC Ljubljana na Letnem zboru članov Alumni kluba MLC Ljubljana. Za uvod jih je pozdravil dekan, red. prof. dr. Srečko Devjak in jim zaželel veliko uspehov pri vzdrževanju tako pomembne skupnosti kot so diplomanti in magistranti naše fakultete.

   Predsednica kluba je v uvodnem nagovoru predstavila dnevni red srečanja, način delovanja in pomen druženja članov Alumni kluba MLC Ljubljana. Na njen predlog je bil v 2. točki dnevnega reda z javnim glasovanjem za podpredsednika potrjen kolega Matic Jugovic in za tajnika kluba kolegica Nina Trdin. V naslednjem mesecu bo za člane Alumni kluba MLC Ljubljana organizirano prvo strokovno predavanje, o katerem bodo člani pravočasno obveščeni, ideje za nadaljnja strokovna predavanja in srečanja pa bodo predstavljene in potrjene na poslovni večerji, ki je planirana v mesecu decembru. Takrat bo dokončno potrjen tudi Plan dela za obdobje oktober 2019 – oktober 2020.

   V skladu z 11. členom Pravilnika o delovanju Alumni kluba MLC Ljubljana, “predsednika Alumni kluba MLC Ljubljana na predlog Letnega zbora članov imenuje dekan MLC Ljubljana”.

   Dekan red. prof. dr. Srečko Devjak je dne 14. junija 2019 na predlog Letnega zbora članov imenoval Marjanco Scheicher kot predsednico Alumni kluba MLC Ljubljana.

    

   Senat MLC Ljubljana na seji, dne 25.4.2018 sprejel Pravilnik o delovanju Alumni kluba MLC Ljubljana. S sprejetjem pravilnika štejemo, da je bil ustanovljen Alumni klub MLC Ljubljana, v katerega so se začeli vključevati diplomanti.