Alumni Klub - MLC
A

Alumni klub

Alumni klub je namenjen združevanju in povezovanju diplomantov MLC Ljubljana ter nudi možnosti za ustvarjanje poslovnih mrež, druženju in vzdrževanju prijateljskih ter profesionalni stikov.

 

 

2023 6 21 Mlc Podelitev (155 Of 240)

Diplomanti MLC Ljubljana 2023

2023 6 21 Mlc Podelitev (160 Of 240)

Magistranti MLC Ljubljana 2023

2022 06 Mlc Podelitev Diplom Ljubljanski Grad Foto Bostjan Podlogar 151

Diplomanti MLC Ljubljana 2022

2022 06 Mlc Podelitev Diplom Ljubljanski Grad Foto Bostjan Podlogar 154

Magistranti MLC Ljubljana 2022

Diplomanti MLC Ljubljana 2020 in 2021

Magistranti MLC Ljubljana 2020 in 2021

Diplomanti MLC Ljubljana 2019

Diplomanti MLC Ljubljana 2018

Diplomanti MLC Ljubljana 2017

Namen Alumni kluba MLC Ljubljana je:

 • razvijati sodelovanje med fakulteto in našimi diplomanti,
 • ustvarjati poslovne mreže med diplomanti, našimi predavatelji ter partnerji,
 • negovati pripadnost fakulteti in promovirati dosežke članov alumni kluba ter na ta način prispevati k večji prepoznavnosti diplomantov tako doma kot v tujini,
 • prispevati k nadaljnjemu razvoju in promociji MLC Ljubljana.

Članstvo v Alumni klubu prinaša:

 • možnost povezovanja z diplomanti
 • networking,
 • sodelovanje na strokovnih in družabnih dogodkih v organizaciji MLC Ljubljana,
 • redno obveščanje o aktualnih zadevah in dogodkih,
 • ugodnejšo ceno različnih dodatnih izobraževanj, ki jih ponuja MLC Ljubljana.

Simon 2

Simon Krušec, mag. man. in posl. prav.
predsednik Alumni kluba MLC Ljubljana

Kontakt: alumni@mlcljubljana.com

Spoštovani diplomanti in študentje MLC Ljubljana,

vabim Vas, da se včlanite v Alumni klub MLC Fakultete za management in pravo Ljubljana, saj bomo na tak način še dodatno utrdili naše vezi, ki so se spletle med študijem. Članstvo v Alumni klubu pa je obenem priložnost za mreženje, prenašanje osebnih in delovnih izkušenj ter pridobivanje novih znanj. Prav povezovanje slednjega, torej znanja, izkušenj in novih poznanstev, je v poslovnem svetu sodobnega časa poglavitno za napredek in nenazadnje uspeh.

Ostanite še naprej v stikih z MLC Ljubljana – prvi korak je, da izpolnite prijavnico in tako izkoristite priložnosti in ugodnosti, ki smo jih za vas pripravili v Alumni klubu.

Želim se včlaniti v Alumni klub MLC Ljubljana

Alumni klub MLC Ljubljana ima redne, častne in podporne člane.

Redni član Alumni kluba MLC Ljubljana lahko postanejo diplomanti vseh programov MLC Ljubljana. Častni član Alumni kluba MLC Ljubljana lahko postane tisti član Alumni kluba MLC Ljubljana, ki ima posebne zasluge pri delovanju in razvoju MLC Ljubljana. Podporni člani so lahko fizične ali pravne osebe, ki Alumni klub MLC Ljubljana materialno, moralno ali kako drugače podpirajo in z Alumni klubom MLC Ljubljana sodelujejo.

 

 

  Pošljite nam sporočilo in potrudili se vam bomo odgovoriti v najkrajšem možnem času

  * Označena polja so obvezna.

   

   

  Dogodki Alumni kluba MLC Ljubljana

  V sredo, 24. aprila 2024 smo v okviru gostujočega predavanja Alumni kluba MLC Ljubljana gostili grosupeljskega odvetnika, g. Gregorja Verbajsa, ki pretežno deluje na področju gospodarskega in civilnega prava in se ukvarja s pogodbenim pravom, pravdnimi, izvršilnimi in insolvenčnimi postopki ter reševanjem gospodarskih sodnih sporov. Naš tokratni gost je predstavil »šest zajčjih lukenj«, v katere lahko padete na svoji podjetniški poti in ki so v praksi najpogostejše napake podjetnikov in gospodarskih družb. Predavanje je bilo podprto z veliko realnimi primeri iz odvetniške prakse, vsebina, ki smo jo poslušali, pa se je nanašala zlasti n

  • Vaš družbenik (poslovni partner) ni vedno prijatelj!
  • Kako urediti razmerja z zakoncem ali partnerjem, ki deluje v vašem podjetju?
  • Vedno preberite dokument preden ga podpišete!
  • Kako se izogniti stečaju?
  • Kako vam lahko pomagajo (zunanji) strokovnjaki?
  • Kako organizirati in zavarovati družbo ali podjetje (ter tudi sebe in svojo družino) za primere nepričakovanih dogodkov (poškodbe, smrt, itd.) in katere pogodbe morate imeti sklenjene s poslovnim partnerjem?
  • Kako vložiti elektronski predlog za izvršbo ( ki ji je sledila praktična predstavitev v spletni aplikaciji)?

  Gregorju Verbajsu se še enkrat zahvaljujemo, ker je bil aprilski gost Alumni kluba MLC Ljubljana in ga v našo družbo zagotovo povabimo še kdaj, saj je bila tema zanimiva in poučna in so ji kolegice in kolegi z veseljem prisluhnili.

  A

   Na MLC Ljubljana smo v okviru gostujočega predavanja Alumni kluba MLC Ljubljana z naslovom »Kaj prinaša ESOP model solastništva zaposlenih slovenskim podjetnikom?«, ki sta ga izvedla dr. David Ellerman, predsednik Inštituta za ekonomsko demokracijo in ga. Eva Kraljič, vodja oddelka za komunikacijo pri navedenem inštitutu.

   ESOP je kratica, ki označuje model solastništva zaposlenih imenovan Employee Share Ownership Plan. ESOP omogoča odkup deleža podjetja s strani zaposlenih, brez da bi morali delavci investirati lastne prihranke – odkup se namreč financira s pričakovanimi dobički podjetja. Model ESOP je primarno namenjen reševanju problema lastniškega nasledstva. V primeru delnega odkupa (ko zaposleni postanejo manjšinski lastniki), pa lahko služi tudi kot orodje za povečanje motivacije in pripadnosti zaposlenih.

  V sklopu predavanja je predsednik Inštituta za ekonomsko demokracijo dr. David Ellerman (predavanje je potekalo v angleškem jeziku) predstavil:

  • Dobre prakse lastništva zaposlenih v zahodni ekonomiji (Velika Britanija, ZDA, Kanada, EU) in priložnosti, ki jih le-te lahko prinesejo delodajalcem in delavcem.
  • Tehnično razlago ESOP modela, solastniškega modela prilagojenega evropskemu in slovenskemu pravnemu okolju
  • Delo inštituta in nujnost institucionalne podpore pri uvajanju modela v slovensko gospodarstvo (Eva Kraljič)

  Inštitut za ekonomsko demokracijo (IED) je mednarodno priznana, strokovna organizacija, ki se ukvarja s prilagajanjem dobrih mednarodnih praks solastništva zaposlenih za slovensko gospodarsko okolje. V letu 2023 so aktivno sodelovali v delovnih skupinah MGTŠ, MSP in MMDSZ z namenom zagotavljanja strokovne podpore pri pripravi zakonske podlage za solastništvo zaposlenih v Sloveniji.

  Predstavnikom Inštituta za ekonomsko demokracijo se še enkrat zahvaljujemo za obisk na MLC Ljubljana in predstavitev zanimive vsebine študentom in diplomantom naše fakultete in jim želimo veliko uspehov pri uresničevanju njihovega poslanstva.

  Spl.

  V sredo, 14. marca 2024 je bilo na MLC Ljubljana izvedeno marčevsko gostujoče predavanje z naslovom »Kompetence in poročanje v projektnem managementu«, ki ga je izvedla mag. Marjana Skubic, predstavnica Združenja za projektni management PMI Slovenija.

   

  Združenje za projektni management PMI Slovenija je neprofitna organizacija, ki uresničuje skupne interese posameznikov na področju projektnega managementa. Od leta 2002 je PMI Slovenija del globalne organizacije PMI, ki združuje okrog 680.000 globalnih članov in ima več kot 304 lokalnih združenj v večini držav sveta. Zavzemajo se za vodenje projektov z upoštevanjem svetovno priznanih standardov in licenc, raziskovalnega programa in priložnosti za razvoj kariere.

   

  V okviru predavanja smo si pogledali katere so kompetence projektnega managerja, ki pri svojem delu uporablja približno 20 do 25 veščin, katera je med njimi najpomembnejša in zakaj. Izvedli smo tudi »role play« med projektnim managerjem in projektnim sponzorjem na primeru pogajanj za dodatna finančna sredstva na projektu. Predavanje smo sklenili s poudarkom na pomenu poročanja o poteku posameznega projekta – katere deležnike je potrebno obveščati, kako pogosto, vsebina poročanja in namen le-tega.

   

  Ga. mag. Marjani Skubic še enkrat hvala za znanje in izkušnje, ki jih je s področja projektnega managementa delila z nami in zagotovo bomo Združenje za projektni management PMI Slovenija na MLC Ljubljana povabili še kdaj.

  Gost.m

  V četrtek, 25. januarja 2024 smo v okviru Kariernega centra MLC Ljubljana z veseljem gostili kolegico, našo magistrantko Katjo Jerič, ki nam je kot izkušena korporativna pravnica predstavila svojo tokratno temo z naslovom »(P)ostati strateško naravnan pravnik v podjetju«.

  Katja Jerič je po izobrazbi diplomirana univerzitetna pravnica, ki je svojo pravno stroko nadgradila s pravniškim državnim izpitom, nato pa znanje okrepila z interdisciplinarnimi veščinami managementa in poslovnega prava ter coachinga. V 20-letni karieri jo je zaznamovalo sprva delo v odvetništvu, kasneje pa široka paleta delovnih izkušenj v korporacijah v Sloveniji, kjer se je kalila kot vodja oddelkov za zagotavljanje pravne podpore in skladnosti poslovanja. Bogate izkušnje korporativnega pravnika si je nabrala pri delu v okviru družb Mobitel, Telekom Slovenije in AMZS. Tam je prepoznala čar prepletanja pravnih znanj s poslovnimi in strateškimi veščinami, svoje uvide pa kot mentorica z veseljem prenaša dalje.

  Na tokratnem predavanju smo se posvetili ključnim korakom, kako v podjetju ali organizaciji dosegati stanje, opisano v nadaljevanju: »Biti pravnik s poglobljenimi pravnimi veščinami in znanjem, je pomembno. A v podjetjih je to zgolj prva predpostavka. Podjetja želijo več od svojega notranjega pravnega oddelka oziroma pravnega svetovalca. Želijo, da je pravnik »del podjetja« in želijo, da je pravnik »strateški«. Tako je za pravnika pomembno, da se nauči strateškega razmišljanja«.

  Strateško razmišljanje namreč ne pomeni zgolj pravnega tehtanja v okviru pravnih predpisov, ampak pomeni del sprejemanja strateško pomembnih poslovnih odločitev podjetja. Če sklenemo, je dodana vrednost pravnika v podjetju predvsem, da je zmožen obojega.

  Kolegici Katji Jerič se zahvaljujemo za zanimivo predavanje in njen pozitivni odziv na povabilo Kariernega centra MLC Ljubljana ter upamo, da nas ponovno obišče že kmalu!

  Katja Jerič

  Vabljeni na februarsko gostujoče predavanje z naslovom »Management javnih zdravstvenih zavodov«, ki ga bo v sredo, 14. februarja ob 17. uri v živo in preko ZOOM-a izvedel izr. prof. dr. Zoran Vaupot. 

  Izr. prof. dr. Zoran Vaupot bo uvodni del predavanja posvetil predstavitvi strukture javnega zdravstva v Sloveniji, virov njegovega financiranja in izdatkov za zdravstveno varstvo. Nadaljeval bo z opredelitvijo osnovnih procesov managementa  z vidika izvajalcev zdravstvenih storitev in opisom pravnih podlag za njihovo delovanje v okviru javnega zdravstvenega sistema. V vsakem izmed omenjenih procesov bo izpostavil nekatere običajne prakse javnih zavodov, kateri delujejo v okviru slovenskega zdravstvenega sistema in izbrana področja managerskih aktivnosti, ki njihovim vodstvom že dopuščajo sprejemanje bolj učinkovitih odločitev. Tudi z uporabo pristopov, ki še niso običajni pri managementu organizacij, katere delujejo na osnovi pravnih podlag javnega sektorja.

  Izr. prof. dr. Zoran Vaupot, MBA, univ. dipl. ekon. je raziskovalec s področij management in ekonomija ter zunanji sodelavec MLC Ljubljana.

  Gost. Pred. Vaupot 2

  Leta 1991 je dobil priložnost voditi projekt ustanovitve prvega slovenskega podjetja v Franciji po osamosvojitvi Slovenije in nato je v Parizu deloval do leta 1996. Po vrnitvi v domovino je 20 let delal  v gospodarstvu kot interim manager, poslovni in managerski svetovalec na slovenskih in mednarodnih projektih, predvsem na področjih managementa sprememb, internacionalizacije poslovanja, optimizaciji organiziranosti in kot trener veščin s področja managementa. Leta 2016 je stopil na akademsko pot, ko je začel šestletno sodelovanje s Fakulteto za pravo in poslovne vede iz Ljubljane, od tega pet let tudi v vlogi dekana. Junija 2021 je bil izvoljen za profesorja doktorske šole španske univerze UCV iz Valencie (Španija). Od januarja 2023 je zaposlen v Zdravstvenem domu Ljubljana, kjer je z junijem prevzel funkcijo namestnika direktorice in člana uprave za ekonomiko poslovanja, aktiven pa je tudi v raziskovalni skupini Inštituta za raziskave in razvoj v osnovnem zdravstvu, ki deluje v okviru ZDL.

  Na predavanje se lahko prijavite TUKAJ.

  Vabljeni in lep pozdrav iz MLC Ljubljana!
  Medical Workers Analyzing Electronic Record Vector Illustration
  Medical workers analyzing electronic record vector illustration. Diagnostic center, medical innovation, modern clinic. Healthcare concept. Creative design for layouts, web pages, banners

  V sredo, 17. januarja 2024 smo v Alumni klubu MLC Ljubljana gostili kolegico, našo diplomantko Ano Mario Mitić. Kot članica našega kluba nam je svojo karierno pot predstavila v zanimivem predavanju »Kako združevati umetniško kreativno izražanje s strukturiranim poslovnim svetom«.

  Ana Maria Mitić je prepoznaven obraz televizijskih programov, dolgoletna voditeljica številnih prireditev, ki je na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana končala študij klavirja in teorije. Izkušena igralka, ki ji niso tuji tako odri kot televizijske serije in celo sinhronizacija risank, je zaposlena kot direktorica lastnega podjetja, ki ponuja kreativne rešitve. V njenem podjetju M.I.T.I.C. d.o.o. tako poleg javnih nastopov pomagajo podjetjem in posameznikom predstaviti dobre zgodbe pravemu občinstvu. Kreiranje unikatne vsebine skupaj z raznimi prepoznavnimi imeni slovenske zabavne industrije plemeniti njene službene aktivnosti že več kot 20 let.

  Ana Marija Mitić je diplomantka MLC Ljubljana, pri svojem delu pa stavi predvsem na digitalno osveščenost in dobro komunikacijo. Pretekla leta kreativne moči vlaga v spletni portal www.MamaMaria.si, kjer z ekipo ustvarja pogovorne oddaje s kakovostno vsebino. Njena zadnja televizijska pojavnost je bila vloga stalne žirantke v oddaji Znan obraz ima svoj glas na Pop TV, konec leta 2023 pa se je občinstvu predstavila z avtorsko skladbo na Festivalu slovenskega šansona.

  Hvala kolegici Ani Marii Mitić za njen čas in pester ter zanimiv pregled njenega dela in vsi skupaj ji želimo le uspešno in srečno za naprej, pa da ji nikoli ne zmanjka njene neverjetne in pristne energije. Obenem pa iskrena hvala za njen čudovit nasmeh, ki ga je vedno pripravljena deliti z nami – ponosni smo, da je Ana Maria Mitić članica Alumni kluba MLC Ljubljana!Ana Maria Mitić 2

  V petek, 15. decembra 2023 smo v okviru decembrskega dogajanja Alumni kluba MLC Ljubljana prisluhnili intervjuju in predstavitvi pred kratkim izdanega psihološkega romana Giuseppine.Zgodba iz Apulije z avtorjem, tudi našim kolegom predavateljem, doc. dr. Luigijem Varanellijem.

  Luigi Varanelli je Apuljčan po očetu in Ljubljančan po materi. Opravlja odvetniški poklic in je docent na področju prava (tudi na MLC Ljubljana) in psihologije. Leta 2013 je namreč diplomiral tudi na področju psihologije v Trstu. Med njegovimi najpomembnejšimi deli je njegovo poljudnoznanstveno delo s področja psihologije z naslovom »Vse, kar hočem vedeti o tebi. Psihologija ljubezni in spolnega življenja« iz leta 2013 in s področja prava »Vzročna zveza in naključje« iz leta 2016 ter zbirka »Pogodbeno pravo« v petih knjigah (2014 – 2021). Nenazadnje je tu še knjiga o forenzični psihologiji »Pravo in psihologija. Izbrana poglavja« iz leta 2022.

  20231215 170626 Zgodbe Iz Apulije 2

  20231215 170626 Zgodbe Iz Apulije 2

  Tokrat se je lotil svojega prvega psihološkega romana, ki govori o ženski Giuseppine iz Apulije, ki je zares živela in v katerem opisuje njeno življenje in življenja ljudi v tistem delu čudovite Italije. Iz psihološkega gledišča gre predvsem za prikaz partnerskega odnosa skozi posamezne faze, vse od spoznavanja do poroke in konca. V romanu so orisane njene sanje, želje, njena tiha razmišljanja in hrepenenja. Vmes pa avtor na zanimiv način oriše tamkajšnje življenje in način razmišljanja oseb, ki jih omenja.

  Avtor je v predgovoru romana zapisal:

   

  »Pišem o imenitni ženski, ki je danes ni več niti v spominu njenih vaščanov. Bila je

  kot blisk, ki se v trenutku razblini v temi nevihtne noči. Z njeno življenjsko zgodbo

  in s še neizpeto lepoto njene duše skušam vsaj še nekaj časa ohraniti njen spomin in,

  posredno, spomin številnih žensk z različnim imenom in z enako usodo, ki jih je čas

  pogoltnil v pozabo. V tej zgodbi se bo marsikatera prepoznala. Okolje in časi, kjer

  se je odvijalo njeno življenje, so drugačni, a je vsebina vedno enaka, tako včeraj na

  podeželju, kakor tudi danes v steklenih nebotičnikih naših mest.

   

  Vedno sem bil mnenja, da je samozavedanje kraljeva pot do osamosvajanja. Le oseba,

  ki se zaveda sebe, svoje situacije in svojih pravic, lahko najde navdih, pogum,

  razlog in moč, da se odtrga z verig, s katerimi so jo partner, oče, družina ali družba

  prikovali na vnaprej začrtano usodo«.

   

  Po končani predstavitvi romana in italijanske Apulije, se je družba v prijetnem decembrskem vzdušju lepo imela še naprej. Hvala gostu in kolegu, doc. dr. Luigiju Varanelliju za popestritev dogajanja v Alumni klubu MLC Ljubljana in udeležencem za pozornost.

  Uživajte v branju in se imejte lepo!

  Alumni klub MLC Ljubljana je še pred glavnim prazničnim dogajanjem, v torek, 28. novembra, izkoristil novembrski čas za prednovoletno druženje članov kluba. Kot že nekaj let prej smo se zbrali na zdaj že tradicionalni lokaciji gostilne Bistra v čudovitem ambientu Tehniškega muzeja Slovenije vsi tisti, ki se zavedamo, da je za osebni in poslovni uspeh nadvse pomembno mreženje in da ostanemo povezani.

  Po uvodnem pozdravu in nagovoru predsednika Alumni kluba MLC Ljubljana Simona Krušca, sta nekaj pozdravnih besed pripravila tudi podpredsednik Matej Jugovic in Diana Sepeta v vlogi tajnika kluba, nato pa so se predstavili tudi ostali zbrani. Tako so se udeleženci včerajšnjega dogodka spoznali še bolje, zanimivo pa je bilo slišati predvsem zgodbe in razloge, ki so vsakega izmed njih usmerili na pot, ki jih je pripeljala do študija na MLC Ljubljana. Posebej smo se razveselili novih članic in članov, torej tistih, ki so pred kratkim diplomirali. Ob dobri hrani in v prijetni družbi se je razmišljalo tudi o naslednjih projektih in dogodkih, tako da zanimivih vsebin in dogajanja v Alumni klubu MLC Ljubljana zagotovo ne bo zmanjkalo tudi v letu, ki prihaja.

  Alumni 2023

  Kolega Matej Jugovic, podpredsednik Alumni kluba MLC Ljubljana je včeraj, 21. novembra 2023 za člane pripravil prvo letošnje, novembrsko predavanje z naslovom Orodja umetne inteligence – ChatGPT.  Predstavil nam je razvoj umetne inteligence in podrobneje ChatGPT ter nekatere druge modele, OpenAI in njihov projekt GPT, govorili pa smo tudi o njihovi praktični uporabi ter si zastavili nekatera etična vprašanja in izzive, ki se z razvojem tehnologije pojavljajo na tem področju.

  Alumni1 21.11.2023

  Medtem ko je koncept umetne inteligence že dolgo del znanstvene fantastike, je danes postala realnost, ki vpliva na vse od avtomatskega upravljanja avtomobilov do osebnih asistentov v naših telefonih. Ena izmed najbolj impresivnih in inovativnih implementacij AI v zadnjem času je ChatGPT. Razvit s strani OpenAI, predstavlja ChatGPT vrhunec v raziskavah na področju jezikovnih modelov. Ta sistem ni le sposoben generiranja besedila, ampak tudi razumevanja in obdelave informacij na način, kar prej ni bilo mogoče.

  ChatGPT je model, zasnovan na arhitekturi GPT (Generative Pre-trained Transformer), ki je bila usposobljena z analizo in modeliranjem ogromnih količin besedila. Zmožen je odgovarjanja na vprašanja, ustvarjanja zgodb in pomoči pri številnih drugih nalogah. A kljub vsem tem napredkom se moramo zavedati tudi izzivov in omejitev teh tehnologij. Kakšne so etične posledice uporabe AI? Kako zagotoviti, da je uporaba AI varna in pravična za vse?

   

  V sredo, 18. oktobra 2023 je potekal tradicionalni Letni zbor članov Alumni kluba MLC Ljubljana ob začetku novega študijskega leta, kjer je bilo pestro dogajanje,  več o tem pa si lahko preberete v nadaljevanju.

  Po uvodnem pozdravu in uradni potrditvi dnevnega reda, je zbrane spodbudno  nagovoril g. dekan, red. prof. dr. Srečko Devjak in jim obljubil podporo in zaželel uspešno delovanje tudi v bodoče. Najprej je izpostavil pomen druženja in ohranjanja vezi med člani, diplomanti MLC Ljubljana. Člane je povabil na planirano novembrsko srečanje poslovnih partnerjev fakultete, v ospredju katerega bo trajnostni razvoj skozi cilje, ki naj bi jih postavili Združeni narodi in ki naj bi jih sodobne družbe dosegle leta 2030. V zadnjem delu svojega nagovora je predlagal klubu dogodek za mreženje in predstavitve poslovne dejavnosti članov Alumni kluba MLC Ljubljana.

  Osrednji dogodek zbora članov so bile volitve, kjer so bili po kratkih predstavitvah članov, ki so vložili kandidature soglasno izvoljeni in potrjeni – Simon Krušec kot predsednik kluba, Matej Jugovic kot podpredsednik in Diana Sepeta kot tajnik Alumni kluba MLC Ljubljana.

  Nadaljevalo se je z idejami in razpravo ter sprejemom plana za izvedbo dogodkov (strokovnih predavanj) in druženji, ki se planirajo v obdobju do konca septembra 2024. V naslednjem mesecu je tako že določeno prvo jesensko strokovno predavanje, konec novembra pa tudi prednovoletno druženje z večerjo. Še več zanimivega pa se članom Alumni kluba MLC Ljubljana obeta v prvih mesecih naslednjega leta.

  Novo izvoljenim in potrjenim Simonu Krušcu, Mateju Jugovicu in Diani Sepeta še enkrat čestitamo in jim želimo uspešno vodenje Alumni kluba MLC Ljubljana!

  V petek, 19.maja 2023 smo se člani Alumni kluba MLC Ljubljana zbrali ob pizzi in pijači v ljubljanskem Klubu 300 v sklopu našega majskega srečanja. Obdelali smo nekatere zanimive teme in načrte za naprej, predvsem pa se zabavali in bili veseli ponovnega snidenja. Do poletja pripravljamo vsaj še eno ali dve zanimivi vsebini in vabimo tudi ostale, da si vzamejo čas in se nam pridružijo v še večjem številu. Srečno in pozdrav do naslednjič!

  Alumni Mlc

  Včeraj smo v okviru Alumni kluba prisluhnili osebni in karierni zgodbi kolega Tadeja Bončine

   

  Včerajšnje predavanje Alumni kluba MLC Ljubljana je potekalo ob poslušanju zanimive in navdušujoče zgodbe našega magistrskega kolega Tadeja Bončina. Prisluhnili smo njegovim adrenalinskim izkušnjam in delu kot učitelja smučanja in poznavalca ter strokovnjaka za adrenalinske športe, kot npr. rafting, soteskanje, zipline, prosto padalstvo in druge. Tadej svojega znanja in izkušenj ni delil le v Sloveniji, ampak tudi drugod po Evropi, v Južni Ameriki, na Novi Zelandiji in še kje. Ob vsem slišanem nas je navdušil, da smo tudi sami pomislili na več športnega adrenalina in v klubu že razmišljamo o poletnem doživetju v naravi.

  Tadej Bončina

  V drugem delu pa smo bili deležne njegove karierne poti, v delu, ki ni športna. K zaključku in razmisleku, da mora nekaj narediti iz sebe in končno zaključiti srednjo šolo, ga je na zanimiv in dosleden način prisilila njegova najboljša prijateljica in dolgoletna partnerica, takrat pa je tudi spoznal, da je čas, da naredi iz sebe še več. V neverjetno kratkem času je zaključil srednjo šolo in uspešno opravil maturo, potem pa se vpisal na MLC Ljubljana. Uspešno in z odličnimi rezultati je zaključil visokošolski program Management in pravo, potem pa so se mu odprle številne karierne priložnosti. Ni mu bilo potrebno več iskati, lahko je celo izbiral. Tako je danes projektni manager v IT podjetju in študentski kolega magistrskega programa Management in poslovno pravo, katerega bo v kratkem tudi zaključil.

  Z veseljem smo prisluhnili kolegu Tadeju in še enkrat hvala za vse, kar si delil z nami! Želimo ti, da si še naprej dober prijatelj, poslušalec in kolega in da se ti uresniči vse, kar imaš namen doseči.

   

  Letni zbor članov Alumni kluba MLC Ljubljana v februarju 2023

  V sredo, 22. februarja 2023 je potekal tudi Letni zbor članov Alumni kluba MLC Ljubljana, na katerem smo želeli pripraviti plan in program dela za naslednje mesece in obdelati nekatere najpomembnejše vsebine.

  Tokrat je Letni zbor vodil kolega Matej Jugovic, podpredsednik Alumni kluba naše fakultete, ki je srečanje otvoril in pozdravil zbrane članice in člane v imenu sveta kluba. Pridružil se nam je tudi g. dekan, red. prof. dr. Srečko Devjak, ki je poudaril pomen druženja in mreženja diplomantov MLC Ljubljana in zavedanje uresničitve ene največjih prednosti študija na MLC Ljubljana – ostati povezan in sodelovati. Sledila je debata v zvezi z organizacijo, delom in vodenjem kluba ter predstavitev plana dela za obdobje do letošnjih volitev, saj članom sveta v oktobru poteče mandat. Razmišljali smo tudi o možnostih financiranja kluba, srečanje pa zaključili z razpravo in sprejemom plana dela, kjer smo določili srečanja in zanimive dogodke, ki nas čakajo do poletja.

  Nikakor ne želimo, da je članstvo kluba zadovoljivo le po številu članov, ampak si prizadevamo za skupne projekte in da vsi skupaj prispevamo k rasti in zavoju vseh nas in tudi MLC Ljubljana. Naj ob tej priložnosti zaključimo z dejstvom, da nas srečanja v Alumni kluba MLC Ljubljana izpopolnjujejo in da smo vedno znova veseli vsake priložnosti, da si lahko izmenjamo besede, se objamemo in si pomagamo ter iskrenim povabilom drugim članicam in članom, da se nam naslednjič pridružijo  na katerem od pomladanskih dogodkov. Vabljeni in lep pozdrav iz MLC Ljubljana!

  Včeraj, 9. marca 2022 smo se člani Alumni kluba MLC Ljubljana zbrali na zanimivem predavanju kolegice Danijele Miletić Petrić, študentke magistrskega programa Management in poslovno pravo, ki nam je svojo zanimivo življenjsko in karierno pot predstavila skozi predavanje z naslovom Vpliv študija na MLC Ljubljana na osebni razvoj ter moje delo v kardiologiji. Po zaključenem študiju varstvoslovja in kot diplomirana medicinska sestra, ki pri svojem delu s kardiološkimi bolniki uživa in ga opravlja nadvse odgovorno, je gostja tudi mati pet čudovitih otrok, ob tem pa tudi uspešno zaključuje magistrski program na MLC Ljubljana. »Naša« energična in vsestranska kolegica, pa ves čas razmišlja o novih projektih in pravi, da je treba verjeti vase in da je znanje tisto, ki ti ga res nihče ne more vzeti. Iskrena hvala Danijeli Miletić Petrić, ki smo jo z veseljem gostili v marcu, da je z nami delila svojo zgodbo o pogumu in vztrajnosti in vsi skupaj ji želimo veliko neustavljive življenjske energije tudi za naprej.

  Alumni Mar2022

  Vljudno vabimo tudi ostale članice in člane Alumni kluba MLC Ljubljana, da predstavijo svoje delo in dosežke na srečanjih v prihodnje, saj moramo biti ponosni na to, kar smo in kar počnemo – in prav je, da to delimo naprej!

  Po koncu predavanja smo poklepetali in bili veseli, da smo se po dolgem času spet zbrali skupaj in si obljubili, da se srečamo že v naslednjem mesecu.

  V ponedeljek, 25. oktobra 2021 je preko video konferenčne povezave potekal Letni zbor članov Alumni kluba MLC Ljubljana, kjer se je dogajalo veliko in več o tem si lahko preberete v nadaljevanju.

  Po uvodnem pozdravu predsednice Alumni kluba MLC Ljubljana, kolegice Marjance Scheicher, je zbrane spodbudno  nagovoril g. dekan, red. prof. dr. Srečko Devjak in jim obljubil podporo in zaželel uspešno delovanje tudi v bodoče. Osrednji dogodek zbora članov so bile volitve, kjer so bili soglasno izvoljeni in potrjeni – Marjanca Scheicher kot ponovna predsednica kluba, Matej Jugovic kot podpredsednik in Nina Trdin kot tajnik Alumni kluba MLC Ljubljana. Njihov mandat traja dve leti. V naslednji točki so prisotni pregledali poročilo in podali mnenje o izvedenih dogodkih in predavanjih, ki so jih organizirali sami in drugih, to je gostujočih predavanjih, na katere so bili člani vabljeni in jih je organizirala MLC Ljubljana in bodo člani Alumni kluba MLC Ljubljana z veseljem vabljeni tudi v bodoče. V zadnji točki dnevnega reda je bila razprava namenjena sodelovanju članov kluba pri vzpostavljanju Kariernega centra naše fakultete, saj je Alumni klub MLC Ljubljana pomemben gradnik pri predstavljanju študija in dajejo zgled in motivacijo mlajšim generacijam študentov.

  Novo izvoljenim in potrjenim Marjanci Scheicer, Mateju Jugovicu in Nini Trdin še enkrat čestitamo in jim želimo uspešno vodenje Alumni kluba MLC Ljubljana tudi v prihodnje!

   

  V Alumni klubu MLC Ljubljana spodbujamo k visoki motiviranosti in usmerjenem delovanju k doseganju ciljev, zato smo tokrat v svojo sredo povabili izjemno predavateljico, z mednarodno nagrado Lady of the Year nagrajeno podjetnico in lastnico PR agencije Ekskluzivno Kaly Kolonič. Tokratna gostja je spregovorila o motivaciji in fokusu pri podjetniških idejah ter o tem, kako graditi svojo razpoznavno blagovno znamko tako v medijih kot tudi na družbenih omrežjih, seveda pa je z nami delila tudi nasvete, kako uspeti v času krize. Pri tem je poudarila pomen trdega dela, ki je za uspeh veliko pomembnejši kot talent, pa tudi, da se je treba obkrožiti s pravimi ljudmi ter iz hobijev narediti »biznis«. Zelo pomembno je, da si cilje zapišemo, nato pa naredimo konkreten načrt, kako bomo te cilje tudi dosegli. Vsekakor pa lahko sami naredimo več, kot mislimo, da zmoremo – in seveda je treba uspeh tudi proslaviti. Ob tem nikakor ne smemo pozabiti na izobraževanje, ki je zelo pomembno za uspeh. Še posebej pa se nam je vtisnil v spomin njen stavek: »V življenju mi uspeva, ker ne obupam.«

  V torek, 20. oktobra 2020 smo na MLC Ljubljana za člane Alumni kluba MLC Ljubljana in druge zainteresirane gostili kolega Mateja Jugovica, inženirja varovanja in diplomiranega poslovnega pravnika, ki nam je podrobno predstavil področje zasebnega varovanja v Sloveniji. Na MLC Ljubljana smo se tako imeli priložnost prvič srečati s predstavitvijo dejavnosti zasebnega varovanja in spoznali bistvene sestavine Zakona o zasebnem varovanju. Kolega Matej Jugovic je zaposlen v enem največjih podjetij, ki se med drugim ukvarja tudi z zasebnim varovanjem in zato nam je teoretične postavke znal prikazati na praktičen način, torej s primeri s svoje prakse, zaradi česar je bilo predavanje še posebej zanimivo.

  Za zagotavljanje varnosti imamo v Sloveniji vzpostavljen sistem nacionalne varnosti, ki obsega obrambni sistem, sistem notranje varnosti, kamor uvrščamo tudi zasebno varovanje in sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Zasebno varovanje je varovanje ljudi in premoženja na varovanem območju, določenem objektu ali prostoru pred nezakonitimi dejanji, poškodovanjem ali uničenjem z varnostnim osebjem ter sistemi tehničnega varovanja. V nadaljevanju smo spoznali tudi pojme, povezane z različnimi oblikami varovanja, pogoje za opravljanje dejavnosti in pravice ter ukrepe iz strani varnostnega osebja. Predavanje se je zaključilo s ponazoritvijo področne zakonodaje in določili, vezanimi na izvajanje inšpekcijskega nadzora na tem področju.

  Kolegu Mateju Jugovicu se iskreno zahvaljujemo za njegov prispevek in mu želimo še veliko izzivov na njegovem delovnem področju!

  Člani Alumni kluba MLC Ljubljana so se 5. oktobra 2020 zbrali na Letnem zboru članov Alumni kluba MLC Ljubljana. Dnevni red, ki so ga člani v vabilu prejeli na svoje elektronske naslove, je bil na zboru soglasno potrjen.  Po sprejemu dnevnega reda so prisotni spregovorili o dosežkih Alumni kluba v preteklem letu. Dekan fakultete, red. prof. dr. Srečko Devjak nam je predstavil število vpisa na magistrski program Management in poslovno pravo za študijsko leto 2020/2021 ter pojasnil, koliko je aktivnih oseb s študentskim statusom na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana. Razloga za večje zanimanje za vpis na MLC Ljubljana sta predvsem izobraževanje na informacijskem programu SAP in želja po višji stopnji izobrazbe. Omenjena je bila tudi priprava doktorskega programa, ki poteka v sodelovanju z Alma Mater Europaeo.

  Prisotne je pozdravila predsednica Alumni kluba MLC Ljubljana, kolegica Marjanca Scheicher, ki je Letni zbor članov tudi vodila. Med drugim so člani dorekli program dejavnosti za študijsko leto 2020/21 in se strinjali, da bodo srečanja, v kolikor bo zopet razglašena epidemija zaradi COVID-19, potekala preko video vsebin. Prisotni so med drugim predlagali, da Alumni klub MLC Ljubljana svojo prepoznavnost okrepi s ponudbo pravnih mnenj na obstoječem trgu, na to temo pa se bodo v kratkem sestali glavni nosilci zamisli.

  Prvo srečanje Alumni kluba MLC Ljubljana v 2020 je bilo nadvse zanimivo, saj nas je obiskal strokovnjak za komunikacijo in osebnostni razvoj ter specialist za neverbalno komunikacijo, posebej za govorico telesa, Edvard Kadič. V predavanju, za katerega je bilo izjemno zanimanje, je razkril, kako bolje nebesedno komunicirati, predvsem pa kako nadzirati prostor, ko javno nastopamo, kateri so trije veliki stebri za dobro komunikacijo, kako pomembna je višina glasu, da prepričamo sogovorca; dal pa je tudi zanimive konkretne prikaze, kakšen je dober položaj rok oz. kaj nam z določenim položajem rok sogovorec sporoča. Nadvse zanimiv je bil tudi del, ko je razlagal, kako prepoznati, da nam nekdo laže.

   

  Alumni klub MLC Ljubljana je izkoristil ta novembrski čas za prednovoletno druženje članov kluba. Tokrat so se na prijetnem druženju ob odlični hrani in čudovitem ambientu Tehniškega muzeja Bistra zbrali vsi tisti, ki se zavedajo, da je za osebni in poslovni uspeh nadvse pomembno mreženje. Po uvodnem pozdravu in nagovoru predsednice Alumni kluba MLC Ljubljana, kolegice Marjance Scheicher, so priložnost za predstavitev sebe in  svoje karierne poti, dobili ostali člani. Tako so se udeleženci včerajšnjega dogodka med seboj spoznali še bolje, zanimivo pa je bilo slišati predvsem zgodbe in razloge, ki so vsakega izmed njih usmerili na pot, ki jih je pripeljala do študija na MLC Ljubljana. Razmišljalo se je tudi o naslednjih projektih in dogodkih, tako da zanimivih vsebin in dogajanja v Alumni klubu MLC Ljubljana zagotovo ne bo zmanjkalo tudi v novem letu, ki prihaja.

  V sredo, 6. novembra 2019 so se člani Alumni kluba MLC Ljubljana zbrali na novembrskem ekskluzivnem predavanju s področja dednega prava, za katerega je bilo zainteresiranih največ članov. Kot gostujočega predavatelja so tokrat gostili priljubljenega doc. dr. Luigija Varanellija, ki je zbranim predstavil nekatere najpomembnejše pojme kot npr. univerzalno pravno nasledstvo, zakonito in oporočno dedovanje, kategorije dedičev, prednosti in slabosti različnih vrst oporok, nujni dediči, razdedinjenje in dedna nevrednost. Slušatelji so izvedeli veliko novega in zanimivega, kar jim bo zagotovo prišlo prav tudi v vsakdanjem življenju. Vprašanj je bilo veliko in s tem se je še dodatno potrdilo, da je bila tema s strani Sveta Alumni kluba MLC Ljubljana, več kot dobra izbira!

  Pred prihodom doc. dr. Luigija Varanellija je tokrat člane nagovoril podpredsednik Alumni kluba MLC Ljubljana, kolega Matej Jugovic in poudaril pomen aktivnega delovanja kluba, pojasnil nekatere podrobnosti v zvezi s financiranjem delovanja ter zaključil s povabilom na prednovoletno druženje, na katerega bodo člani Alumni kluba MLC Ljubljana prejeli uradno povabilo. Nekaj besed je dodala še predsednica, kolegica Marjanca Scheicher in g. dekan, red. prof. dr. Srečko Devjak, ki je prišel izrazil zadovoljstvo, da so se člani zbrali v tako lepem številu.

  Člani Alumni kluba MLC Ljubljana so pred in po predavanju uživali ob manjši pogostitvi in prijetnem druženju in že se veselijo ponovnega srečanja.

  Na pobudo predsednice Alumni kluba MLC Ljubljana, kolegice magistrskega programa Marjance Scheicher, so se 9.10.2019 ob 17.00 uri zbrali člani Alumni kluba MLC Ljubljana na Letnem zboru članov Alumni kluba MLC Ljubljana. Za uvod jih je pozdravil dekan, red. prof. dr. Srečko Devjak in jim zaželel veliko uspehov pri vzdrževanju tako pomembne skupnosti kot so diplomanti in magistranti naše fakultete.

  Predsednica kluba je v uvodnem nagovoru predstavila dnevni red srečanja, način delovanja in pomen druženja članov Alumni kluba MLC Ljubljana. Na njen predlog je bil v 2. točki dnevnega reda z javnim glasovanjem za podpredsednika potrjen kolega Matic Jugovic in za tajnika kluba kolegica Nina Trdin. V naslednjem mesecu bo za člane Alumni kluba MLC Ljubljana organizirano prvo strokovno predavanje, o katerem bodo člani pravočasno obveščeni, ideje za nadaljnja strokovna predavanja in srečanja pa bodo predstavljene in potrjene na poslovni večerji, ki je planirana v mesecu decembru. Takrat bo dokončno potrjen tudi Plan dela za obdobje oktober 2019 – oktober 2020.

  V skladu z 11. členom Pravilnika o delovanju Alumni kluba MLC Ljubljana, “predsednika Alumni kluba MLC Ljubljana na predlog Letnega zbora članov imenuje dekan MLC Ljubljana”.

  Dekan red. prof. dr. Srečko Devjak je dne 14. junija 2019 na predlog Letnega zbora članov imenoval Marjanco Scheicher kot predsednico Alumni kluba MLC Ljubljana.

   

  Senat MLC Ljubljana na seji, dne 25.4.2018 sprejel Pravilnik o delovanju Alumni kluba MLC Ljubljana. S sprejetjem pravilnika štejemo, da je bil ustanovljen Alumni klub MLC Ljubljana, v katerega so se začeli vključevati diplomanti.

  Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

  Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

  Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

  Kontakt in vpis