KVALITETEN ŠTUDIJ za digitalno prihodnost

Študij na MLC Ljubljana poteka ob spoznavanju poslovnih problemov iz prakse in sodobnih načinov njihovega reševanja, tako študenti dobijo praktično znanje podjetniškega prava, managementa, vodenje in informacijsko-komunikacijske tehnologije za potrebe podjetništva. Študij je s prakso povezan preko ekskurzij in vabljenih predavateljev uspešnih managerjev oziroma podjetnikov.