Kontakt in vpis
Zapri

Kontakt in vpis

 • E: INFO@MLCLJUBLJANA.COM
 • M: 040 931 231 ALI 040 937 931
 • TEL: +386 (0)59 047 920

Kontaktirajte nas


  Visokošolski programMagistrski programDodatno izobraževanje

  *obvezna polja

  Habilitacijski/strokovni naziv:Doc. dr.

  doc. dr. NANA WEBER

  Področje:Pravo

  E-pošta:odvetnica@drweber.si

  Nana Weber je odvetnica in doktorica pravnih znanosti. Leta 2003 je diplomirala, leta 2010 magistrirala in leta 2013 doktorirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Leta 2008 je opravila pravniški državni izpit.

  Poklicno pot v pravu je začela v sodstvu in na različnih stopnjah sodišč – na okrajnem (kazenski oddelek), višjem (civilni in oddelek za alternativno reševanje sporov) ter vrhovnem sodišču (delovno-socialni oddelek) –  kjer je pridobila dragocene izkušnje s številnih pravnih področij. Pozneje je bila zaposlena na državnem pravobranilstvu, v odvetniški pisarni in v kabinetu ministra za javno upravo. Leta 2016 je začela samostojno pot in danes vodi Odvetniško družbo Weber.

  Ker si prizadeva za mirno reševanje sporov, je tudi mediatorka v Mediacijskem centru Ljubljana, pri Odvetniški zbornici Slovenije in Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

   

  Trenutni položaj:
  • docentka za civilno in gospodarsko pravo na Evropski pravni fakulteti
  • docentka na B2 Visoki šoli za poslovne vede
  • docentka na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana
  • odvetnica (2016 -)
  • mediatorka pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (2020 -)
  • članica strokovnega sveta Odvetniške akademije Odvetniške zbornice Slovenije (2020 -)
  • mediatorka pri Odvetniški zbornici Slovenije v individualnih delovnih sporih med delodajalci in zaposlenimi pri odvetniku ali odvetniški družbi (2018-)
  • članica komisije za preverjanje znanj svetovalcev za begunce (2017 -)
  • mediatorka v Mediacijskem centru Odvetniške zbornice Slovenije (2017–)
  •  mediatorka v Mediacijskem centru Ljubljana (2011–2017, 2017–)
  • višja predavateljica za predmete poslovno, pogodbeno in gospodarsko pravo ter pravne predpise (2012 -)

   

  Univerzitetna izobrazba:
  • Diplomirana pravnica, 2003, Pravna fakulteta v Ljubljani
  • Magistra pravnih znanosti, 2010, Pravna fakulteta v Ljubljani
  • Doktorica pravnih znanosti, 2013, Pravna fakulteta v Ljubljani
  • Pravniški državni izpit, 2008
  • Profesorica glasbe, 2010

   

  Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:

  Na eni od ljubljanskih višjih šol zadnjih devet let predava več predmetov s področja prava. V letu 2020 je postala docentka za civilno in gospodarsko pravo na Evropski pravni fakulteti, docentka za poslovne vede na B2 Visoki šoli za poslovne vede in docentka na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana, sicer pa je od leta 2018 izvedla že več kot 60 predavanj iz področij delovnega in civilnega prava za več institucij (Odvetniška Akademija, Odvetniška zbornica, Tax-Fin-Lex, Lexpera, Mirovni inštitut). Podajanje znanja in stik s študenti ji je v največje osebno zadovoljstvo, v kar konstantno vključuje tudi aktualno sodno prakso. Pedagoško izobrazbo je pridobila tudi na Akademiji za glasbo, kjer je na smeri glasbene pedagogike leta 2010 diplomirala. Že 26 let se ukvarja tudi z zborovodenjem različnih pevskih sestavov.

   

  Strokovno in organizacijsko delo:

  Je avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov iz različnih pravnih področij. Leta 2018 je izšel Družinski zakonik z njenimi uvodnimi pojasnili (GV Založba, Lexpera). Je soavtorica leta 2019 izdane znanstvene monografije Komentar Družinskega zakonika (Uradni list Republike Slovenije) in avtorica knjige Prenehanje pogodbe o zaposlitvi, ki je prvi od šestih delov njene strokovne zbirke Vprašanja in odgovori iz delovnega prava, drugi del te zbirke (Ko delavca ni na delu: Letni dopust, regres, in druge odsotnosti z dela) pa je v tisku (GV Založba, Lexpera). V pripravi so tudi Uvodna pojasnila k Odvetniški tarifi (Uradni list Republike Slovenije).

  Doc. dr. Nana Weber je od leta 2017 odvetnica v Odvetniški družbi Weber o.p. – d.o.o., poleg tega pa ima tudi naslednje bogate delovne izkušnje:

  • samostojna odvetnica, Dr. Nana Weber – odvetnica (2017)
  • samostojna podjetnica, Pravne rešitve, Nana Weber s.p. (2016)
  • sekretarka v kabinetu ministra za javno upravo (2015–2016)
  • odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Šafar in partnerji, d.o.o. (2014)
  • novinarka – urednica časopisa Pravna praksa (2011–2014)
  • višja pravosodna svetovalka, strokovna sodelavka na Državnem pravobranilstvu RS (2013–2014)
  • vodja projektov za delovnopravno in kadrovsko področje v HRM d.o.o. (2013)
  • višja pravosodna svetovalka, strokovna sodelavka na Vrhovnem sodišču RS (2012–2013)
  • višja pravosodna svetovalka, strokovna sodelavka na Višjem sodišču v Ljubljani (2011–2012)
  • višja pravosodna svetovalka, strokovna sodelavka na Okrajnem kazenskem sodišču v Ljubljani (2010–2011)
  • višja svetovalka v Sektorju za nepremičnine in investicije v pravosodju, v Direktoratu za pravosodno upravo, na Ministrstvu za pravosodje (2008–2009)

   

  Objave/publikacije:

  Objavljena dela so dostopna na:  http://drweber.si/objave/