Habilitacijski/strokovni naziv:Doc. dr.

doc. dr. NANA WEBER

Področje:Pravo

E-pošta:odvetnica@drweber.si

Nana Weber je odvetnica in doktorica pravnih znanosti. Leta 2003 je diplomirala, leta 2010 magistrirala in leta 2013 doktorirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Leta 2008 je opravila pravniški državni izpit.

Poklicno pot v pravu je začela v sodstvu in na različnih stopnjah sodišč – na okrajnem (kazenski oddelek), višjem (civilni in oddelek za alternativno reševanje sporov) ter vrhovnem sodišču (delovno-socialni oddelek) –  kjer je pridobila dragocene izkušnje s številnih pravnih področij. Pozneje je bila zaposlena na državnem pravobranilstvu, v odvetniški pisarni in v kabinetu ministra za javno upravo. Leta 2016 je začela samostojno pot in danes vodi Odvetniško družbo Weber.

Ker si vedno prizadeva za mirno rešitev sporov, je mediatorka v Mediacijskem centru Ljubljana, pri Odvetniški zbornici Slovenije in Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, poleg tega pa je izvajalka izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Je tudi članica državne izpitne komisije za pravniški državni izpit (področje civilnega materialnega in procesnega prava).

 

Trenutni položaj:
 • docentka za civilno in gospodarsko pravo na Evropski pravni fakulteti
 • docentka na B2 Visoki šoli za poslovne vede
 • docentka na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana
 • odvetnica (2016 -)
 • članica državne izpitne komisije za pravniški državni izpit za področje civilnega materialnega in procesnega prava (2021 -)
 • izvajalka izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (2021 -)
 • mediatorka pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (2020 -)
 • članica strokovnega sveta Odvetniške akademije Odvetniške zbornice Slovenije (2020 -)
 • mediatorka pri Odvetniški zbornici Slovenije v individualnih delovnih sporih med delodajalci in zaposlenimi pri odvetniku ali odvetniški družbi (2018 -)
 • članica komisije za preverjanje znanj svetovalcev za begunce (2017 -)
 • mediatorka v Mediacijskem centru Odvetniške zbornice Slovenije (2017 -)
 • mediatorka v Mediacijskem centru Ljubljana (2011–2017, 2017 -)
 • višja predavateljica za predmete poslovno, pogodbeno in gospodarsko pravo ter pravne predpise (2012 -)

 

Univerzitetna izobrazba:
 • Diplomirana pravnica, 2003, Pravna fakulteta v Ljubljani
 • Magistra pravnih znanosti, 2010, Pravna fakulteta v Ljubljani
 • Doktorica pravnih znanosti, 2013, Pravna fakulteta v Ljubljani
 • Pravniški državni izpit, 2008
 • Profesorica glasbe, 2010

 

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja:

Na eni od ljubljanskih višjih šol zadnjih devet let predava več predmetov s področja prava. V letu 2020 je postala docentka za civilno in gospodarsko pravo na Evropski pravni fakulteti, docentka za poslovne vede na B2 Visoki šoli za poslovne vede in docentka na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana, sicer pa je od leta 2018 izvedla že več kot 70 predavanj iz področij delovnega in civilnega prava za več institucij (Odvetniška Akademija, Odvetniška zbornica, Tax-Fin-Lex, Lexpera, Mirovni inštitut). V šolskem letu 2020/21 je opravljala raziskovalno in pedagoško dejavnost tudi na pravni fakulteti v Banja Luki (Panevropski univerzitet Apeiron, univerzitet evropskih znanja).

Podajanje znanja in stik s študenti ji je v največje osebno zadovoljstvo, v kar konstantno vključuje tudi aktualno sodno prakso.

Pedagoško izobrazbo je pridobila tudi na Akademiji za glasbo, kjer je na smeri glasbene pedagogike leta 2010 diplomirala. Že 27 let se ukvarja tudi z zborovodenjem različnih pevskih sestavov.

 

Strokovno in organizacijsko delo:

Na redni bazi piše strokovne in znanstvene članke iz različnih pravnih področij. Med drugim je ena od avtoric Družinskega zakonika (Uradni list, 2019), avtorica uvodnih pojasnil Družinskega zakonika (GV Založba, Lexpera, 2018), in avtorica zbirke Vprašanja in odgovori iz delovnega prava (GV Založba, Lexpera), v okviru katere sta doslej izšli knjigi Prenehanje pogodbe o zaposlitvi (2020), in Ko delavca ni na delu (Dopust, regres in druge odsotnosti z dela (2021)). V tisku so Uvodna pojasnila k Odvetniški tarifi (Uradni list Republike Slovenije).

Doc. dr. Nana Weber je od leta 2017 odvetnica v Odvetniški družbi Weber o.p. – d.o.o., poleg tega pa ima tudi naslednje bogate delovne izkušnje:

 • samostojna odvetnica, Dr. Nana Weber – odvetnica (2016)
 • samostojna podjetnica, Pravne rešitve, Nana Weber s.p. (2016)
 • sekretarka v kabinetu ministra za javno upravo (2015–2016)
 • odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Šafar in partnerji, d.o.o. (2014)
 • novinarka – urednica časopisa Pravna praksa (2011–2014)
 • višja pravosodna svetovalka, strokovna sodelavka na Državnem pravobranilstvu RS (2013–2014)
 • vodja projektov za delovnopravno in kadrovsko področje v HRM d.o.o. (2013)
 • višja pravosodna svetovalka, strokovna sodelavka na Vrhovnem sodišču RS (2012–2013)
 • višja pravosodna svetovalka, strokovna sodelavka na Višjem sodišču v Ljubljani (2011–2012)
 • višja pravosodna svetovalka, strokovna sodelavka na Okrajnem kazenskem sodišču v Ljubljani (2010–2011)
 • višja svetovalka v Sektorju za nepremičnine in investicije v pravosodju, v Direktoratu za pravosodno upravo, na Ministrstvu za pravosodje (2008–2009)

 

Objave/publikacije:

Objavljena dela so dostopna na:  http://drweber.si/objave/

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana uporablja za informiranje o SPODAJ OZNAČENIH VSEBINAH, KI ME ZANIMAJO, in sicer do preklica moje odločitve:

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Mailchimp uporabljamo kot našo tržno platformo. S klikom spodaj za naročnino potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp za obdelavo. Tukaj preberite več o postopkih zasebnosti podjetja Mailchimp.

Kontakt in vpis